Direktoratet for byggkvalitet

Bedre prosjektering av trapper

Del

Direktoratet for byggkvalitet satser på digitalisering for en mer effektiv og produktiv byggenæring. Nå er det trapper som står for tur.

Foto: iStock
Foto: iStock

I direktoratet arbeider vi kontinuerlig med digitalisering av regelverket og byggesaksprosessen for å få mer effektive søknads- og byggeprosesser. Derfor har vi laget flere digitale løsninger, sjekklister og veivisere som gir bedre beslutningsstøtte for kommuner, privatpersoner og næringen, sier direktør Per-Arne Horne. 

Kompliserte trapper 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBKgir råd til både byggenæring og byggesaksbehandlere. Årlig mottar direktoratet en rekke spørsmål om prosjektering av trapper.  

 Det finnes mange forskjellige trappetyper som alle har ulike krav knyttet til segMange sliter med å finne ut akkurat hvilke krav som gjelder en bestemt trappetype. Vi har derfor laget et verktøy som skal gjøre det enklere å finne og forstå reglene i trappeparagrafen i det byggtekniske regelverket, TEK17, sier Horne. 

Nytt verktøy 
Det nye digitale verktøyet er enkelt og effektivt. Ved å be om svar på et fåtall spørsmål om plassering og bruksområder, får brukeren en liste over hvilke krav i trappebestemmelsen som gjelder. Listen vil angi hvilke krav en bestemt trappetype har til for eksempel trappebredde, trinnstørrelse, håndløpere og tilgjengelighet.  

 Vi håper brukerne opplever at verktøyet bidrar til en mer effektiv prosjektering. Vi har lagt vekt på å forklare og illustrere de ulike kravene basert på spørsmål og innspill vi har fått fra fagpersoner under utarbeidelsen av verktøyetsier Horne. 

Mer digital veiledning 
I løpet av 2022 vil flere digitale veiledere om det byggtekniske regelverket komme på plass. I tillegg skjer det hele tiden nyvinninger i samarbeid mellom DiBK og ulike næringsaktører når det gjelder digitalisering av plan- og byggesaksprosessen. Horne trekker fram viktigheten av å arbeide sammen med byggenæringen. 

- Digitalisering vil være sentralt for utviklingen av byggenæringen. Det handler ikke bare effektivitet i prosjektering og søknadsprosesser, men vil være avgjørende for om vi klarer å utvikle en bærekraftig næring, sier Horne som lover at mer digital veiledning er på trappene. 

Webinar og lansering
Tappeveilederen blir lansert onsdag 26. januar. Det er også mulig å melde seg på et webinar onsdag morgen, i regi av DiBK, eller teste ut det digitale verktøyet her: https://dibk.no/trappesjekk

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.Vi er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet og har kontorer i Oslo og på Gjøvik.