Standard Norge

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Del

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene.

Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge
Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge

To nye internasjonale standarder om organisering og digitalisering av informasjon i byggverk er nettopp publisert. De nye standardene skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser, til beste for næringen som helhet.

I takt med at befolkning og økonomi vokser, øker behovet for boliger og infrastruktur. Prognoser tilsier en vekst i den globale bygge- og anleggsnæringen på inntil 85 prosent, eller over 130 billioner norske kroner, innen 2030. Mer bygge- og anleggsvirksomhet betyr økende behov for effektive arbeidsmetoder. Derfor vinner også digitalisering og bygningsinformasjonsmodellering (BIM) stadig større innpass i bygge- og anleggsprosjekter verden over. BIM vil være verktøyet i alle faser og benyttes av alle aktører i byggeprosjekter.

Med BIM kan byggherre, arkitekter, ingeniører og fagfolk innenfor bygg og anlegg, planlegge, utforme og styre byggeprosjekter mer effektivt gjennom hele byggverkets livsløp.

Rammeverk for deling

Det er imidlertid behov for et internasjonalt rammeverk som gjør det enklere for næringen å samarbeide på tvers av prosjekter og landegrenser. De to første delene av ISO 19650 tar tak i denne utfordringen. Standardene gir næringen et rammeverk for styring og deling av informasjon i prosjekter der BIM benyttes.

Standardene er også vedtatt som europeiske standarder og blir fastsatt som Norsk Standard, NS/EN ISO 19650-1 og -2 i mars. De vil også bli utgitt på norsk.

–Standardene setter rammen for hvordan aktørene kan samhandle og informasjon flyte gjennom alle prosjektets faser. Ved å bruke disse felles europeiske og globale standardene vil norsk byggenæring lettere kommunisere og få internasjonal markedstilgang, sier Standard Norges administrerende direktør Jacob Mehus.

Mye å spare

Den norske lederen for ISOs tekniske underkomité som har utviklet standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene, sier at de vil tilrettelegge for mer utbredt bruk av BIM og dermed mer effektive bygge- og infrastrukturprosjekter.

– ISO 19650 ble utviklet på grunnlag av den veldokumenterte britiske standarden BS 1192 og den offentlig tilgjengelige spesifikasjonen PAS 1192-2, som allerede har hjulpet brukere med å spare inntil 22 prosent i byggekostnader, sier Sjøgren.

– Når dette nå løftes til et internasjonalt nivå, innebærer det ikke bare mer effektivt samarbeid i globale prosjekter, men muliggjør også en tydeligere og mer effektiv informasjonsstyring for arkitekter og entreprenører som jobber med alle former for byggearbeider.

Fremtidige standarder i serien omfatter en del 3 om bruk av BIM i driftsfasen, og en del 5 som skal omhandle sikkerhet av data ved bruk av BIM i hele byggverkets livsløp.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge
Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge
Last ned bilde
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge
Last ned bilde
Jøns Sjøgren, markedssjef i Boligprodusentene. Foto: Boligprodusentene
Jøns Sjøgren, markedssjef i Boligprodusentene. Foto: Boligprodusentene
Last ned bilde

Lenker

Om Standard Norge

Standard Norge
Mustads vei 1
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler standarder innenfor de fleste områder i samfunnet. Vi har enerett på å utgi Norsk Standard.

Gjennom standardisering samarbeider vi nært med næringsliv og offentlig sektor for å spre kunnskap, sikre trygghet og lønnsomhet og bidra til nyskapende og bærekraftige løsninger.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

Europeiske standarder tilgjengeliggjøres for å få smittevernutstyr raskere ut i markedet23.3.2020 15:04:39 CETPressemelding

Norske og europeiske virksomheter står nærmest i kø for å få sine smittevernprodukter ut i et marked med enorm etterspørsel. – Nå tilgjengeliggjør vi kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og som kan legges til grunn for dokumentasjon. Vi håper at dette kan bidra til at helsevesenenet raskt får tilgang på nytt utstyr, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom