BCC avviser påstander om hemmelighold og selvberikelse

Del
Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig. Foto: BCC
Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig. Foto: BCC

Styret i BCC reagerer sterkt på NRKs fremstilling av trossamfunnets økonomi både i TV-episoden «Guds utvalde» og i nettsaker via nrk.no. I en dokumentar fremsetter de uriktige påstander om at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har beriket seg på BCC og dets medlemmer. Lørdag fulgte en nettartikkel opp, og spekulasjonene om hemmelighold og økonomisk rot fortsetter.

Nå reagerer styret i organisasjonen på at NRK skaper et inntrykk som er helt uriktig.

- Til tross for at vi gang på gang har tilbakevist påstander om at Smith og Larsen har beriket seg på våre gaveinntekter, ved å vise god dokumentasjon, gjentas påstandene nå både direkte og indirekte via NRK, sier styreleder i BCC Berit Hustad Nilsen.

Styret for Brunstad Christian Church representerer bortimot 9.000 norske medlemmer. Disse har vist en historisk giverglede både til BCC og sin egen lokalmenighet de siste 10 årene. I tillegg har BCC mottatt gaver fra trosfeller og kristne organisasjoner i andre land. Styret har vært opptatt av at alle bidrag skal være frivillige, og medlemmer har bidratt etter eget ønske og evne.

- Blant medlemmene våre som har bidratt frivillig er Kåre J. Smith. Han er åndelig leder, noe som er en ubetalt rolle i BCC. Smith har altså gitt store beløp, og ikke fått penger, fra menigheten. Den rikdommen som NRK omtaler, har han oppnådd som forretningsmann, ikke som åndelig leder i BCC, sier Hustad Nilsen.

I alle år har BCC vært åpen om økonomi og forvaltning av gaveinntekter. Medlemmene får informasjon både i årsmøter og i informasjonsmøter. Alle regnskaper er revidert av det anerkjente revisjonsselskapet PwC.

- Som en følge av tidligere medieoppslag, har PwC to ganger gjennomført separate granskninger av BCC sin økonomi, uten å finne noe kritikkverdig, sier complianceansvarlig og styremedlem Finn Å. Ødegård.

Som NRK omtaler, hadde BCC og lokalmenigheter i en periode plassert innsamlede midler i BCC Financial. Dette har det vært full åpenhet om, og lokalmenighetene har hatt innsyn i utlånslister og regnskaper.

- Det NRK forsøker å mistenkeliggjøre er lån BCC Financial ga til Smith og Larsen på markedsmessige vilkår, med bakgrunn i BCC sine behov for kontorbygg og økonomisk hjelp til en lokalmenighet med økonomiske problemer. Utlånene var i tråd med gjeldende retningslinjer, i motsetning til hva NRK hevder, og var godt kjent for styre og ledelse i BCC, sier Ødegård.

BCC mener derfor NRK fremstiller saken så ubalansert, at den etterlater et helt feil inntrykk, som skaper et helt uriktig bilde av både BCC, Smith og Larsen.

BCC har samme kontrollsystem med arbeidsdeling, revisjon, internkontroll osv. som norske banker og børsnoterte selskaper og andre organisasjoner. Dette er kontrollsystemer som samfunnet stoler på i alle andre organisasjoner.

Alle lån i BCC Financial er dokumentert tilbakebetalt med fullt oppgjør både av renter og utlånt beløp, og regnskapene er revidert av Deloitte og PwC.

- Det eneste utlånet BCC Financial tapte på var gitt til HMC i Nederland, som ble bedratt for 80 millioner, av hovedkilden NRK Brennpunkt har for sine påstander om økonomisk utroskap i BCC, sier Ødegård.

Det viktige bakenforliggende forhold er at en av NRKs hovedkilder bak påstandene er siktet for et bedrageri på 80 millioner kroner. Siden NRK selv har dokumentasjon på at både han og flere andre av deres kilder er involvert med påvirkningsorganisasjonen bestilt hos Psy-Group for å ramme BCC, stilles det store spørsmålstegn ved hvordan NRK har vurdert det presseetiske ved bruk av slike kilder.

- NRK har overveldende dokumentasjon på at viktige kilder i programmet har iverksatt og betalt for påvirkningsoperasjoner som har som hensikt å skade BCC. Likevel velger de å bruke disse personene, og opplysninger fra dem, som basis for journalistikken, sier Hustad Nilsen, og fortsetter:

- Det mener vi er svært betenkelig, og vi håper noen våger å sette søkelyset på NRKs prosess i denne saken.

Forholdene og transaksjonene som NRK omtaler har også vært etterforsket av Økokrim. I vår henla de sin etterforskning med full renvaskelse fra påstandene om at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har begått økonomisk utroskap mot BCC.

- Høyeste politimyndighet i økonomiske spørsmål har innhentet alle våre bankutskrifter fra 2010 til 2019 og gransket dem, uten funn. BCC ser ikke hvordan vi kan dokumentere dette bedre, sier Ødegård.

Dette var en bred etterforskning over tre år, som altså ble henlagt med koden som benyttes når det er foretatt ordinær etterforskning, og bevisene taler imot at det er begått en straffbar handling.

- Til tross for at Økokrim har renvasket Smith og Larsen, velger NRK å gjenta påstander og mistenkeliggjøre dem for forhold som politiet for lengst har konkludert i, sier Ødegård.

På bakgrunn av disse opplysningene stiller BCC seg uforstående til at NRKs oppslag etterlater et inntrykk av selvberikelse på medlemmenes bekostning. Særlig når det er dokumentert at det motsatte er virkeligheten, da Smith og Larsen har bidratt med store beløp til menighetens virksomhet.

BCC ber derfor alle redaksjoner om å utøve særlig kritisk blikk på innholdet som nå er formidlet via NRK Brennpunkt, NRK Dagsrevyen og nrk.no i denne saken.

Kontaktinformasjon
Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig
Tlf.: 934 09 735
E-post: berit.nilsen@bcc.no

Bilder vedlagt: foto BCC
Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig
Finn Å. Ødegård, styremedlem og complianceansvarlig
Trond Eivind Johnsen, styremedlem og juridisk rådgiver
Kåre J. Smith, åndelig leder
Screenshot av NRK Brennpunkt svar på Facebook

Relevante linker:
https://bcc.no/2020/11/bcc-avviser-pastander-om-hemmelighold-og-selvberikelse/
https://bcc.no/2020/08/okokrim-renvasket-kare-j-smith-og-bernt-aksel-larsen/
https://innsikt.bcc.no/lokalmenighetenes-sparepenger/
https://bcc.no/2020/11/lan-til-lederne-her-er-fakta/
https://stoppogtenk.com/
www.berntaksel.no

Nøkkelord

Kontakter

Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig i BCC
Tlf.: 934 09 735
E-post: berit.nilsen@bcc.no

Bilder

Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig. Foto: BCC
Berit Hustad Nilsen, styreleder og informasjonsansvarlig. Foto: BCC
Last ned bilde
Finn Å. Ødegård, styremedlem og complianceansvarlig. Foto: BCC
Finn Å. Ødegård, styremedlem og complianceansvarlig. Foto: BCC
Last ned bilde
Kåre J. Smith, åndelig leder. Foto: BCC
Kåre J. Smith, åndelig leder. Foto: BCC
Last ned bilde
Trond Eivind Johnsen, styremedlem og juridisk rådgiver. Foto: Deloitte
Trond Eivind Johnsen, styremedlem og juridisk rådgiver. Foto: Deloitte
Last ned bilde
Screenshot av NRK Brennpunkt svar på Facebook
Screenshot av NRK Brennpunkt svar på Facebook
Last ned bilde

Om Brunstad Christian Church

Brunstad Christian Church
Brunstad Christian ChurchBrunstad Christian Church (BCC) er et kristent trossamfunn og ideell forening med opprinnelse i Norge og internasjonal utbredelse. I Norge har BCC rundt 8.800 medlemmer fordelt på 19 lokalmenigheter. I tillegg er det lokale foreninger i rundt 50 land over hele verden.

BCC oppsto i Horten 17. mai 1898 ved Johan O. Smiths omvendelse, og er et resultat av hans liv og virke. BCC har Bibelen som autoritet og basis for all virksomhet. 

BCCs medlemmer har ulik bakgrunn, utdannelse og livssituasjon, og kommer fra forskjellige samfunnslag, men ønsker å samles om den kristne tro.

Vi ønsker at både den sentrale foreningen, våre tilsluttede lokalmenigheter og enkeltpersoner skal være positive bidragsytere i samfunnet. I lokalmenighetene arbeides det målbevisst for at barn og ungdom kan ha et godt og allsidig fritidstilbud i trygge, kristne rammer.

Frivillig arbeid og gaver utgjør grunnlaget for all virksomhet i menighetslivet, og BCC har ingen betalte forkynnere.