GlobeNewswire

Bavarian Nordic offentliggør årsrapport for 2020

Del

KØBENHAVN, Danmark, 12. marts 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag årsrapporten for 2020. Herunder er et resumé af de finansielle resultater for året samt finansielle forventninger til 2021. De finansielle resultater var i overensstemmelse med de foreløbige resultater, der blev offentliggjort den 28. januar 2021. Den fuldstændige rapport er vedhæftet som pdf-fil og kan desuden findes på selskabets hjemmeside www.bavarian-nordic.com.

Stærk eksekvering og solide finansielle resultater trods et udfordrende marked
Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, udtaler: ”Den kommercielle transformation tog fart i 2020 med en styrket produktportefølje og en femårs vision om at udvikle Bavarian Nordic til et af de største rendyrkede vaccineselskaber, og vi gjorde solide fremskridt på alle områder for at opfylde dette. Selvom vores nye markeder inden for rabies og flåtbåren hjernebetændelse (TBE) blev udfordret af COVID-19 restriktioner, leverede vi resultater i overensstemmelse med eller bedre end vores oprindelige forventninger, hovedsagelig på grund af vores JYNNEOS-forretning, der klarede sig bedre end oprindeligt forventet, men også grundet stærke markedspositioner for både Encepur og Rabipur/RabAvert. Endelig holdt vi et stramt fokus på omkostninger og lønsomhed. Vi forbliver fokuserede på den fortsatte kommercialisering, herunder overtagelse af de resterende markeder for Rabipur/RabAvert og Encepur, men 2021 vil også bringe spændende nyheder fra vores pipeline. Baseret på lovende prækliniske resultater har vi besluttet at videreføre den kliniske udvikling af COVID-19-vaccineprojektet, som vi mener har potentiale til at overkomme mange af de udfordringer, der ses med de allerede godkendte vacciner. Vi viderefører også vores RSV-program med et human challenge-forsøg, der vil tilvejebringe vigtige resultater inden fase 3-forsøget, der er planlagt til at starte næste år. Med den nylige rettede emission, som genererede ca. 1,1 mia.kr. i nettoprovenu har vi styrket vores kapitalgrundlag, hvilket giver mulighed for at gennemføre disse spændende planer samt øger fleksibiliteten til at forfølge yderligere vækstmuligheder."

Begivenheder efter rapporteringsperioden

  • I marts 2021 offentliggjorde selskabet lovende prækliniske resultater for COVID-19 vaccinekandidaten ABNCoV2, der er indlicenseret fra AdaptVac. Efterfølgende er det første forsøg I mennesker blevet påbegyndt.
  • I marts 2021 annoncerede og afsluttede selskabet et rettet udbud af 5.150.000 nye aktier, der genererede et bruttoprovenu på DKK 1.148 mio. En del af provenuet vil blive anvendt til at finansiere et fase 2 klinisk forsøg samt opskalering af produktionen som forberedelse til den potentielle fremtidige kliniske udvikling, der skal understøtte godkendelse af ABNCoV2. Desuden vil provenuet medvirke til en øget fleksibilitet i forhold til at styrke selskabets produktionskompetence, evne til at forfølge en aktiv opkøbsstrategi samt til at styrke selskabets kapitalgrundlag- og beredskab til generelle virksomhedsformål

Finansielle resultater
Bavarian Nordics finansielle resultater i 2020 var i overensstemmelse med eller bedre end selskabets senest udmeldte forventninger.

DKK mio
2020forventetrealiseret
Omsætning1.9001.852
EBITDA725740
Likvider ved årets udgang1.6001.670

Omsætningen for helåret var DKK 1.852 mio., bestående af DKK 1.082 mio. fra det kombinerede salg af Rabipur/RabAvert og Encepur, DKK 704 mio. fra salg til den amerikanske regering, inklusive omsætning fra JYNNEOS og kontraktarbejde, samt DKK 66 mio. fra milepælsbetalingen fra Janssen (godkendelse af ebolavaccinen). Den negative påvirkning fra COVID-19 på omsætningen fra Encepur og Rabipur/RabAvert var begrænset til ca. DKK 200 mio. som følge af et stærkt salg i nøglemarkeder, og blev stort set opvejet af en bedre end forventet omsætning fra JYNNEOS. Den svage dollarkurs påvirkede omsætningen af RabAvert i årets sidste to måneder.                

Resultatet af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var en smule bedre end forventet som følge af et stramt fokus på omkostninger og profitabilitet. EBITDA var DKK 740 mio., inklusive andre driftsindtægter på DKK 628 mio. fra salget af Priority Review Voucher.

Likvider ved årets udgang oversteg forventningerne som følge af udskudte investeringer samt forskydninger i arbejdskapitalen. Likvider udgjorde ca. DKK 1.670 mio., eksklusive uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 244 mio.

For en detaljeret resultatgennemgang, se årsrapporten.

Forventninger til 2021
Som følge af usikkerheden forårsaget af COVID-19 vil selskabets finansielle forventninger til 2021 være mindre specifikke end normalt, indtil der igen er større sigtbarhed i markedet

2021E (alle tal er cirkatal)DKK mio.
Omsætning1.900 – 2.200
EBITDA100 – 250
Likvider ved årets udgang1.400 – 1.600

Den lave ende af omsætningsintervallet afspejler et scenarie, hvor nedlukningen som følge af COVID-19 fortsætter efter årets første kvartal i nøglemarkeder, såsom USA og Tyskland. Den høje ende af omsætningsintervallet afspejler et scenarie, hvor en gradvis genåbning vil ske i nøglemarkederne i løbet af andet kvartal, og hvor rejseaktiviteten genoptages i tredje og fjerne kvartal 2021.

Koppe- og ebolavaccineforretningen ventes ikke at blive påvirket af COVID-19.

I 2021 forventes forsknings- og udviklingsomkostninger på ca. DKK 750 mio., hvoraf ca. DKK 550 mio. forventes at blive indregnet i resultatopgørelsen. Det største enkeltstående projekt i 2021 er RSV-programmet, hvor omkostninger til produktion af vacciner til fase 3 samt omkostninger til det planlagte human challenge-forsøg er indregnet. De resterende ca. DKK 200 mio. vil blive kapitaliseret og relaterer sig til COVID-19 programmet og omfatter et fase 2-forsøg samt opskalering af produktionen, som led i forberedelserne til et fase 3-forsøg.

De finansielle forventninger er baseret på valutakurser på DKK 6,10 pr. USD 1 og DKK 7,45 pr. EUR 1.

Se årsrapporten for fuldstændig beskrivelse af forudsætningerne for forventningerne til 2021.

Webcast og telefonkonference
Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller aktiveret webcast af telefonkonferencen på https://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=6094. For at stille spørgsmål, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden: 5589045. Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2021

Vedhæftede filer


Information om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire

RAPALA VMC CORPORATION ISSUES POSITIVE PROFIT WARNING AND UPGRADES ITS OUTLOOK FOR 2021: EXPECTS COMPARABLE OPERATING PROFIT TO INCREASE SIGNIFICANTLY FROM PRIOR YEAR20.4.2021 20:10:00 CEST | Press release

Rapala VMC Corporation Stock Exchange Release April 20, 2021 at 9:10 p.m. RAPALA VMC CORPORATION ISSUES POSITIVE PROFIT WARNING AND UPGRADES ITS OUTLOOK FOR 2021: EXPECTS COMPARABLE OPERATING PROFIT TO INCREASE SIGNIFICANTLY FROM PRIOR YEAR Rapala VMC Corporation’s outlook for 2021 has improved as a result of stronger than anticipated financial performance during the first three months of the year as well as upgraded positive business outlook for the remaining part of the year. The Group now expects full year 2021 comparable operating profit to increase significantly from the previous year. Key drivers behind the upgraded outlook are exceptionally strong winter sales, strong continued demand for fishing gear as it remains a popular COVID-safe activity globally as well as faster than expected strategy implementation. Uncertainties however remain for the rest of the year and the COVID-19 pandemic continues to pose some risks for the full-year performance. The pandemic can impact the oper

Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma20.4.2021 20:00:00 CEST | Pressemelding

Företagsmeddelande,Helsingfors, 20.4.2021 kl.21.00 (EEST) Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma Aktieägarna i bolaget har med en stämmokallelse av 15 april 2021 kallats till Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bolagsstämma som hålls 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Stämmokallelsen innehåller ett skrivfel enligt vilket den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Sverige och 19 maj i Finland. Oaktat det ovannämnda utförs och antecknas överföringen på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Finland och 19 maj i Sverige. Punkt A.15. i kallelsen till extra bolagsstämman har således ändrats som följer (ändringarna i fet stil): Den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdean

Correction to the Invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc20.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Company announcement, Helsinki, 20.4.2021 at 9:00 pm (EEST) Correction to the Invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc In accordance with the invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") dated 15 April 2021, the shareholders of the Company have been invited to the Annual General Meeting to be held on 11 May 2021 commencing at 12.00 (EEST). The invitation to the meeting of 15 April 2021 includes a writing error stating that transfers of shares from the Company to the Receiving Shareholders required for the final adjustments of their number of shares (after reduction) are expected to take place and be recorded in book-entry accounts at the latest on 17th May 2021 in Sweden and 19th May 2021 in Finland. Notwithstanding the above-mentioned, the transfers of shares are expected to take place and be recorded in book-entry accounts at the latest on 17th May 2021 in Finland and 19th May 2021 in Sweden. Consequently, it w

MSAB publicerar årsredovisning för 202020.4.2021 20:00:00 CEST | Pressemelding

MSABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.msab.com/investerare/finansiella-rapporter/, samt bilagt detta pressmeddelande. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon + 46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post info@msab.com. I moderbolagets resultaträkning har en utdelning erhållits från ett av bolagets utländska dotterbolag om 5.5 MSEK, vilket ej var inkluderat i bolagets bokslutskommuniké. Frågor ställs till: Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 20:00 CEST. Om MSAB MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mju

Flex LNG - AGM Notice20.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Flex LNG Ltd. (the "Company") announces that its 2021 Annual General Meeting will be held on May 26, 2021. A copy of the Notice of Annual General Meeting and associated information including the Company’s Annual Report on Form 20-F can be found in the links below and on our website at www.flexlng.com. April 20, 2021 The Board of Directors Flex LNG Limited Hamilton, Bermuda This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act or the Continuing Obligations of Oslo Børs. Attachments FLEX LNG - 20F 20202021 AGM Notice _FLEX (signed)

Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale du 20 avril 202120.4.2021 18:04:22 CEST | Press release

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale du 20 avril 2021 Genève, le 20 avril 2021 – Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) qui s’est tenue aujourd’hui à Genève, 64.02% des actionnaires étaient représentés. Les actionnaires ont pris les décisions suivantes : Le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2020 ont été approuvés ;La pleine décharge a été donnée aux administrateurs de BPDG pour leur gestion durant l’exercice 2020 ;La couverture de la perte statutaire de CHF 2'336'667 avec la réserve légale issue du bénéfice a été approuvée ;Le versement d’un dividende de CHF 8'000'000 prélevé sur les réserves, soit un montant approximatif de CHF 0.5544 par action a été approuvé ;Madame Geneviève Berclaz, Monsieur Mario Aragnetti Bellardi, Monsieur Fabio Candeli, Monsieur Fulvio Pelli et Monsieur Fréderic Binder ont été réélus individuellement en qualité d’administrateur pour une durée de fonction d

ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSALS20.4.2021 18:03:19 CEST | Press release

ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSALS At the 53rd Annual General Meeting of Sika AG on April 20, 2021, all proposals of the Board of Directors were approved. The Annual General Meeting of Sika AG was held on April 20, 2021, in Zurich. In accordance with the Federal Council’s Ordinance to combat coronavirus, it was once again not possible for shareholders to attend the Annual General Meeting in person. Instead, they were able to cast their vote through the independent proxy. Sika also gave shareholders the opportunity to ask questions verbally during the Annual General Meeting via an online platform. The shareholders approved the annual financial statements and the consolidated financial statements for the business year 2020. Furthermore, the shareholders voted in favor of the Board of Directors’ proposal to pay out a gross dividend of CHF 2.50 per share for the business year 2020.The administrative bodies were granted discharge.With the exception of Frits van Di