Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Batterier kan komme raskere enn vi har ladet opp til

Del

Sa du et helt nett med batterier? Ja, det er det de sier. Mye har skjedd i batterimarkedet i 2019, og i vårt nye faktaark om stasjonære batterier går vi gjennom en del av det.

I arbeidet med årets langsiktige kraftmarkedsanalyse har vi sett at det kreves mye lagringskapasitet i det europeiske kraftsystemet ettersom produksjonen av elektrisitet blir mer og mer væravhengig. Mye tyder på at batterier vil spille en sentral rolle i årene som kommer, og nå kan det virke som om batterier kan være lønnsomt også er her i Norge.

NVE skal ha god kunnskap om utviklingen i kostnader, ressursgrunnlag og miljøeffekter for aktuelle energiteknologier. Derfor lager vi blant annet teknologianalyser som vi publiserer i form av korte faktaark. Disse gir en rask innføring i utvalgte teknologier, samt et innblikk i status per i dag og utviklingen fremover.

Les mer om batterier i faktaarket

Kontakter

Jarand Hole, avdelingsingeniør
Mobil: 417 55 723

Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef
Mobil: 977 79 089

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november12.11.2019 10:30:00 CETPressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom