Bane NOR

Bane NOR utbedrer Jærbanen 24.-27. februar – Go-Ahead tilbyr alternativ transport

Del

I vinterferien skal Bane NOR vedlikeholde jernbanen mellom Egersund og Nærbø. Strekningen blir stengt for vanlig trafikk mandag til torsdag klokka 12.00 til 17.20. Go-Ahead tilbyr alternativ transport for de reisende.

Illustrasjonsfoto: Sliping av skinner, fra en tidligere arbeidsperiode på Jærbanen. (Foto: Atle Havnerås/Bane NOR)
Illustrasjonsfoto: Sliping av skinner, fra en tidligere arbeidsperiode på Jærbanen. (Foto: Atle Havnerås/Bane NOR)

Jevnlig fornyelse og vedlikehold av jernbanen sikrer at passasjerer og gods kommer trygt frem til riktig tid. En del arbeid kan gjøres mellom passerende tog, mens andre oppgaver krever lengre økter uten trafikk.

– Vi har forståelse for at kundene våre synes det er upraktisk å ikke kunne ta toget. På Jærbanen har vi lagt arbeidet til ferien for å skjerme hverdagen til dem som tar toget til jobb og skole. Samtidig legger vi til rette for at godstrafikken kan gå som normalt om natten. På fire ettermiddager får vi gjort unna mye arbeid som gjør det tryggere og mer komfortabelt å reise med toget, sier banesjef Tallak Langmyr.

Alternativ transport

Jærbanen blir stengt for trafikk mellom Egersund og Nærbø i 5,5 timer daglig fra mandag 24. til og med torsdag 27. februar. Det siste toget som går før arbeidsperioden, har ankomst klokka 12.06 til Egersund. Strekningen åpner igjen 17.20. Go-Aheads tog på Sørlandsbanen (Sørtoget) blir også berørt, og det vil bli alternativ transport for alle passasjerer.

– Dette arbeidet er helt nødvendig for at infrastrukturen skal fungere optimalt, slik at togene kommer og går når de skal, og pendlere og andre kommer frem til rett tid, sier salgs- og markedsansvarlig Dag Brekkan i Go-Ahead.

Bussene fra Egersund vil kjøre før vanlig avgangstid slik at toget kan gå i rute fra Nærbø. Bussene fra Nærbø vil korrespondere med ankommet tog. Reisende kan finne detaljer om sin reise på Go-Aheads nettside. Spørsmål kan rettes til kundesenteret på tlf. 61 25 80 00 eller e-post kundeservice@go-aheadnordic.no.

Arbeidsplan

Bane NOR har planlagt arbeidet for å utnytte tiden maksimalt og vil ha rundt 40 fagfolk i sving innenfor både spor, signal og elektrofag. På arbeidsplanen står blant annet:

  • Reparasjon av skinner
  • Skifte av komponenter i sporet
  • Rensking av grøfter og stikkrenner for å sikre mot flom
  • Skogrydding langs banen
  • Utskifting av masse under sporet
  • Rutinekontroller av spor, signalanlegg og strømforsyning

Banesjefen opplyser at det vil bli noen stengninger på Jærbanen også i tiden fremover. På deler av strekningen blir det arbeidsperioder i uke 25 og 33, og i høstferien (uke 41).

– Vi er veldig glade for at stadig flere velger å ta toget. På Jærbanen er kapasiteten nå fullt utnyttet. Samtidig har vi et etterslep på vedlikeholdet i tillegg til stor slitasje på banen, så dette arbeidet er helt nødvendig. Vi forsøker å holde antall stengninger på et minimum, sier han.

Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. Bane NOR minner om at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

Nøkkelord

Kontakter

Persontrafikk: Dag Brekkan, Go-Ahead, 916 77 521, dag.brekkan@go-aheadnordic.no

Arbeid på jernbanen: Ingunn Halvorsen, Bane NOR, 970 89 209, ingunn.halvorsen@banenor.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Sliping av skinner, fra en tidligere arbeidsperiode på Jærbanen. (Foto: Atle Havnerås/Bane NOR)
Illustrasjonsfoto: Sliping av skinner, fra en tidligere arbeidsperiode på Jærbanen. (Foto: Atle Havnerås/Bane NOR)
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto: Utbedring av sporet på Jærbanen høsten 2019. (Foto: Ingunn Halvorsen/Bane NOR)
Illustrasjonsfoto: Utbedring av sporet på Jærbanen høsten 2019. (Foto: Ingunn Halvorsen/Bane NOR)
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto: Et arbeidslag skifter komponenter i en sporveksel på Jærbanen høsten 2019. (Foto: Ingunn Halvorsen/Bane NOR)
Illustrasjonsfoto: Et arbeidslag skifter komponenter i en sporveksel på Jærbanen høsten 2019. (Foto: Ingunn Halvorsen/Bane NOR)
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto: Jærbanen blir stengt for trafikk i deler av vinterferien mens Bane NOR utfører nødvendig vedlikehold. (Foto: Ingunn Halvorsen/Bane NOR)
Illustrasjonsfoto: Jærbanen blir stengt for trafikk i deler av vinterferien mens Bane NOR utfører nødvendig vedlikehold. (Foto: Ingunn Halvorsen/Bane NOR)
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom