Bane NOR styrker vareforsyningen under Korona-krisen

Del

Mens persontrafikken er blitt redusert grunnet Korona-viruset, øker volumene til og fra landets godsterminaler. Bane NOR skal legge til rette for godstogene og på den måten bidra til å styrke vareforsyningen i landet.

I samråd med Jernbanedirektoratet har togselskapene Vy, Flytoget, Go-Ahead og SJ redusert antall togavganger på enkelte jernbanestrekninger. Denne situasjonen åpner nye muligheter for godstransportørene, som melder om økt etterspørsel av volumer de siste to ukene.

– Vi har et stort ansvar under korona-krisen, derfor skal vi legge godt til rette for godstogene der det er mulig. Vareforsyning er et kritisk samfunnsbehov, og vi skal bidra til å styrke den, sier Kunde- og trafikkdirektør Bjørn Kristiansen.

Godsselskapene har riktignok ikke rapportert om behov for å kjøre flere tog, og det er for tiden stor usikkerhet i bransjen. Bane NOR er likevel forberedt dersom behovet melder seg. – Godsselskapene og vareeiere skal vite at vi gjør alt vi kan for å sluse godstogene gjennom det mest trafikkerte jernbanestrekninger, sier Kristiansen.

Stappfulle godstog

De siste to ukene har Bane NOR registrert en merkbar økning i godsvolumene på godsterminalene Alnabru (Oslo), Ganddal (Sandnes), Nygårdstangen (Bergen) og Heggstadmoen og Brattøra (Trondheim) samt Bodø, Fauske og Moi i Rana på Nordlandsbanen.

– Godstogene som ankommer Ganddal og Nygårdstanden er 100 prosent fulle. Normalt ligger fyllingsgraden de på rundt 83 prosent. Godsselskapene melder om en volumøkning på rundt 10 prosent og forespørsler fra nye kunder, sier Ove Andre Algrøy, Bane NORs leder for godsterminaler i Sør-Vest i Bergen.

I uke 11 registrerte terminaloperatør Railcombi de høyeste volumene på Alnabru så langt i 2020. Volumene i uke 12 bekrefter at trenden fortsatt går i samme retning, også i resten av landet. Økte volumer kan ha sammenheng med innstilling av båttrafikk enkelte steder og en midlertidig mangel på lastebilsjåfører.

– Tilbakemeldingene fra markedet tyder på at volumene vil være like høye fremover, men usikkerheten er stor. Hele verdikjeden blir berørt av permitteringer, pålagte karantener, sykemeldinger og midlertidige stenginger. Det er vanskelig å planlegge for mer enn et par dager av gangen, forteller Per-Allan Kristensen, Terminalsjef for Railcombi på Alnabru.

RailCombi må for tiden klarer seg med 12 prosent færre ansatte på Alnabru grunnet Korona-viruset. Likevel registrerer selskapet 97 prosent avgangspunktlighet fra terminalen.

– Det er en krevende situasjon. Vi føler et ansvar for å sikre at varene kommer frem, sier Kristensen.

Positivt for næringen

Hos Cargonet, Norges største godsoperatør på jernbanen, jobbes det på spreng for å opprettholde produksjonen til tross for redusert bemanning.

–Det er positivt for hele godsnæringen at godstogene blir prioritert. Jeg utelukker ikke at vi kommer i den situasjonen der vi må sende ut flere godstog i sporet. Samtidig er vi i en ekstraordinær situasjon, og ingen vet hvor lenge den vil vare. Det er stor usikkerhet, og vi vet ikke hvordan dette vil utvikles, sier Erik Røhne, administrerende direktør i Cargonet.

Ifølge Røhne er Cargonets første prioritet å opprettholde produksjonen som var planlagt for før Korona-krisen startet. – Vi gjør at vi kan for å sikre den, sier Røhne.

Nøkkelord

Kontakter

Oskar Stenstrøm, direktør for godstrafikk i Bane NOR.
Mobil 907 09 081

Bilder

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom