Bane NOR

Bane NOR anker Filipstad-dommen til Høyesterett

Del

Borgarting lagmannsrett fant Bane NOR skyldig i uaktsomt drap, etter ulykken på Filipstad driftsbanegård i 2019. Vi mener dommen ikke kan bli stående og anker nå saken til Høyesterett.

Filipstad. Foto: Hilde Marie Braaten, Bane NOR
Filipstad. Foto: Hilde Marie Braaten, Bane NOR

Den tragiske ulykken endte med at en ungdom mistet livet og to ungdommer ble skadet. Saken har vært vurdert i to rettsinstanser – først i Oslo tingrett i 2020, deretter i Borgarting lagmannsrett, som avsa sin dom 24. august i år.

Tingretten fant Bane NOR skyldig i brudd på sikkerhetsstyringsforskriften, men frifant oss for uaktsomt å ha forvoldt død og kroppsskade. Lagmannsretten fant oss skyldig på alle punkter.

Bane NOR mener de prinsipielle spørsmålene saken reiser er egnet for avklaring i Høyesterett.

– Høyesterett kan klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom vårt ansvar og folks ansvar for egen sikkerhet. Vi skal jobbe for å beskytte allmennheten og advare mot fare i forbindelse med jernbanen. Bane NOR er imidlertid helt avhengige av at folk respekterer våre barrierer og ikke tar seg ulovlig inn på forbudte områder, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Opprettholdes dommen om brudd på sikkerhetsstyringsforskriften, altså for å ha sikret området for dårlig, er et annet spørsmål om vi også skal straffes for selve ulykken og dens konsekvenser.

– Når kan vi som foretak dømmes for å ha forvoldt skade eller død, etter at folk har tatt seg ulovlig inn på vårt område? Vi ønsker svar på alle disse spørsmålene. Dette handler om viktige prinsipper, både for oss og for mange andre virksomheter, sier Frimannslund.

Nøkkelord

Kontakter

Døgnåpen pressevakt

For alle typer spørsmål, ikke minst for hendelser i togtrafikken der pressevaktene uttaler seg på relativt kort varsel.

Tel:91656565presse@banenor.no

Bilder

Filipstad. Foto: Hilde Marie Braaten, Bane NOR
Filipstad. Foto: Hilde Marie Braaten, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom