Fana Sparebank

Bærekraftig gjennombrudd for Fana Sparebank

Del

Fana Sparebank viser kraftig styrking av rentenettoen sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen øker med 5,9 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med fjoråret. Banken opplever også positiv utvikling på utlånssiden, der veksten i utlån til boligformål utgjør en halv milliard kroner for kvartalet, hvilket utgjør 2,3 prosent. De samlede utlånene øker med 0,6 milliarder kroner. Innskuddsveksten viser også god fremgang, med 0,4 milliarder i økte innskudd siste kvartal og 0,6 milliarder sammenlignet med fjoråret. Fana Sparebank presenterer for første gang et anslag for klimafotavtrykket for boliglånsporteføljen.

— Himla Banktjenester står svært sterkt når det gjelder bankens utlånsvekst i personmarkedet, uttaler administrerende direktør Lisbet K. Nærø. — Ved utgangen av september hadde Himla en utlånsportefølje på 1,7 milliarder kroner. Veksten i dette kvartalet utgjør hele 505 millioner kroner eller 41 prosent.


— Vi er tilfredse med utviklingen i bankens kjernevirksomhet så langt i år. Resultatet hittil i år er 105,1 millioner kroner, en forbedring fra fjoråret på 11,6 millioner, eller 12,4 prosent, avslutter administrerende direktør Lisbet K. Nærø.
Rentenettoen øker med 4,1 millioner kroner sammenlignet med forrige kvartal, og 5,9 millioner kroner målt mot tilsvarende periode i fjor. Kvartalsveksten er 4,8 prosent, mens tilsvarende for året er 7 prosent. Positiv utvikling i nettoprovisjoner og andre inntekter bidrar til at kvartalets resultat før skatt økte med 7,3 millioner sammenlignet med forrige kvartal.


— Vi har gjort et betydelig fremskritt i kartleggingen av klimautslippene som kan knyttes til utlånsvirksomheten vår. Våre klimamål er rettet mot reduksjon av klimagassutslippene, og da er kunnskap om basisverdiene helt avgjørende. Vi har utviklet en modell som gir oss estimater for boliglånsporteføljen vår, og det er en viktig milepæl for det overordnede arbeidet med bærekraft i Fana Sparebank, avslutter administrerende direktør Lisbet K. Nærø.


Kvartalets resultat før skatt utgjorde 50,2 millioner kroner, og 38,2 millioner etter skatt. Dette gav en annualisert egenkapitalavkastning på 5,7 prosent.

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for 3. kvartal og per 30.09.2021. Konsern.

 

3. kvartal

Hittil i år

 

2021

2020

30.09.2021

30.09.2020

Rentenetto (MNOK)

90,0

84,1

257,4

245,6

Resultat før tap (MNOK)

51,9

51,7

134,6

128,7

Resultat for perioden (MNOK)

38,2

45,0

105,1

93,5

Totalresultat (MNOK)

38,2

45,0

105,1

93,5

Forvaltningskapital (MRD)

29,6

29,4

29,6

29,4

Utlånsutvikling % Q/12 mnd.

2,2/2,7

4,8/9,0

2,7

9,0

Innskuddsdekning konsern %

48,1

46,9

48,1

46,9

Kostnadsprosent

53,9

54,5

57,6

58,7

Kostnadsprosent ekskl. fin.instr.

55,4

58,6

57,2

58,2

Kostnadsprosent fra bankvirksomheten

51,7

54,2

52,8

53,8

Kapitaldekning %

19,8

19,5

19,8

19,5

-       hvorav ren kjernekapital

16,9

16,6

16,9

16,6

Netto tap i % av GFK

0,02

-0,09

0,00

0,04

Egenkapitalavkastning etter skatt %

5,7

7,0

5,3

4,9

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Fana Sparebank

Fana Sparebank
Fana Sparebank
Østre Nesttunv. 3
5221 Nesttun

915 03 411https://www.fanasparebank.no/

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank med kontorer på Nesttun, i Bergen sentrum og på Os. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt, i tillegg til merkevarene Himla Eiendomsmegling og Himla Banktjenester. Totalt er det ca. 135 ansatte i konsernet.

Banken støtter og deltar på viktige arrangementer i regi av sine samarbeidspartnere og er aktiv i finansklyngen Finance Innovation.

I 2021 ble Fana Sparebank kåret til Norges 3. beste arbeidsplass i klassen 50-199 ansatte av Great Place to Work Norge.

Følg pressemeldinger fra Fana Sparebank

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fana Sparebank på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fana Sparebank

Fana Sparebank justerer utlåns- og innskuddsrenten27.6.2022 13:41:26 CEST | Pressemelding

Norges Banks heving av styringsrenten og stigende pengemarkedsrenter medfører at Fana Sparebank har besluttet å sette opp både utlåns- og innskuddsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng. Det forventes at Norges Bank gjennomfører ytterligere rentehevinger utover i året og videre i 2023. De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra 27. juni for nye lån, og fra 09. august 2022 for eksisterende lån og innskudd. Alle kunder som får renteendring, vil motta informasjon enten i brev eller ved informasjon i nettbanken.

100 prosent kundeutbytte5.5.2022 13:54:30 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank betaler for første gang ut kundeutbytte, og for 2021 ble det full utdeling som utgjorde 55 millioner kroner. Kvartalstallene viser kraftig styrking av rentenettoen, med en vekst på 13,4 prosent sammen-lignet med fjoråret. Utlånsveksten har vært tilfredsstillende under årets første måneder, og det er særlig Himla Banktjenester som leder an. Boliglånsporteføljen i Himla har passert 3 milliarder kroner. Kvartalsresultatet på 52,9 millioner kroner er 21,5 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (31,4), og gir en egenkapitalavkastning på 7,9 prosent.

Utlån vokser inn i Himla10.2.2022 13:55:38 CET | Pressemelding

Fana Sparebank passerer en milepæl med over 30 milliarder kroner i forvaltningskapital. Det er særlig positiv utvikling i utlån til boligformål. Veksten utgjør i underkant av en halv milliard kroner for kvartalet, eller 2,2 prosent. På årsbasis utgjør veksten til boligformål 1,2 milliarder kroner, en vekst på hele 6,1 prosent. Det betyr at banken fortsatt øker sine markedsandeler. Innskudd og sparing og plassering utvikler seg positivt og i tråd med markedstrender i 2021. Innskudd i personkundemarkedet utmerket seg med 7,2 prosent vekst siste år. Årsresultatet for 2021 øker til 132,5 millioner kroner sammenlignet med 2020 (126,8 millioner kroner).

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom