NGI

Bærekraft og god økonomi hånd i hånd

Del

Ceequal er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen som baserer seg på tredjepartssertifisering. Utbygging av Riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum ble utført av Skanska. De satte seg som mål å sertifisere prosjektet i henhold til Whole Team Award ved hjelp av Ceequal.

Samferdselsminister Hareide inspiserer den nye veien i forbindelse med åpningen i sommer (foto Statens vegvesen)
Samferdselsminister Hareide inspiserer den nye veien i forbindelse med åpningen i sommer (foto Statens vegvesen)
Som miljø-og anleggsgeoteknisk rådgiver i dette prosjektet har NGI bidratt til positive bærekrafttiltak. Dette er knyttet til reduksjon av dieselforbruk i forbindelse med massehåndtering som er estimert til 5.600 tonn CO2-ekvivalenter. I hovedsak er dette som følge av omdisponering av løsmasser og reduserte transportavstander, samt redusert uttak av alunskifer og lokal håndtering av morenemasser.
   
Skanska har hatt store besparelser i prosjektet, siden de har fått aksept for omdisponering og lokal bruk av morenemasser, i tråd med NGIs løsningsforslag. Bærekraft og god økonomi går derfor hånd i hånd.
   
Riksvei 3/25 er første norske prosjekt som oppnår Whole Team Award. Det betyr at også tidligfase, prosjektering, byggefase og planlegging av driftsfase er sertifisert. Dette er et OPS-prosjekt, og Statens vegvesen har kontrakt med selskapet Hedmarksvegen AS, som har med seg Skanska som utførende entreprenør. Prosjektet består av 15,2 kilometer firefelts vei med midtdeler og 10,4 kilometer to- og trefelts vei med midtdeler, samt blant annet ti bruer og 18 over- og underganger.
   

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Samferdselsminister Hareide inspiserer den nye veien i forbindelse med åpningen i sommer (foto Statens vegvesen)
Samferdselsminister Hareide inspiserer den nye veien i forbindelse med åpningen i sommer (foto Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om NGI

NGI
NGI
Sognsvn. 72
0855 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

NGI - På sikker grunn
Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


Følg saker fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom