Statens vegvesen

Avlyser konkurranse på E39 Glaskartunnelen

Del

Bare én av tre entreprenører ble kvalifisert til å oppgradere E39 Glaskartunnelen i Åsane, og derfor velger Statens vegvesen å avlyse konkurransen og lyse ut på nytt.

21. november gikk fristen ut for å melde sin interesse for oppgradering av Glaskartunnelen på E39 mellom Bergen og Åsane. I dagene som nå er gått, har Vegvesenet studert papirene fra de tre entreprenørene nøye.

- Dessverre har vi konkludert med at bare den ene av de tre har levert dokumentasjon på at de er kvalifisert for jobben, noe som gjør at vi ikke har reell konkurranse her, sier byggeleder Kristian Dahle Sylta i Statens vegvesen.

Det springende punktet har vært hvordan entreprenørene har tenkt å løse den komplekse trafikkavviklinga i prosjektet.

-Dette er en høytrafikkert strekning på E39 ut fra Bergen, med 48.000 kjøretøy i døgnet, og trafikkavvikling blir derfor tillagt svært høy vekt. Vi velger derfor å avlyse denne konkurransen, og lyse ut på nytt igjen når karenstida for å klage er ute. Det betyr i praksis ny utlysning rundt årsskiftet, sier Dahle Sylta.

Åpning i forskriften

Etter § 25-4 (1) i Forskrift om offentlige anskaffelser kan oppdragsgiver umiddelbart avlyse konkurransen dersom de har “saklig grunn”. Manglende konkurranse er en slik grunn, da det medfører at Vegvesenets «behov og formål med anskaffelsen ikke har blitt møtt».

Statens vegvesen er opptatt av at leverandører som har meldt forespørsel om deltakelse får anledning til å gi konstruktive tilbakemeldinger samt å stille spørsmål rundt kvalifikasjonsprosessen. Entreprenørene er derfor invitert til samtaler i løpet av uke 49, dersom de ønsker.

-Avlysning av denne første runden vil forsinke oppstart med minst en måned, men vi er opptatt av å ha en god og ryddig prosess, og at vi får reell konkurranse om oppdraget, sier Sylta.

Tuneller fra 90-tallet

Glaskartunnelen ligger på E39 i Åsane nord for Bergen. Det er en toløpstunnel med to kjørefelt i hver retning. Sørgående løp er på 597 meter og ble åpnet i 1990, profilet er T9,5. Nordgående løp er på 585 meter og ble åpnet i 1994, og profilet er T11,5.

Det skal gjøres full oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt alt av anleggs- og byggeteknisk utstyr i de to tunnelløpene. Nye grøfter, sprenging, sikring av berg og ny vann- og frostsikring inngår i arbeidet, samt at det skal åpnes opp for toveis trafikk gjennom ett tunnelløp. Dette vil utvide anleggsområdet til totalt nesten 6 km motorvei med 22 gitterdragere, 124 feltanvisere og 80 ulike skilter.

Kontakter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom