Statens vegvesen

Avkøyrsel blir stengd når denne riksveg 15-brua skal vedlikehaldast

Del

Statens vegvesen skal vedlikehalda Skårhaug bru på riksveg 15 ved Nordfjordeid.

Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid skal vølast i veke 41-49. Foto: Statens vegvesen
Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid skal vølast i veke 41-49. Foto: Statens vegvesen

Vi skal mellom anna bytta rekkverk og kantdragarar. Vi tar sikte på å starta i veke 41, og arbeidet vil på gå i 8 veker.

I samband med denne jobben stengjer vi avkøyrselen mot den kommunale vegen Ytre Skårhaug døgnet rundt i heile anleggsperioden.

– Vi forstår at ei slik stenging er utfordrande for trafikantane, men vi er nøydde til å setja tryggleiken først, både for våre arbeidsfolk og for alle trafikantar i området. Statens vegvesen skal syta for at riks- og europavegane er trygge også i framtida, og då er vi nøydde til også å tenka på tryggleiken undervegs. Også dei som arbeider på og langs vegane skal heim til nokon, og vi har ingen fleire å mista, seier byggeleiar Jon-Vegar Aga Kjærgaard i Statens vegvesen.

Omkøyring for dei som skal på dei kommunale vegane opp mot bustadfelta vil bli skilta.

Trafikken på riksveg 15 vil bli styrt med trafikklys.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid skal vølast i veke 41-49. Foto: Statens vegvesen
Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid skal vølast i veke 41-49. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid skal vølast i veke 41-49. Foto: Google Maps Street View
Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid skal vølast i veke 41-49. Foto: Google Maps Street View
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.