Avklaring om fordeling av prestegårder

Del

Regjeringen har nå bestemt fordelingen av prestegårdseiendommer mellom Opplysningsvesenets fond og Den norske kirke.

Vestre Aker prestegård: Når prestene flytter ut av prestegårdene ønsker OVF å åpne for ny aktivitet i de gamle bygningene, og bidra til aktivitet i lokalsamfunn over hele landet.
Vestre Aker prestegård: Når prestene flytter ut av prestegårdene ønsker OVF å åpne for ny aktivitet i de gamle bygningene, og bidra til aktivitet i lokalsamfunn over hele landet.

I forbindelse med delingen av stat og kirke har regjeringen nå i all hovedsak fastsatt hvilke eiendommer kirken skal overta, og hvilke eiendommer skal forvaltes videre av staten gjennom Opplysningsvesenets fond (OVF).

– Vi er glade for avklaringen som nå har kommet fra regjeringen. Prosessen så langt har vært omfattende, og fortsatt gjenstår mye arbeid, sier direktør i OVF Ole-Wilhelm Meyer. 

OVF har gjennom 200 år forvaltet prestegårder over hele landet. Nå har regjeringen bestemt at 145 presteboliger og 193 tomter, som for eksempel kirkegrunn eller gravplasser, overføres til Den Norske Kirke. 

En slik omfattende eiendomsoverføring er krevende og innebærer taksering, kartlegging av vedlikeholdsetterslep og beregning av driftsutgifter.

– OVF har dyktige medarbeidere som kjenner eiendommene svært godt. Nå vil vi legge til rette for at arbeidet med fradeling og overføring av eiendommer gjennomføres effektivt og forsvarlig. Dette vil innebære prosesser i de enkelte kommuner, sier Meyer. 

Prestegårdene har spilt en svært viktig rolle for mange lokalsamfunn og bidratt til kultur- og samfunnsbygging i Norge. På de norske bygdene var prestegårdene gjerne hjertet i bygda og fungerte ofte som både skole, sykehus og gartneri.

– Denne avklaringen er også en anledning til å se fremover. Nå er vi opptatt av å finne ny og samfunnsnyttig bruk av presteboligene og de gårdene som ikke skal overføres til kirken eller selges, sier Meyer. 

Boplikten for prester ble opphevet i 2015. Etter det har mange prester flyttet ut av prestegårdene, og OVF vært pålagt å selge en rekke boliger som ikke lenger brukes som presteboliger. Meyer understreker at arbeidet med å finne ny bruk til prestegårdene er noe OVF er godt i gang med.

– Det er for eksempel etablert lokale kulturhus og alternativt skoletilbud for barn og unge i de gamle utflyttede prestegårdene. Prestegårdene har stor betydning for lokal identitet og tilhørighet, sier Meyer.  

OVF har for fremtiden fått et stort og viktig oppdrag for norsk kulturminnevern fra Stortinget.

–  Vi er stolte av den 200-årige innsatsen vi har gjort for å ta vare på og videreutvikle norske prestegårder og tilhørende eiendommer. Nå skal fortsette å drive vår virksomhet kommersielt for å oppfylle vårt nye oppdrag, nemlig å bidra til finansiering av middelalderkirker, sier Meyer.

Dette er verdiene som skal overføres fra Opplysningsvesenets fond til Den norske kirke:

  • 145 presteboliger 
  • 193 tomter (gravplasser,kirkegrunn og liknende)

Før overføring må alle eiendommer takseres, og kartlegging av vedlikeholdsetterslep og driftsutgifter må beregnes. 18 presteboliger, samt nyere bispeboliger og næringseiendommer er fortsatt uavklart.

Ny lov om Opplysningsvesenets fond trer i kraft fra 1.1.2022 og tillater vederlagsfri overføring av eiendom fra OVF til Den norske kirke

Vedlegg: 

Kontakter

Judy Velle HafredalAvdelingsdirektør HR og kommunikasjonOpplysningsvesenets fond

Tel:916 53 531jvh@ovf.no

Bilder

Vestre Aker prestegård: Når prestene flytter ut av prestegårdene ønsker OVF å åpne for ny aktivitet i de gamle bygningene, og bidra til aktivitet i lokalsamfunn over hele landet.
Vestre Aker prestegård: Når prestene flytter ut av prestegårdene ønsker OVF å åpne for ny aktivitet i de gamle bygningene, og bidra til aktivitet i lokalsamfunn over hele landet.
Last ned bilde
Direktør i OVF, Ole-Wilhelm Meyer.
Direktør i OVF, Ole-Wilhelm Meyer.
Last ned bilde

Om Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond
Rådhusgata 1, Pb. 535 Sentrum
0105 Oslo

http://www.ovf.no

Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821 og forvalter eiendom og verdier som historisk har vært knyttet til prestegårdene i Norge. Gjennom 200 år har vi bidratt til å utvikle lokalsamfunn i hele Norge. OVF forvalter eiendom, kulturminner, naturressurser og kapital. Vi har to datterselskaper – Clemens Eiendom som driver med eiendoms- og stedsutvikling, og Clemens Kraft som er blant de største i landet på utvikling og drift av småkraft.