Avinor

Avinor vertskap for internasjonal flyfraktkonferanse

Del

For aller første gang avholdes konferansen «Nordic Air Cargo Symposium» i Norge. Avinor er vertskap for konferansen som skal samle personer innen luftfart- og fraktbransjen fra hele Nord-Europa. Konferansen vil fokusere spesielt på norsk sjømat og tilgangen til verdensmarkedene.

Foto: Avinor/Catchlight
Foto: Avinor/Catchlight

«Nordic Air Cargo Symposium» er den eneste regionale flyfraktkonferansen som fokuserer på det nord-europeiske markedet. Leverandører, flyselskap, investorer, grundere, og andre store aktører møtes for å få innsikt i luftfartsmarkedet og knytte nye forbindelser.

­­­- I fjor ble det eksportert sjømat til en verdi av 5,5 milliarder kroner fra Avinor sine lufthavner, noe som har en stor betydning for norsk verdiskaping. Norge er det desidert største flyfraktmarkedet i Nord-Europa, foruten Storbritannia. Vi opplever derfor stor oppmerksomhet blant flyselskapene rundt det norske flyfraktmarkedet. Vi synes det nå er svært positivt at Norge får en arena der alle kan møtes, sier Martin Langaas, direktør for flyfrakt i Avinor.

Siden 2006 har Norge hatt en årlig vekst i flyfrakt på 10 til15 prosent. Samtidig har Avinor tatt en ledende rolle i det Nordiske flyfraktmarkedet ved å fasilitere og legge til rette for mer direkte kapasitet til Norges største handelspartnere.

- Konferansen vil være en god anledning for sjømatnæringen å treffe beslutningstakerne hos de største fraktflyselskapene i verden, sier Langaas.

Konferansen finner sted på Radisson Blue Plaza Hotel i Oslo den 28. og 29. mars. Blant annet vil de globale utfordringene innen flyfrakt, planer om fremtidig vekst i nordisk sjømateksport og nettverksutvikling være blant temaene.

Deltakerne på konferansen vil få høre innlegg fra blant annet Guillaume Halleux, Chief Cargo Officer i Qatar Airways Cargo, Jonatan Celetaria, Sales Director i AirBridgeCargo, Janne Tarvainen, Managing Director i Finnair Cargo, Andreas Mikalsen, Managing Director i Mowi (tidligere Marine Harvest), Øyvind Hasaas, lufthavnsjef ved Avinor Oslo lufthavn og mange flere.

Les mer om konferansen her: https://www.nordicaircargosymposium.com/

Meld deg på konferansen ved å klikke her. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Avinor/Catchlight
Foto: Avinor/Catchlight
Last ned bilde
Foto: Avinor
Foto: Avinor
Last ned bilde
Martin Langaas, direktør for flyfrakt i Avinor. (Foto: Avinor)
Martin Langaas, direktør for flyfrakt i Avinor. (Foto: Avinor)
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.