Avinor

Avinor tildeler kontrakt for tårntjenester til selskapet Saerco

Del

Avinors styre har besluttet å tildele en 5-årskontrakt for tårntjenester på Ålesund- og Kristiansand lufthavn til det spanske selskapet Saerco. Fire tilbydere deltok i konkurransen, hvor kvalitet og pris begge var vektlagt med 50 prosent. Saerco vant med høyest score på kvalitet og lavest pris. Det innebærer en forventet årlig innsparing for Avinor på ca. 15 millioner kroner, eller omlag 37 prosent.

Ålesund lufthavn, Vigra.
Ålesund lufthavn, Vigra.

I Stortingsmeldingen om Avinor som ble vedtatt av Stortinget i 2017, fremkommer det at Avinor skal konkurranseutsette tårntjenester. Målet er rimeligere og/eller bedre tjenester.

Sikkerhet er helt grunnleggende for luftfarten og det har derfor vært viktig for Avinor å sikre at den høye sikkerhetsstandarden i Norge videreføres ved valg av ny driver. Avinor har også en viktig rolle i totalforsvaret og Forsvaret er derfor konsultert om valg av Ålesund- og Kristiansand lufthavn for konkurranseutsetting. Avinor har også vært i dialog med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Leverandører av flysikringstjenester i Norge må også godkjennes av Luftfartstilsynet og utpekes av Samferdselsdepartementet.

Flere av tilbyderne har levert meget gode kvalitative tilbud. Dette gjelder også Avinors eget datterselskap Avinor Flysikring AS, som deltok i konkurransen. Tilbudet fra Saerco vurderes å tilføre noe nytt og relevant ved tjenesteleveransene som gir ekstra verdi.

- Anbudsprosessen har resultert i at vi får inn en ny leverandør av tårn- og innflygningstjenester. Saerco scoret høyest på kvalitetskriteriene, og er billigst. Selskapet var særlig god på miljø, innovasjon og nytenkning. Saerco har også egne treningsfasiliteter med simulator som vil bli brukt til å optimalisere driften og drive effektiv opplæring, sier styreleder i Avinor, Anne Carine Tanum.

Saerco, som i dag driver tårnene ved flere store lufthavner i Spania, overtar driften av tårnene ved Ålesund- og Kristiansand lufthavn fra 1. mars 2020.

 - Det er positivt at Saerco har uttrykt at de vil tilby dagens flygeledere ansettelse gjennom virksomhetsoverdragelse, sier Tanum.

I tråd med forventningene fra eier om mer samferdsel for hver krone, så er Avinor i gang med et kostnadsreduksjonsprogram. Flysikringstjenestene er også et område hvor det er mulig å redusere kostnader. Avinor Flysikring AS leverer i dag tårntjenester av høy kvalitet på alle Avinors lufthavner. Det er naturlig at Avinor følger opp prisnivået med Avinor Flysikring AS rundt kjøp av tjenester på de andre flyplassene.  

Kvalitetssikring av Saerco

I anskaffelsesprosessen ble Avinor gjort kjent med at en tidligere leder og eier i Saerco, var omtalt i spanske medier i tilknytning til en korrupsjonssak i Spania i perioden 2003-2009. For å avklare om det var forhold som kunne medføre avvisning fra konkurransen, ble det gjennomført flere undersøkelser. Selskapet selv og et eksternt, spansk advokatfirma engasjert av Avinor, har verifisert at denne personen ikke lenger innehar en stilling i selskapet, eller selv er direkte eller indirekte eier av selskapet. Det forelegger derfor ikke et avvisningsgrunnlag.

Avinor har nulltoleranse mot korrupsjon. Det har derfor vært viktig for oss å få klarhet i dette. Det vil bli kontraktsfestet at dersom Saerco, dets ansatte, ledere eller eiere blir tiltalt for økonomisk kriminalitet i avtaleperioden, så kan Avinor si opp kontrakten. Det er også bekreftet at Saerco vil ha på plass et anti-korrupsjonsprogram i løpet av 2019, i god tid før kontrakten trer i kraft. Saerco er et godt kvalifisert selskap som vi er trygge på vil levere gode tårntjenester, sier Tanum.

Håndtering av habilitet i Avinor

Avinors datterselskap, Avinor Flysikring AS, deltok i konkurransen. Konsernsjef i Avinor, som også er styreleder i Avinor Flysikring AS, er inhabil i begge selskaper og har følgelig ikke hatt tilgang til informasjon om konkurransen. Grunnet konsernsjefs inhabilitet, er det styret i Avinor, men kun de eksterne styremedlemmene, som har besluttet tildeling av kontrakt. Avinor har fått bistand fra uavhengig flysikringsfaglig ekspertise og juridisk ekspertise på offentlige anskaffelser. Konkurransetilsynet har også vært informert underveis. 

Vedlagt denne pressemeldinger ligger en PDF relevante saksdokumenter i forbindelse med tildelingen:

 • Tildelings- og avslagsbrev i pdf-format av 19.2.2019
 • Notat fra styrets juridiske rådgiver, advokatfirmaet Synch ved advokat Marianne Dragsten, av 11.2.2019 (sladdet)
 • Notat fra professor dr. juris Lasse Simonsen av 11.2.2019 
 • Notat fra administrasjonen til styret av 13.12.2018 om vanntette skott/forberedelse til konkurranseutsetting av flysikringstjenester
 • Spørsmål fra Avinor til Saerco av 18.1.19 
 • Svar fra Saerco av 25.1.19 (sladdet)
 • Spørsmål fra Avinor til Saerco av 1.2.19 
 • Svar fra Saerco av 6.2.19 (sladdet)
 • Spørsmål fra Avinor til Saerco av 7.2.19 
 • Svar fra Saerco av 8.2.19 (sladdet)
 • Rapport fra det spanske advokatfirmaet Perez Llorca etter gjennomført revisjon i Saercos lokaler av 4.2.2019  (sladdet)
 • Rapport fra styrets flysikringsfaglige rådgiver Aled Consulting av 10.12.18

Kontakter

Bilder

Ålesund lufthavn, Vigra.
Ålesund lufthavn, Vigra.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom