Avinor

Avinor overleverte fremdriftsplan til Samferdselsdepartementet i dag

Del

I svaret redegjør Avinor for arbeidet som skal gjennomføres før byggestart kan vedtas.

Avinor mottok 27.mai et oppdragsbrev der Samferdselsdepartementet (SD) ønsker at Avinor overtar den videre prosessen med bygging av ny lufthavn Mo i Rana. I oppdragsbrevet bes Avinor om å legge frem en fremdriftsplan for ny lufthavn Mo i Rana, samt en vurdering av OPS (offentlig privat samarbeid) innen 3. juli. Fremdriftsplanen er nå overlevert. Avinor har fått ny frist for vurdering av OPS 1. oktober.

I svaret til SD redegjør Avinor for arbeidet som skal gjennomføres før byggestart kan vedtas:

Avinor gjennomgår nå prosjektet overlevert fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU), deretter vil det gjøres en oppdatering av forprosjektet med nytt kostnadsoverslag. I første kvartal 2021 vil det utarbeides en oppdatert konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet og SD, og en søknad om anleggskonsesjon til Fylkesmannen. Videre vil Avinor ha konsultasjon med flyselskapene.

I andre kvartal 2021 er det estimert at kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2) kan gjennomføres. En investeringsbeslutning vil først kunne tas etter at dette er gjennomført.

Fremdriftsplanen er foreløpig, og det kan forekomme endringer underveis.

- Før byggestart må totalfinansieringen være på plass. Vi anslår byggetiden til å være tre til fire år fra investeringsbeslutningen, sier konserndirektør i Avinor, Petter Johannessen, og legger til: - Avinor har siden oppdraget med ny lufthavn Mo i Rana avholdt flere møter med Rana kommune og PLU. Samarbeidet er godt, og Avinor ser frem til videre arbeid med lufthavnutviklingen.

__

 

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom