Avinor

AVINOR og SINTEF i europeisk samarbeid: Målet er utslippsfri luftfart

Del

EU gir 25 millioner euro til et ambisiøst prosjekt for europeiske lufthavner som skal bidra til å ta i bruk nye teknologier i luftfarten. Fra Norge skal AVINOR og SINTEF bidra til en grønnere luftfart.

De neste tiårene må luftfartssektoren løse mange krevende utfordringer knyttet til klimaavtrykk. Flyplasser, kunnskapsinstitutter og industripartnere i hele Europa går nå sammen i TULIPS-prosjektet ledet av Amsterdam lufthavn Schiphol for gjøre luftfarten bærekraftig.

- Avinor har lenge gått foran for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten; blant annet gjennom arbeidet med bærekraftig flydrivstoff og tilrettelegging for elektrifisering. I dag betyr det mer enn noensinne at vi jobber sammen med hele industrien, partnere og myndighetene for å nå målet om fossilfri luftfart i 2050. Slik sikrer vi at luftfarten vil ha «license to operate» også i det lange tidsperspektivet. TULIPS er et eksempel på et slikt samarbeid, som vi er glade for å være en del av, sier Abraham Foss, konsernsjef i AVINOR.

Finanseringen på 25 millioner euro (ca 250 millioner kroner) er en del av EUs storsatsing European Green Deal, som skal bidra til den nødvendige overgangen til lav- og nullutslippssamfunnet. Til sammen 29 partnerne skal bidra til utvikling av innovasjoner som letter overgangen til transport med lavt klimaavtrykk og bærekraftige flyplasser på tvers av de europeiske landegrensene.

Kompetanseutveksling mellom forskningsmiljøer
Prosjektpartnerne har som mål å få fart på utrullingen av bærekraftige teknologier innen luftfart. Amsterdam lufthavn Schiphol skal være hovedtestflyplassen for de 17 prosjektene som spinner ut av TULIPS.

SINTEF skal bidra med både kompetanse og teknologiske løsninger, samtidig som det er ønskelig å lære av andre toppmiljøer i Europa.

- Med dette prosjektet får vi anledning til å delta i testing og utvikling av grønne løsninger både på Amsterdam lufthavn og på norske lufthavner, og dermed så setter vi opp farten i arbeidet med å gjøre flyplassene utslippsfrie, sier SINTEF Digitals markedssjef for EU-forskning, Trond Bakken.

Bærekraftige løsninger testes på Avinors lufthavner
I tillegg til Schiphol, skal et utvalg bærekraftige løsninger også testes på Avinors lufthavner og i Torino og Larnaka.

Lav- og nullutslippsløsninger for kjøretøy er et tiltakene flyplassene skal se på sammen med kunnskapsinstituttene og industripartnerne. Prosjektet skal også teste ut løsninger for lading av elektrifiserte fly og ny hydrogenteknologi, samt se på muligheter for å bidra til økt produksjon og bruk av bærekraftig flydrivstoff. TULIPS vil også ha prosjekter på sirkulærøkonomi og materialgjenbruk, og legge forholdene til rette for at gods og passasjerer kan velge den reisemåten som er mest miljøvennlig og skaper minst kø.

Betydelig bidrag til fossilfri luftfart
Samarbeidet mellom fire veldig ulike flyplasser, samt innhentingen av erfaringer fra de involverte partnerne, vil tydeliggjøre løsningene som må til for å nå de europeiske klimamålene. Vellykkede demonstrasjoner av helt spesifikke tiltak som reduserer klimagassutslipp vil synliggjøre innovasjonene og hvordan de kan gjennomføres i hele Europa. Det er forventet at resultatene fra prosjektet vil utgjøre et betydelig bidrag til å nå målet om en fossilfri luftfart i Europa. Det er et mål for prosjektet at relevant kunnskap deles mellom de ulike aktørene i flyindustrien, inkludert andre europeiske flyplasser. På denne måten tilgjengeliggjøres TULIPS’ konsepter og teknologier.

Dette prosjektet har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 etter tilskuddsavtale Nr. 101036996.

Innholdet i denne pressemeldingen er TULIPS' eget ansvar og gjenspeiler ikke nødvendigvis EUs oppfatning.

Fakta TULIPS:
TULIPS er et samarbeidsprosjekt mellom Royal Schiphol Group, Avinor, SINTEF AS, SINTEF Energi AS, Hermes Airports, Catalink Ltd, Torino Airport, Politecnico di Torino, Beta-I, Egis S.A., Excess Materials Exchange, Fraunhofer Gesellschaft, KLM Royal Dutch Airlines, KLM Equipment Services, Manchester Metropolitan University, Mobility Concept, Royal NLR  Netherlands Aerospace Centre, Nouryon Industrial Chemicals, Pipistrel Vertical Solutions, Port of Amsterdam, SKYNRG, TNO, TU Delft, Instituto Superior Téchnico, University of Antwerp, BAM Infraconsult, Ballard Power Systems Europe, DHL Global Forwarding Netherlands og Zepp.solutions.  

Prosjektet starter i januar 2022 og varer til desember 2025.

Pressekontakt hos SINTEF:
Mala Wang-Naveen, kommunikasjonssjef
mala.wang-naveen@sintef.no
+47 97 19 03 39

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Intensjonskunngjøring – tildeling av areal for pilottesting av deicing ved Oslo lufthavn8.10.2021 11:21:16 CEST | Aktuelt

«Avinor har til hensikt å inngå kontrakt med MSG Aviation AS («MSG») om utleie av et areal vest av dagens deice plattform Bravo Nord på Oslo lufthavn Gardermoen («OSL»). MSG skal benytte arealet til å etablere et pilotanlegg for avising, flyvask, motorvask og inspeksjon av fly på OSL. Pilotanlegget skal teste ny teknologi og fremgangsmåte for gjennomføring av avising og de andre tre tjenestene, og skiller seg fra tradisjonelle avisingsmetoder som i dag benyttes ved OSL og andre lufthavner. MSGs formål med pilotanlegget er å teste tekniske, operative og kommersielle forhold knyttet til etablering og drift av slikt anlegg under realistiske driftsforhold ved en større lufthavn. MSG vil som del av piloten tilby flyselskap og handlere tilgang til avisingsvæske og bruk av anlegget for avvising mot vederlag som del av den kommersielle utprøvingen av konseptet. Avtalen vil gi MSG adgang til å benytte arealet på OSL for en periode på tre år regnet fra byggestart for prosjektet, hvoretter avtale

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom