Avinor

Avinor mottar 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge

Del

Avinors prosjekt, «automatisering av bagasjehåndtering», gikk denne uken helt til topps i Innovasjon Norges konkurranse om innovasjonspartnerskap. Prosjektet får hele 15 millioner kroner i støtte.

- Denne tildelingen viser at prosjektet anerkjennes som et svært innovativt og nyskapende prosjekt, sier Ragnhild Vasset Hjerpsted, terminaldirektør på Oslo lufthavn. Jeg er veldig stolt over at vi i Avinor satser på innovasjon og at det legges merke til på denne måten, fortsetter hun.

- Innovasjon Norge tildeler midler til offentlig-private innovasjonspartnerskap med mål om å løse samfunnsutfordringer. I år deler vi ut hele 100 millioner kroner. 37 søkte om midler og Avinors prosjekt gikk til topps i konkurransen sammen med syv andre, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

- Avinors prosjekt tar for seg en utfordring som er aktuell for mange aktører, ikke bare i Norge, men også i utlandet, sier han. Innovasjonspartnerskap gir både bedre løsninger i offentlig sektor og næringsutvikling og legger samtidig grunnlag for eksport av norsk kunnskap og teknologi.

Store kostnader knyttet til dagens bagasjehåndtering
Flyselskapene bruker betydelige beløp per år på tjenester knyttet til bagasjehåndtering på Oslo lufthavn. Omtrent 50 prosent av disse kostnadene er relatert til prosessene mellom bagasjehåndteringssystemet og flyet.

- En automatisert håndtering av bagasje vil gi betydelige fordeler for flyselskaper, handlingselskaper, Avinor og andre yrkesgrupper som jobber med det tunge manuelle arbeidet som gjøres i dag. Forbedringer i denne tjenesten vil være nyttige for andre flyplasser i Avinor, så vel som flyplasser over hele verden, sier Hjerpsted.

Nytt bagasjesystem på Oslo lufthavn
Bakgrunnen for at Avinor nå søker etter innovative leverandører er at det pågår et forprosjekt for å skifte ut det eldste bagasjeanlegget på Oslo lufthavn. Anlegget har vært i drift i mer enn 20 år.

- Bagasjeanlegget er hjertet og blodårene i den store flyplasskroppen. Hvis det ikke fungerer får det store konsekvenser for resten av det store maskineriet som holder flyplassen i gang 24 timer i døgnet. For å sikre stabil drift, 365 dager i året, og samtidig sikre effektive og konkurransedyktige tjenester til flyselskapene, er det viktig at Oslo lufthavn har et bagasjeanlegg som er moderne og har en teknologi som er robust til å takle påkjenningene, forteller Hjerpsted.

Ved å skifte ut det gamle anlegget vil Avinor kunne effektivisere lufthavndriften gjennom utnyttelse av ny teknologi og samtidig imøtekomme flyselskapenes forventning til effektivisering og automatisering. En tidlig involvering av innovative leverandører vil gi Avinor mulighet for å gjennomføre et godt forprosjekt med tilgang til kompetanse om systemet. Det vil sikre reduksjon av risiko og usikkerhet, og samtidig gi et bedre grunnlag når beslutningen om byggevedtak skal tas i 2022.

Bygger eget testsenter
Avinor Oslo lufthavn ønsker å bidra til utviklingen av en automatisert bagasjehåndtering og bygger derfor et testsenter på cirka 1500 m2. Her vil leverandører bli invitert til å teste og forbedre nye konsepter, i tett samarbeid med handlingsselskap og flyselskap som sentrale aktører. Det endelige målet er å kjøpe og ta i bruk de godkjente løsningene i forbindelse med utskifting av det 20 år gamle bagasjeanlegget, med tanke på produksjon fra 2025.

Egen anbudsprosess
17. juni ble det avholdt en dialogkonferanse i samarbeid med blant annet NHO. Avinor vil nå invitere til en prekvalifisering og en påfølgende anbudsprosess som skal avsluttes i slutten av 2020. Endelig beslutning om hvilke leverandør(er) som velges til å automatisere bagasjeprosessene mellom bagasjehall og flyene forventes i 2022.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom