Miljødirektoratet

Avinor må rydde opp på forurensede flyplasser

Del

Grunnen ved norske flyplasser er forurenset av miljøgifter fra tidligere års bruk av brannskum. Miljødirektoratet vil pålegge Avinor å rydde opp.

Brannslokking med PFOS-fritt skum ved Tromsø lufthavn. Foto: Magne Nesse
Brannslokking med PFOS-fritt skum ved Tromsø lufthavn. Foto: Magne Nesse

I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og miljøskadelige stoffet PFOS og andre perfluorerte stoffer på flyplassene. Dette er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer.

– Norges nasjonale miljømål er at spredning av PFOS og flere andre perfluorerte stoffer skal reduseres kontinuerlig, med intensjon om å stanse utslippene. Dette tilsier at forurensningen på Avinors flyplasser skal ryddes opp for å sikre at mest mulig PFOS og andre perfluorerte stoffer fjernes fra kretsløpet, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

PFOS kan gi negative helse- og miljøeffekter

Grunnen ved mange av flyplassene er svært forurenset av PFOS og andre perfluorerte stoffer. Ut fra vår kunnskap er Avinor ansvarlig for den største kilden til spredning av PFOS i Norge i dag. Det til tross for at Avinor sluttet å bruke PFOS i brannskum allerede i 2001, seks år før det ble forbudt. Avinor byttet til skum helt uten perfluorerte stoffer i 2012.

Vi er bekymret for at spredning av PFOS og andre perfluorerte forbindelser kan føre til uakseptable høye konsentrasjoner av miljøgiftene i vann, fisk, andre dyr og planter. For å redusere konsekvensene av denne forurensningen er det nødvendig med en omfattende opprydding.

Avinor har laget en samlet vurdering av forurensingen

Avinor har ansvaret for 43 flyplasser, og etter pålegg fra oss leverte de en samlet vurdering av forurensningen ved sine flyplasser i fjor høst. I rapporten estimerer Avinor at det ligger 314 kilo PFOS i grunnen ved flyplassene.

Avinor har kartlagt risiko for spredning og for lokale miljøkonsekvenser ved hver enkelt flyplass, i tillegg har Avinor beregnet hvor det vil være mest kostnadseffektivt å rydde opp, altså hvor man får ryddet mest PFOS per krone. Ut fra dette arbeid kan vi avgjøre hvor det haster mest å sette i verk tiltak for å hindre spredning av PFOS.

Avinor estimerer at en opprydding av PFOS-forurensningen ved samtlige av deres flyplasser koster godt over en milliard kroner.

Må rydde opp ved 14 flyplasser innen 2027

Avinor har levert et godt grunnlag for å prioritere rekkefølgen på tiltak. De har gitt oss et mye tydeligere bilde av forurensningsomfanget enn det vi har hatt tidligere. Som et resultat av rapporten har vi laget en plan for de kravene vi vil stille til det videre arbeidet, og denne er kommunisert til Avinor.

Opprydding ved hver enkelt flyplass er omfattende og kostbar. Det er viktig å se på den samlede miljørisikoen ved spredning fra Avinors flyplasser og stanse spredning først der det monner mest, sier Ellen Hambro.

I 2020 er planen å pålegge Avinor å utarbeide konkrete tiltaksplaner ved de 10 lokalitetene der det er mest PFOS i grunnen og/eller spredningen til det lokale miljøet er størst. I mange av sakene inkluderer dette også supplerende undersøkelser. Tiltaksplanene er grunnlaget for at den konkrete oppryddingen kan starte. Vi mener det er rimelig at Avinor rydder opp ved 14 flyplasser de neste sju årene.

Oppryddingen er i gang

Avinor er allerede i gang med opprydding på OSL Gardermoen, og på Fagernes lufthavn pågår det spredningsreduserende tiltak. Ved Evenes lufthavn skal det etter planen ryddes opp i vinter.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Brannslokking med PFOS-fritt skum ved Tromsø lufthavn. Foto: Magne Nesse
Brannslokking med PFOS-fritt skum ved Tromsø lufthavn. Foto: Magne Nesse
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom