Avinor

Avinor leverer anbefaling om lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen 1. februar

Del

Det omfattende utredningsarbeidet Avinor har gjort i samarbeid med eksperter og Statens Vegvesen nærmer seg nå slutten.

Det omfattende utredningsarbeidet Avinor har gjort i samarbeid med eksperter og Statens Vegvesen nærmer seg nå slutten. I dag gjorde prosjektet rede for status i arbeidet med de fire ulike mulige løsningene for lufthavnstrukturen i regionen.

​​​​​Bakgrunn

Avinor har gjennom et omfattende prosjekt gjort vurderinger av værmessig tilgjengelighet og operative forhold ved ulike mulige lokaliseringer for en mulig ny stor lufthavn i regionen. I den sammenheng er 11 ulike lokaliseringer vurdert.

I et møte med ordførere i regionen i dag ble det lagt frem mer dokumentasjon om alternativene, og det ble redegjort for det gjenstående arbeidet. Rapporten skal, sammen med en anbefaling, oversendes Samferdselsdepartementet 1. februar, og blir en del av grunnlaget for den kommende Nasjonale Transportplan (NTP).

Prosjektet redegjorde for fire mulige løsninger ved fremleggelsen på møtet i dag:

Nullalternativet er at det ikke gjøres noe med eksisterende lufthavner siden den nye Hålogalandsveien gjør reiseveien til Evenes kortere.

Alternativ 1 er storflyplass på Stokmarknes, nedleggelse av Svolvær lufthavn og veikonsept mellom Svolvær og Skagen ved Stokmarknes.

Alternativ 2 er storflyplass på Leknes, nedleggelse Svolvær lufthavn og veikonsept mellom Svolvær og Leknes.

Alternativ 3 er også uendret flyplass-struktur, og veikonsept mellom Leknes og Fiskebøl og ny kryssing av Tjeldsundet.

-Veikonseptene i utredningen bygger på eksisterende konseptvalgutredninger, men er sett i en større regional sammenheng og i lys av utredningen om lufthavnstruktur i regionen, sier prosjektleder for KVU i Statens vegvesen, Nils Petter Rusånes.

-Det har vært utfordrende å finne alternativer i regionen som ligger optimalt til geografisk og som er gode nok operativt. I rapporten som overleveres til eier 1. februar vil prosjektet komme med en anbefaling. Så blir det opp til den politiske prosessen å fatte en politisk beslutning, sier prosjektansvarlig i Avinor, Jon Sjølander.

Kontakter

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom