Avinor

Avinor får viktig rolle for integrering av droner i luftrommet i Norge

Del
I regjeringens forslag til luftfartsstrategi foreslår regjeringen at Avinor blir leverandør av informasjonstjenester for dronetrafikkstyring. Dette handler om å få en sikker integrering av droner i luftrommet i Norge.
Bilde: Avinor/Catchlight fotostudio. Illustrasjonsfoto.
Bilde: Avinor/Catchlight fotostudio. Illustrasjonsfoto.

- Avinor vil være en pådriver for å legge til rette for fremtidig bruk av droner i transport av varer og folk i Norge. Da trengs det også trygg styring av trafikken i lufta. Vi er veldig fornøyd med å bli vist tillit og tildelt oppgaven for dette, sier konsernsjef i Avinor Abraham Foss.

I stortingsmeldingen går det frem at Regjeringen vil legge til rette for at konseptet U-space for dronetrafikkstyring kan etableres i Norge, og at Avinor skal utpekes som ansvarlig tjenesteyter av felles informasjonstjenester.

-Denne klargjøringen vil bidra til at dronebransjen kan videreutvikles på en god måte. Samtidig legger det til rette for en sikker integrering av droner i luftfarten. Sikkerhet og tilrettelegging for dronebransjen er begge viktige områder for Avinor. Vi er derfor tilfredse med at Regjeringen anerkjenner dette, samt Avinor sin rolle i denne sammenhengen, sier Foss.

Luftfarten er viktig, og Avinor-modellen skal videreføres

Luftfartsstrategien konstaterer at luftfarten er avgjørende for at folk og næringsliv kan utvikle seg over hele Norge. Det er positivt. Regjeringen uttaler at de vil videreføre Avinor-modellen med selvfinansiering og samfinansiering. De ønsker videre å sikre Avinor sine rammevilkår, som gjør selskapet i stand til å opprettholde- og videreutvikle et framtidsrettet desentralisert lufthavnnett.

-Det er positivt at Regjeringen ønsker å videreføre Avinor-modellen. Kjernen i denne modellen er at inntekter fra den kommersielle virksomheten til Avinors største lufthavner er med og finansierer driften av de økonomisk ulønnsomme lufthavnene i distriktene, samt andre viktige samfunnspålagte oppgaver, sier Foss i Avinor.

-Luftfarten kan bli en av de mest klimavennlige transportformene i fremtiden

Når det gjelder klima- og miljø, uttaler Regjeringen at luftfarten kan bli en av de mest klimavennlige transportformene i fremtiden når bransjen har blitt omstilt til fossilfrie alternativer.

-Bærekraftig omstilling av luftfarten er et viktig og langsiktig arbeid, som krever tett samarbeid mellom myndighetene og luftfartsbransjen. For å lykkes med omstilling til fossilfrie løsninger, samtidig som bransjen skal være økonomisk bærekraftig, er det viktig at man tar i bruk «gulrøtter» i tillegg til «pisk» som virkemidler. I dag benyttes mest «pisk» i form av avgifter som virkemidler. Avinor ser frem til å jobbe sammen med myndighetene for å sikre at den grønne omstillingen i luftfarten kan gjennomføres uten å redusere passasjergrunnlaget og den økonomiske bærekraften i luftfarten. Selskapene i luftfarten må ha inntekter og overskudd som kan betale for de grønne investeringene. Og Avinor-modellen er avhengig av et godt passasjergrunnlag for å kunne finansiere lufthavn-infrastrukturen i hele landet, sier Foss.

Nøkkelord

Bilder

Bilde: Avinor/Catchlight fotostudio. Illustrasjonsfoto.
Bilde: Avinor/Catchlight fotostudio. Illustrasjonsfoto.
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i klima- og miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn. Overskuddet fra kommersielle inntekter fra Oslo lufthavn og de andre største lufthavnene, bidrar til å finansiere de økonomisk ulønnsomme flyplassene i distriktene.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom