Avinor

Avinor 3. kvartal: Fortsatt økonomisk utfordrende tross økning i flytrafikken

Del

Målt i antall passasjerer og flybevegelser økte trafikken i tredje kvartal med henholdsvis 50,9 prosent og 20,7 prosent sammenliknet med tredje kvartal i 2020.

Foto: Avinor/Catchlight
Foto: Avinor/Catchlight

Sammenliknet med andre kvartal var økningen på 123 prosent i antall passasjerer og 42 prosent i flybevegelser.

Avinors driftsinntekter (inkludert driftstilskudd fra staten) i tredje kvartal 2021 utgjorde 2.948 millioner kroner, en økning på 108,5 prosent fra tilsvarende rapporteringsperiode i 2020. Driftstilskudd fra staten ble økt med 900 mill. kr, mens trafikkinntekter og andre driftsinntekter økte med henholdsvis 400 mill.kr og 234 mill.

- Gjennom sommer- og høstsesongen har det vært økning i reiseaktiviteten, som følge av økt vaksineringsgrad og lettelser i reiserestriksjoner. Dette har gitt økte trafikk- og kommersielle inntekter i denne perioden, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Samlet nedgang for året
For årets ni første måneder er trafikken redusert med henholdsvis 19,4 prosent (passasjerer) og 3,1 prosent (flybevegelser) sammenliknet med tilsvarende periode i 2020. I sum gir dette en kraftig nedgang i trafikkinntekter og kommersielle inntekter.

– Selv om vi ser en oppgang i antall passasjerer og flybevegelser i tredje kvartal, ser vi samlet sett for 2021 en kraftig nedgang i trafikkinntekter og kommersielle inntekter som følge av færre passasjerer og flybevegelser, sier Foss

Siste tolv måneder utgjorde gjennomsnittlig punktlighet og regularitet henholdsvis 92 prosent og 98 prosent.

Størst nedgang i utenlandstrafikken

Avinors lufthavner håndterte i perioden 01.01 – 30.09.2021 en passasjertrafikk som totalt for alle lufthavner var 67 prosent lavere enn nivået i 2019. Nedgangen har vært størst på lufthavnene med utenlandstrafikk.

- Krav fra myndighetene knyttet til dokumentasjonskrav og smittevernbestemmelser, testregime- og reiserestriksjoner, samt flyselskapenes ruteplanlegging, avgjør når trafikken vil stabilisere seg på et høyere nivå, forklarer Foss.

Realisering av nye flyplassprosjekter
Det jobbes med finansieringen av nye flyplasser i Bodø og Mo i Rana. Begge flyplassene er omtalt i forslag til statsbudsjett for 2022. I tillegg til Avinors finansiering legges det opp til statlige og lokale bidrag.

Ny parkeringskontrakt på Oslo lufthavn
Etter en anbudsrunde ble Onepark i oktober tildelt ny kontrakt for drift av parkeringsanleggene på Oslo Lufthavn. Onepark har stått for driften av parkeringsanleggene de siste fem årene. Den nye avtalen, som gjelder for perioden 2022 - 2027, har en estimert samlet omsetningsverdi for Onepark på om lag 2 mrd. kr.

Effektiviserer driften
Avinor viderefører arbeidet med effektivisering av driften for å sikre konsernets finansielle stilling på lengre sikt. Det legges opp til en reorganisering av konsernet fra og med 2022 for å samordne ressurser og standardisere prosesser. Avinors strategiske prioriteringer, herunder nivået på driftskostnader og investeringer, vil bli tilpasset et langsiktig situasjonsbilde for luftfarten.

I perioden 01.01 – 30.09.2021 mottok Avinor tilskudd på 3.800 mill. kr, som i sin helhet er inntektsført som tilskudd fra staten, som tilsvarer tilskuddsnivået som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2021.
Fravær av tilskudd fra eier i 4. kvartal 2021 kan medføre at konsernet ikke oppnår 40 prosent egenkapital per 31.12.2021.

- Vi jobber med tiltak for å styrke egenkapitalen på lengre sikt. Dette vil omfatte videreføring av kostnadsbesparende tiltak, reduksjon i investeringsnivå, og inntektsagenda, sier Foss.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Foto: Avinor/Catchlight
Foto: Avinor/Catchlight
Last ned bilde

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom