Avfall Norge

Avfall Norges årskonferanse 2019

Del

18. – 20. juni arrangeres en av Norges største konferanser om sirkulærøkonomi, Avfall Norges årskonferanse, på Gardermoen. Temaet er Mennesker, Miljø og Marked.

Samspillet mellom menneskene, miljøet og markedet er avgjørende for å få til en sirkulær økonomi. Vi må ivareta ressursene, resirkulere råvarer og energi, skape sirkulære forretningsmodeller og lage enkle og bærekraftige løsninger. Vi må bygge kompetanse og samarbeide slik at vi kan skape felles forståelse som bidrar til adferdsendringer.

-          Med Avfall Norges årskonferanse samler vi bransjen. Vi setter sirkulær økonomi i et større perspektiv, kobler bransjen med samfunnet, næringsliv og politikk, og viser konkrete løsninger i dag og for fremtiden. Det er bare da vi kan få til reelle endringer og bedre utnyttelse av ressursene våre, sier Administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand.

På hvilken måte kan globale utfordringer løses gjennom innovasjon og gründerskap?

Hva kreves det av hvert enkeltmenneske for å få til en sirkulær fremtid, og hva kreves av bransjen? Hvordan oppfatter omverdenen avfall og gjenvinning, og hvilke forventninger har de? Hva er de viktigste problemstillingene og utfordringene knyttet til klima og miljø og hvordan bidrar bransjen og næringsliv helt konkret til å nå bærekraftsmålene? Hvordan skal vi nå materialgjenvinningsmålene, hvordan styrker vi markedet for resirkulerte råvarer og skaper vi nye forretningsmodeller?

Dette er noen av spørsmålene som blir besvart.

Strand fremhever at konferansen er en sentral møteplass for innsikt og inspirasjon og legger stor vekt på å skape nye samarbeid i bransjen, næringsliv og med nærmiljøet.

-         I år er Oslo Europeisk miljøhovedstad, og vi er stolte av at avfalls- og gjenvinningsbransjen er en del av det. På konferansen får vi et innblikk i hva dette betyr, sier Strand

I år er det den største utstillingen noensinne. Dette er en viktig del av konferansen. Her presenteres de nyeste løsningene og utstillerne har flere spennende aktiviteter på sine stander.

Avfall Norge gleder seg til årskonferansen, og til de gode diskusjonene om de tre viktigste temaene for å skape en bærekraftig sirkulær økonomi: mennesker, miljø og marked.

Noen av de 60 talerne som er bekreftet er:

  • Sveinung Rotevatn, Statssekretær i Klima- og miljødepartementet
  • Raymond Johansen, Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen
  • Karin Greve-Isdahl, Konserndirektør bærekraft, næringspolitikk og kommunikasjon i Storebrand
  • Anna Kirah, psykolog og designantropolog
  • Birgit Liodden, Direktør for bærekraft, havrom og kommunikasjon i Oslo Business Region
  • Danat Tekie, Chief External Relations Officer, Young Sustainable Impact

I tillegg kommer flere bransjeledere og aktører innenfor og i tilknytning til bransjen i Norge og Norden.

Om Avfall Norges årskonferanse:

Hvert år samler Avfall Norge rundt 1000 mennesker og over 80 utstillere til avfalls- og gjenvinningsbransjens største og viktigste konferanse med fokus på å inspirere, dele kunnskap og bygge nettverk.

Kontaktinformasjon:

  • For overordnet informasjon om konferansen, økonomisk samarbeid eller faglige innlegg kontakt prosjektleder Silje Marie Rosenlund i Avfall Norge: silje@avfallnorge.no
  • For praktisk informasjon om deltakere kontakt Anita Hessen hos eventleverandør GYRO: anita.hessen@gyro.no
  • For praktisk informasjon om utstillere kontakt Haagen Klette Lunde hos eventleverandør GYRO: haagen.klette.lunde@gyro.no

Bilder

Om Avfall Norge

Avfall Norge
Avfall Norge
Øvre Vollgate 6
0158 Oslo

24 14 66 00http://www.avfallnorge.no

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Med over 200 avfalls- og gjenvinningsselskaper, gründere og leverandører har de et unikt tverrfaglig kompetansemiljø som har løsningen for fremtidens resirkulerte råvarer.