NOAS

Austenå slutter i NOAS

Del

Etter ti år som generalsekretær slutter Ann-Magrit Austenå i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS
Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS

− I NOAS har jeg fått lede et unikt fagmiljø på utlendingsfeltet. Organisasjonen har stått sentralt på et område hvor politiske holdninger og debatt har endret seg dramatisk. Fra en situasjon hvor det fortsatt var nasjonal, politisk stolthet knyttet til en asyl- og flyktningpolitikk godt innenfor Norges konvensjonsforpliktelser og enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter, opplever vi nå at de store politiske partiene nærmest kappes om å legge ansvaret for mennesker på flukt over på alle andre enn oss i Norge. 

− Det er nedslående å oppleve et politisk press for endringer i regelverk og praksis som på flere områder bringer Norge på kant med folkeretten. I denne situasjonen spiller NOAS en viktig rolle i å ivareta asylsøkere og flyktningers grunnleggende rettigheter. Organisasjonens gjennomslag ved omgjøringsbegjæringer overfor forvaltningen og ved rettslig prøving av forvaltningens vedtak, er av stor betydning både for den enkelte og for utviklingen av regelverk og praksis.

Hemmer integrering
− Selv om antallet asylsøkere for tiden er lavt, har flere mediesaker de siste årene avdekket konsekvenser av en stadig strammere politikk og en praksis som i særlig grad rammer barn og splitter familier. Utviklingen på utlendingsfeltet skaper stor utrygghet og hemmer integrering. Behovet for NOAS’ kompetanse på et stadig bredere felt innen utlendingsretten har derfor ikke blitt mindre, sier Ann-Magrit Austenå. 

−  Alt har sin tid og for min egen del kjennes det riktig nå å gå videre, med mulighet til å prøve meg på andre typer utfordringer på et annet felt av norsk politikk og samfunnsliv, sier Austenå.

Frontfigur
−Ann-Magrit har gjennom ti år vært en frontfigur i arbeidet med å forsvare rettssikkerheten for flyktninger og asylsøkere. Gjennom sitt arbeid har hun styrket den posisjon NOAS har, som et sterkt og respektert fagmiljø. Derfor er jeg lei for at hun nå forlater NOAS. Mange vil savne henne. Men jeg respekterer hennes valg etter 10 år som organisasjonens generalsekretær, sier styreleder Kai Eide.

−Nå starter arbeidet med å finne en person som kan lede NOAS i en utfordrende og viktig tid fremover, sier Eide.

Ann-Magrit Austenå tiltrer som assisterende kirkeverge i Oslo fra 5. oktober.

Bilder

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS
Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS
Last ned bilde

Om NOAS

NOAS
NOAS
Torggata 22
0183 Oslo

22 36 56 60https://www.noas.no

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen: 

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge

NOAS tilbyr rettshjelp og veiledning i asylsaker og i forbindelse med søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og ved avslag på søknad om assistert retur

NOAS forsøker å påvirke regelverk og asylpraksis. Vi har kontakt med politikere og ansatte i forvaltningen, og arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene. Vi skriver rapporter om temaer vi mener krever ekstra oppmerksomhet.

Følg pressemeldinger fra NOAS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NOAS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NOAS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom