GlobeNewswire by notified

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2022

Dela

Höjdpunkter under 12 månader 2022
Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

  • Guldproduktion 780 kg / 25 082 oz (911 kg /29 283 oz)
  • Guldförsäljningen 882 kg /28 364 oz (819 kg /26 316 oz)
  • Intäkter 51,1 MUSD (47,7 MUSD)
  • Periodens resultat efter skatt 7,6 MUSD (7,1 MUSD)
  • EBITDA 15,4 MUSD (22,5 MUSD)
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 12,3 MUSD (17,8 MUSD)
  • Genomsnittligt försäljningspris för guld 1 800 USD/oz (1 812 USD/oz)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

I februari 2023 förlängde koncernen återbetalningstiden för det befintliga VTB-banklånet på 7,6 MUSD från den 1 februari 2023 till slutet av 2024. Banklånevalutan konverterades från USD till RUR med den nya räntan av Centralbanks styrränta (7,5%) plus marginal på 3,25%.

Den fullständiga rapporten finns att läsa här.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 08.20 den 28 februari 2023.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. 

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Notification and Public Disclosure of Transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities21.3.2023 16:00:00 CET | Press release

Company Announcement No. 16/2023 Copenhagen, 21 March 2023 Notification and Public Disclosure of Transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities 1. Information on the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Niels Frederiksen 2. Reason for the notification a) Position/title CEO and member of the Executive Management b) Initial notification/amendment Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI code 5299003KG4JS99TRML67 4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Shares DK0060696300 – STG b) Nature of the transaction Grant of shares due to vesting of performance share

Sandoz receives US FDA approval for biosimilar Hyrimoz® (adalimumab-adaz) high-concentration formulation21.3.2023 15:48:10 CET | Press release

Biosimilar Hyrimoz® (adalimumab-adaz) high-concentration formulation (HCF) approved for seven indications of reference medicine Humira®* With this approval, Sandoz adalimumab HCF biosimilar will offer US patients reduced injection volume in citrate-free formulation Sandoz continues to expand patient access to much-needed medications, increase healthcare savings and fuel innovation through increased competition Basel, March 21, 2023 – Sandoz, a global leader in generic pharmaceuticals and biosimilars, today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) approved a citrate-free high-concentration formulation (HCF) of its biosimilar Hyrimoz® (adalimumab-adaz) injection. The adalimumab citrate-free HCF (100 mg/mL) is approved to treat seven indications covered by the reference medicine, Humira®* (adalimumab), including rheumatoid arthritis, juvenile idiopathic arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, Crohn’s disease, ulcerative colitis and plaque psoriasis.1 Sandoz

Articles of Association for RTX A/S21.3.2023 15:28:54 CET | Press release

Nørresundby, Denmark, 21 March 2023 Announcement no. 11/2023 Articles of Association for RTX A/S as adopted at the Annual General Meeting on 26 January 2023 and finally adopted at the extraordinary general meeting on 10 March 2023 (cf. company announcement 10/2023) has been registered and published. The Articles of Association are available at the company’s website www.rtx.dk under: Governance => Articles of Association. Questions and further information: CEO Peter Røpke, tel: +45 96 32 23 00 Attachment RTX A-S - Articles of Association 10 March 2023

Vedtægter for RTX A/S21.3.2023 15:28:54 CET | pressemeddelelse

Nørresundby, den 21. marts 2023 Selskabsmeddelelse nr. 11/2023 Vedtægter for RTX A/S som vedtaget på RTX’s ordinære generalforsamling 26. januar 2023 og endeligt vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling 10. marts 2023 (jf. selskabsmeddelelse 10/2023) er blevet registreret og offentliggjort. Vedtægterne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk under: Governance => Vedtægter. Spørgsmål og yderligere oplysninger: CEO Peter Røpke, tlf: +45 96 32 23 00. Vedhæftet fil RTX A-S - vedtægter pr. 10. marts 2023