GlobeNewswire

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2020

Dela

Finansiella höjdpunkter

 • Konsoliderade intäkter var 492,1 MSEK (53,4 MUSD), en ökning med 79% på årsbasis (under 2019: 281,6 MSEK (29,8 MUSD)).
 • Nettovinst efter skatt uppgick till 96,5 MSEK (10,7 MUSD), jämfört med en förlust på
  -6,0 MSEK (-1,2 MUSD) under 2019.
 • Betydande ökning av EBITDA: under 2020 uppgick EBITDA till 283,0 MSEK
  (30,9 MUSD) jämfört med 68,2 MSEK (7,2 MUSD) under föregående år.
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten var 251,2 MSEK (27,5 MUSD), en ökning med 315% på årsbasis (under 2019: 84,9 MSEK (8,9 MUSD)).

Höjdpunkter från verksamhet

 • Volymen av malm som bearbetats genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 394 kt med en snitthalt om 2,66 g/t (totalt guld i malmen – 1 045 kg). CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad (91 %).
 • Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade med 50% från 635 kg (20 407 oz) under 2019 på lakningen på hög och CIL till 953 kg (30 629 oz) under 2020 på CIL.
 • Alluvial guldproduktion minskade med 78% till 12 kg (386 oz) jämfört med 54 kg (1 730 oz) under 2019.
 • Den totala guldproduktionen var 965 kg (31 014 oz), en ökning med 40% på årsbasis (under 2019: 689 kg (22 137 oz)).
 • Genomsnittligt försäljningspris för guld ökade med 24 % till 1 755 USD/oz (under
  2019: 1 416 USD/oz).
 • Den totala kontantkostnaden minskade med 24% till 676 US-dollar per uns (under 2019: 884 US-dollar per uns).
 • I april 2020 omstrukturerade koncernen återbetalningsvillkoren för de befintliga lån som tillhandahölls av VTB som löper fram till slutet av 2023. I juli 2020 återbetalade koncernen sina lån om 23,2 MSEK (2,6 MUSD) som upptogs i samband med finansieringen av CIL-anläggningen 2018–2019. I oktober 2020 förhandlade koncernen med VTB om en sänkning av räntan på utestående saldo. Från och med den 21 oktober 2020 är den nya räntan 3 månader LIBOR plus 4,7% (motsvarar för närvarande en årlig ränta på 4,9%).
 • Den totala produktionsprognosen 2021 är 900 - 930 kg guld (28 936 – 29 900 oz). CIL-anläggningen har en årlig kapacitet på 350 000 - 380 000 ton.

Den fullständiga rapporten finns att läsa här.

Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q4 2020 samt med en möjlighet att ställa frågor.

Evenemanget börjar kl. 12:00 CET (12:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 11:00 London).

För att delta i ZOOM-konferensen fredagen den 26 februari, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 07.00 den 26 februari 2021.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilagor


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

RomReal: 2021 Annual General Meeting Minutes and Annual information overview23.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Please see attached Minutes of the RomReal 2021 AGM held today Friday 23 April 2021 at the Company's registred office in Bermuda. Issuers of listed transferable securities are, according to the Securities Trading Act section § 5-11 required to provide Oslo Stock Exchange with a document listing all relevant information they have made available to the public over the preceding 12 months in compliance with their legal obligations. Attached is an overview of all information made available to the public from RomReal in the period 24 April 2020 until 23 April 2021. For further enquiries please contact: investors@romreal.com This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments NewsWeb_APR2020_APR2021RR 2021 AGM mins - 230421

RomReal: Mandatory notification of insider trade - Chairman and CEO of RomReal Kjetil Gronskag23.4.2021 17:57:11 CEST | Press release

Kjetil Gronskag, Chairman and CEO of RomReal Ltd has today 23 April 2021, purchased 100 shares of RomReal at NOK 1.85 per share in RomReal Ltd. Following this trade, Kjetil Gronskag controls privately and through holding companies 4,544,127 shares in RomReal Ltd. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

GrandVision's Annual General Meeting (AGM) 2021 adopts all resolutions23.4.2021 16:30:00 CEST | Press release

GrandVision's Annual General Meeting (AGM) 2021 adopts all resolutions Schiphol, the Netherlands - 23 April 2021. GrandVision N.V. (Euronext: GVNV) announced today that its Annual General Meeting (AGM) has approved all resolutions on the agenda of the AGM. The adopted resolutions are listed below: • Adoption of the Annual Accounts for the financial year 2020 as drawn up by the Management Board and signed by the Managing Directors and the Supervisory Directors on 25 February 2021 • Advisory vote on the approval of the remuneration report 2020 • Proposal on dividend distribution for the financial year 2019 of EUR 0.35 per share • Discharge of Managing Directors for their management during the financial year 2020 • Discharge of Supervisory Directors for their supervision of management during the financial year 2020 • Re-appointment of Mr. P. Bolliger as Supervisory Board Director • Re-appointment of Mr. J. Cole as Supervisory Board Director • Appointment of PricewaterhouseCoopers Accounta

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-28BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: VACSE AB: SE0010833012, 2023-09-12 VACSE AB: SE0011062876, 2022-06-07 VASAKRONAN AB: XS1941844174, 2022-02-11 VASAKRONAN AB: XS2048590439, 2022-11-29 NOBINA: SE0012194165, 2024-02-13 VOLVO TREASURY AB: XS2075216395, 2022-11-04 VOLVO TREASURY AB: XS1921474844, 2023-12-13 HOLMEN AB: SE0011426238, 2023-11-24 HOLMEN AB: SE0011281567, 2022-05-23 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-03-28Bid date2021-04-28Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0010833012: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0011062876: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1941844174: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2048590439: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0012194165

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-27BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505. SE0011414010. 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2611, SE0012569572, 2026-11-12 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-04-27Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)2505: 750 mln SEK +/-350 mln SEK 2611: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2505: 750 mln SEK per bid 2611: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-04-29Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases of Bonds via Bid Procedure 2020:3. dated 20 November 2020 (see the Riksbank´s web). S

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-29BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 192. SE0010133207. 2023-03-15 STADSHYPOTEK AB: 1591, SE0013882644, 2026-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 144., SE0011167428, 2023-06-21 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 580, SE0013101722, 2025-12-17 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 519, SE0012324341, 2026-09-16 DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 Bid date2021-04-29Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)192: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 1591: 2000 mln SEK +/-1000 mln SEK 144.: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 580: 700 mln SEK +/-350 mln SEK 519: 600 mln SEK +/-300 mln SEK 2312: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 5535: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)192: 800 mln SEK per bid 1591: 2000 mln SEK per bid 144.: 700 mln SEK per bid 580: 700 mln SEK per bid 519: 600 mln SEK per bid 2312: 200 mln SEK per bid 5535: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volu

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER23.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-28CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-10-28 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-04-16 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-04-28Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s