GlobeNewswire

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021

Dela

Finansiella höjdpunkter

 • Konsoliderade intäkter 22,9 MUSD (H1 2020: 28,4 MUSD).
 • Nettovinst efter skatt 3,7 MUSD (H1 2020: 8,6 MUSD).
 • EBITDA 10,6 MUSD (H1 2020: 16,8 MUSD).
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 10,7 MUSD (H1 2020: 14,7 MUSD).
 • Sedan den 1 januari 2021 har Auriant Mining Group ändrat rapporteringsvalutan från svenska kronor till amerikanska dollar (USD) och presenterat koncernredovisning för H1 2021 i USD.

Höjdpunkter från verksamhet

 • Volymen av malm som bearbetats genom CIL-anläggningen uppgick till 207 kt med en snitthalt om 2,24 g/t (totalt guld i malmen – 463 kg). CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och en högre återvinningsgrad på 92,9 %.
 • Under H1 2021 uppgick totalt guldproduktion till 455 kg (14 626 oz), jämfört med 521 kg (16 750 oz) under H1 2020, en minskning med 13% eller 66 kg (2 124 oz).
 • Guldförsäljningen under H1 2021 var 392 kg (12 598 oz), jämfört med 537 kg (17 249 oz) under H1 2020, en minskning med 145 kg (4 651 oz) eller 27%.
 • Genomsnittligt försäljningspris för guld ökade med 10% till 1 821 USD/oz (under
  H1 2020: 1 648 USD/oz).
 • Den totala kontantkostnaden ökade med 22% till 705 US-dollar per uns (under H1 2020: 577 US-dollar per uns). Kostnadsdrivaren var en högre avrymningsvolymen. Under H1 2021 uppgick avrymningen till 773,8 km3 (+344,8 km3 eller 80% mer än under H1 2020);
 • Den totala produktionsprognosen 2021 är 900 - 930 kg guld (28 936 – 29 900 oz). CIL-anläggningen har en årlig kapacitet på 350 000 - 380 000 ton.

Den fullständiga rapporten finns att läsa här.

Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för H1 2021 samt med en möjlighet att ställa frågor.

Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London).

För att delta i ZOOM-konferensen måndagen den 30 augusti, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail.

Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 09.20 den 30 augusti 2021.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Benjamin Hill Releases Inaugural Drill Program Targeting Most Prospective Locations on the Sonora Gold Property22.9.2021 13:30:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benjamin Hill Mining Corp. (CSE: BNN) (OTCBB: BNNHF) (“BHM” or the “Company”) is pleased to announce their inaugural drill program for their never before drilled Sonora Gold property in the Caborca Gold belt of Sonora Mexico. The program consists of 80 strategic drill holes targeting the main mineralized structures in the Caracahui, Caracahui North, Sonora Copper, La Salada and Antenas exploration areas. The 80 sites were selected based on detailed mapping of mineralized structures and very encouraging surface sample assay results. Drill targets have been prioritized to assess areas where surface samples revealed the highest gold values and in locations that are accessible with minimal road building and ground disturbance (Figure 1). Benjamin Hill plans a phased approach to the drill program to maximize the value of the data collected. The exploration areas containing the best assays from surface sampling will be the focus

Millicom Announces Early Participation Results of and Increases the Maximum Acceptance Amount for the Exchange Offer22.9.2021 13:05:00 CEST | Press release

Millicom Announces Early ParticipationResults of and Increases the Maximum Acceptance Amount for the Exchange Offer Luxembourg, September 22, 2021 – In connection with its previously-announced offer to exchange (the “Exchange Offer”) its outstanding 6.625% Senior Notes due 20261 (the “2026 Existing Notes” or “Old Notes”) for 4.500% Senior Notes due 2031 (the “New Notes”), Millicom International Cellular S.A. (the “Company”) (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) announces the results as of the Early Participation Date (as defined below) and increases the Maximum Acceptance Amount (as defined below) for the Exchange Offer to accept all 2026 Existing Notes that were validly tendered and not validly withdrawn by the Early Participation Date (as defined below). Early Participation Date Results The Early Participation Date with respect to the Exchange Offer occurred at 5:00 PM, New York City time, on September 21, 2021 (such time and date, the “Early Participation Date”). According

Van Lanschot Kempen: EGM agrees to Brigitte Boone’s appointment as a member of the Supervisory Board and takes note of the intention to appoint Maarten Edixhoven as a member and Chair of the Management Board22.9.2021 13:00:00 CEST | Press release

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, the Netherlands, 22 September 2021 On 22 September 2021, Van Lanschot Kempen’s extraordinary general meeting (EGM) approved the appointment of Brigitte Boone as a member of its Supervisory Board. It was also officially advised of the intention to appoint Maarten Edixhoven as a member and Chair of the Management Board effective 1 October 2021. Frans Blom, Chair of the Supervisory Board, said: “We’re delighted with Brigitte’s appointment and wish her lots of success as a member of our Supervisory Board. On 1 October 2021, we’ll welcome Maarten as the company’s new CEO, which is also when we’ll bid farewell to our current Chair, Karl Guha. “Van Lanschot Kempen’s results and growth in the years under Karl’s leadership tell their own story, but our people’s engagement, entrepreneurialism and sheer drive are unparalleled. We’ll miss Karl as a director and manager, as a colleague, and most of all as a highly inspiring leader. And we are so grateful to him for headi

Solarisbank selects Feedzai as Risk Management Partner22.9.2021 12:53:53 CEST | Press release

Two fintech Unicorns join forces to shape the future of financial services and democratize access to banking in Europe AMSTERDAM, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Feedzai, the world’s leading cloud-based financial risk management platform, and Solarisbank AG, Europe's leading Banking-as-a-Service platform, announced today at Money20/20 Europe a multi-year partnership. The pioneering companies have joined forces to reshape banking, combining the trailblazing transformation that comes with Banking-as-a-Service with the risk management and security that is expected from financial institutions - all while preserving the customer experience. Importantly, the flexibility of Feedzai’s risk management solution means they can scale as Solarisbank grows, helping the company to keep up with a regulatory and geo-political landscape that is in a constant state of flux as well as more comprehensively protect customers from threats. Solarisbank enables any company to offer financial services via AP

Fobi Data Exchange Launches With First Partner, In-Touch Group, A Leading UK Platform Managing Data From 6,000 Independent Convenience Stores22.9.2021 12:00:00 CEST | Press release

In-Touch group will optimize Data With Fobi AI Driven Analytics And Monetize Through Global CPG Brands. Fobi Data Exchange (FDX) Delivers Analytics For Both Convenience Stores and CPG Brands Previously Thought Unattainable VANCOUVER, British Columbia, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fobi AI Inc. (FOBI: TSXV FOBIF: OTCQB) (the “Company” or “FOBI”), a global leader in providing real-time data analytics through artificial intelligence to drive operational efficiencies and profitability, is pleased to announce the launch of the Fobi Data Exchange (“FDX”) with its first data monetization agreement and partner, In-Touch Group, a provider of consumer insights and digital marketing to retailers and consumers. In-Touch currently manages a data lake of point-of-sale transactions for approximately 6,000 convenience stores, which is projected to increase to approximately 10,000 stores by the end of 2021. Through FDX, Fobi will optimize and monetize this data by providing Global CPG brands with

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS TREASURY BILLS22.9.2021 11:07:00 CEST | Press release

Auction date2021-09-22 LoanDEC 2021IsinSE0015244405Coupon, %0.00Maturity2021-12-15 Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500Offered volume, SEK mln2,800 Volume bought, SEK mln1,000 Number of bids11 Number of accepted bids10 Average yield, %-0.238 %Lowest accepted yield, %-0.288 %Highest yield, %-0.205 %Accepted at lowest yield, %20.00 Auction date2021-09-22 LoanJUN 2022IsinSE0016102057Coupon, %0.00Maturity2022-06-15Tendered volume, SEK mln1,000 +/- 500Offered volume, SEK mln2,000 Volume bought, SEK mln1,000 Number of bids6 Number of accepted bids1 Average yield, %-0.288 %Lowest accepted yield, %-0.288 %Highest yield, %-0.288 %Accepted at lowest yield, %100.00 Auction date2021-09-22 LoanSEP 2022IsinSE0016787204Coupon, %0.00Maturity2022-09-21Tendered volume, SEK mln500 +/- 250Offered volume, SEK mln1,000 Volume bought, SEK mln500 Number of bids3 Number of accepted bids1 Average yield, %-0.311 %Lowest accepted yield, %-0.311 %Highest yield, %-0.311 %Accepted at lowest yield, %100.00

Result of Riksbank´s purchases of Commercial Paper22.9.2021 10:00:00 CEST | Press release

AuctionAuction resultsAuction date2021-09-22Settlement date2021-09-24Credit rating class1Term3mFixed purchase rate, %0.3Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-09-22Settlement date2021-09-24Credit rating class1Term6mFixed purchase rate, %0.4Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-09-22Settlement date2021-09-24Credit rating class2Term3mFixed purchase rate, %0.6Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0 AuctionAuction resultsAuction date2021-09-22Settlement date2021-09-24Credit rating class2Term6mFixed purchase rate, %0.7Total bid amount, SEK mln0Accepted volume, SEK mln0Percentage alloted, %0Number of bids0