GlobeNewswire

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2021

Dela

Finansiella höjdpunkter

 • Konsoliderade intäkter 10,6 MUSD (Q1 2020: 16,2 MUSD).
 • Nettovinst efter skatt 1,7 MUSD (Q1 2020: 5,9 MUSD).
 • EBITDA 5,0 MUSD (Q1 2020: 9,5 MUSD).
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 4,5 MUSD (Q1 2020: 7,9 MUSD).

Höjdpunkter från verksamhet

 • Volymen av malm som bearbetats genom CIL-anläggningen uppgick till 96 kt med en snitthalt om 2,04 g/t (totalt guld i malmen – 196 kg). CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad (92,5 %).
 • Under Q1 2021 uppgick totalt malmbaserad guldproduktion till 210 kg (6 743 oz), jämfört med 278 kg (8 938 oz) under Q1 2020, en minskning med 25% eller 68 kg (2 196 oz).
 • Guldförsäljningen under Q1 2021 var 180 kg (5 787 oz), jämfört med 317 kg (10 193 oz) under Q1 2020, en minskning med 137 kg (4 406 oz) eller 43%.
 • Genomsnittligt försäljningspris för guld ökade med 15% till 1 830 USD/oz (under
  Q1 2020: 1 585 USD/oz).
 • Den totala kontantkostnaden ökade med 48% till 705 US-dollar per uns (under Q1 2020: 476 US-dollar per uns).
 • Den totala produktionsprognosen 2021 är 900 - 930 kg guld (28 936 – 29 900 oz). CIL-anläggningen har en årlig kapacitet på 350 000 - 380 000 ton.

Den fullständiga rapporten finns att läsa här.

Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2021 samt med en möjlighet att ställa frågor.

Evenemanget börjar kl. 12:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London).

För att delta i ZOOM-konferensen måndagen den 31 maj, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail.

Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 09.00 den 31 maj 2021.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Progress on Brunel share buyback program 202121.6.2021 11:00:00 CEST | Press release

Amsterdam, 21 June 2021 – Brunel International N.V. (Brunel; BRNL), reports the transaction details for the period 14 June 2021 through 18 June 2021 related to its share buyback program announced on 1 June 2021 for an amount up to EUR 1,977,000, and started on 3 June 2021 in order to meet obligations under its performance share plan for senior management (excluding Board of Directors). Detailed information including all individual transactions can be found on https://www.brunelinternational.net/en/share-buyback-program. DateTotal shares repurchasedAverage purchase priceTotal consideration 14/06/2021 8,286 € 11.6138 € 96,231.95 15/06/2021 14,103 € 11.5806 € 163,321.20 16/06/2021 14,861 € 11.5029 € 170,944.60 17/06/2021 10,184 € 11.3922 € 116,018.16 18/06/2021 12,935 € 11.2274 € 145,226.42 Total60,369€ 11.4586€ 691,742.33 This press release contains inside information as meant in clause 7 of the Market Abuse Regulation. Attachment Press Release Share Buyback 2021 progress

Scientific Beta releases new inflation-friendly indices21.6.2021 10:36:33 CEST | Press release

Press Release - Boston, London, Nice, Paris, Singapore, Tokyo, June 21, 2021 Scientific Beta releases new inflation-friendly indices Equity inflation indices are Scientific Beta’s first suite of macroeconomic factor indices Scientific Beta has announced the release of inflation-friendly indices, the Scientific Beta US Inflation indices, its first suite of macroeconomic factor indices. The inflation indices provide long-term equity performance with additional inflation protection compared to a traditional cap-weighted equity index. These indices correspond to a genuinely important subject for institutional investment, because in the event of inflation they procure a higher asset value (surplus) that could offset the impact of inflation on the revenue needs of future pensioners. This capacity to produce strong conditional performance does not result in a high level of tracking error with respect to the cap-weighted benchmark, like with many indices, and ultimately in poor unconditional p

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det andra kvartalet 202121.6.2021 10:15:00 CEST | Pressemelding

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det andra kvartalet 2021 onsdagen den 14 juli 2021 kl. 08.00. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, ring in eller följ webbpresentationen via länken nedan. SE: +46 8 566 426 93 UK: +44 3333 009 263 US: +16 467 224 956 Länk till webbsändningen Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lös

Invitation to HMS Networks’ second quarter 2021 conference call21.6.2021 10:15:00 CEST | Press release

HMS Networks AB (publ) will release its second quarter report 2021 on Wednesday July 14, 2021, at 08.00 CET. On the same day, at 09.00 CET, a conference call will be held for press and analysts, where President and CEO Staffan Dahlström and CFO Joakim Nideborn present the report. The presentation will be held in English and is followed live by telephone or the internet. Slides used in the presentation will be made available on HMS’ website prior to the telephone conference. To participate in the telephone conference, please call or follow the online presentation via the link below. SE: +46 8 566 426 93 UK: +44 3333 009 263 US: +16 467 224 956 Link to webcast The presentation and recording of the telephone conference will be available on HMS’ website after the call. https://www.hms-networks.com/ir For more information, please contact: Staffan Dahlström, CEO HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) is a market-leading provider of solutio

FLSmidth and Carbon8 Systems sign technology partnership to accelerate carbon capture in global cement industry21.6.2021 10:01:15 CEST | Press release

FLSmidth, the international supplier of sustainable solutions and services to the cement industry, has signed a global commercial partnership with UK-based Carbon8 Systems (C8S) to accelerate the cement industry’s Net Zero ambitions. Carbon capture is essential to achieve a sustainable global cement industry – which currently accounts for 7-8% of global carbon emissions - and deliver on FLSmidth’s MissionZero pledge to enable zero emission production by 2030. Working with the UK’s C8S, FLSmidth will use its global network to extend the reach of C8S’ carbon capture and utilisation (CCU) solution. C8S’ technology, already deployed at a VICAT cement plant in France, takes CO2 directly from process gasses and combine it with bypass dust from the production to manufacture a lightweight aggregate which can be used in construction. Carsten Riisberg Lund, Cement President for FLSmidth said: “The cement industry is pursuing every possible solution to reduce its environmental footprint. Carbon c

Centrient Pharmaceuticals boosting statins API manufacturing capacity21.6.2021 10:00:00 CEST | Press release

Rotterdam, The Netherlands, June 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Summary: Centrient Pharmaceuticals has started production at its newly built statins API manufacturing unit in Toansa, India.With this expansion the company is doubling its production capacity of Atorvastatin and Rosuvastatin, meeting the increased demand for its high-quality uniquely produced statins.Centrient Pharmaceuticals’ statins are one of the most sustainably produced in the industry by eliminating harmful solvents, generating less waste, and a reduced carbon footprint of 32% as compared to traditional manufacturers.Using backward integrated manufacturing methods, and dedicated production facilities, Centrient Pharmaceuticals is able to offer its customers security of supply. Centrient Pharmaceuticals (“Centrient”), the global leader in sustainable antibiotics, next-generation statins and anti-fungals, announced today to have started production at its new statins manufacturing unit. With the building of its second de

Adevinta announces new Executive team following expected acquisition of eBay Classifieds Group21.6.2021 10:00:00 CEST | Press release

Oslo, 21 June 2021: Adevinta ASA (“Adevinta” or the “Company”) today announces the proposed new Executive team that will lead the business after the completion of the acquisition of eBay Classifieds Group (“eCG”). The transaction was first announced in July 2020 and is expected to complete on 25 June. The new Adevinta Executive team will continue to be led by current Chief Executive Officer Rolv Erik Ryssdal, and will comprise of the following team members: Uvashni Raman - Chief Financial Officer Brent Mclean - Chief Product & Technology Officer Nicki Dexter - Chief People & Communications Officer Antoine Jouteau - CEO, Adevinta France Malte Krüger - CEO, Mobile.de Gianpaolo Santorsola - EVP, European Markets Zac Candelario - EVP, International Markets Rolv Erik Ryssdal, CEO, commented on the news: “I am pleased to announce the new Executive team that will drive forward Adevinta’s long term strategy and ambitions. Adevinta’s combination with eCG will start an incredibly exciting new ch