GlobeNewswire

Auriant Mining AB (publ.) tillkännager utnämning av Danilo Lange som verkställande direktör

Dela

Styrelse för Auriant Mining AB (publ.) (Bolaget) har nöjet att tillkännage utnämningen av Danilo Lange till verkställande direktör för Bolaget. Han efterträder Sergey Ustimenko, verkställande direktör sedan januari 2016.

Danilo är tysk medborgare, född 1973. Han är en erfaren företagsledare och entreprenör med mer än 20 års internationell erfarenhet av att leda och bygga ledningsgrupper och företag.

En flytande ryska talare, från 2000 till 2003 utsågs han till det internationella huvudkontoret för Red Bull GmbH och ansvarar för Mellanöstern och Nordafrika, varefter han grundade Red Bull RUS, ett ryskt dotterbolag till Red Bull GmbH, Österrike. Som chef var han ansvarig för att etablera ett regionalt försäljningskontor och skapa ett landsomfattande distributionsnät. Under 2007 grundade han Louder Agency, Ryssland, som i 2014 förvärvades av Serviceplan Group International, en Münchenbaserad internationell reklamgrupp aktiv inom områdena Media, Digital, Creative & Communication. Danilo är för närvarande chef och chef för Serviceplan Group Ryssland. Danilo har en examen i naturvetenskap från University of Applied Science & Economics i München, Tyskland, och har genomfört en MBA och andra managementprogram vid INSEAD.

Sergey Ustimenko lämnar Auriant för att fullfölja andra möjligheter inom sektorn efter det framgångsrika slutförandet för Bolagets CIL-anläggning vid Tardan i slutet av 2019, vilket har följts av ett kraftigt produktionsresultat för H1 2020 som tillkännagavs den 31 augusti 2020.

Peter Daresbury, ordförande, kommenterade:

”På uppdrag av Auriant, vill jag tacka Sergey för hans ledning och engagemang för Bolaget under de senaste sex åren under vilka han har fullgjort rollerna som både VD och CFO och för hans ledning av teamet som är engagerat i, och så framgångsrikt bygga och driftsätta CIL-anläggningen vid Tardan som har uppfyllt alla mål. Vi önskar honom lycka till i framtiden.

Vi välkomnar Danilo Lange som vår nya VD, som har varit med i styrelsen sedan maj 2020. Danilo kommer att leda Bolaget i nästa steg av sin utveckling som fokuserar på att förbättra det omfattande Kara-Beldyr-projektet tillsammans med att upprätthålla våra ökade produktionsnivåer i Tardan, och andra projekt. Danilos erfarenhet av att leda och bygga internationella affärer och hans meritlista med att få ut det bästa av starka ledningsgrupper och bygga relationer med internationella partner och investerare kommer att vara till god hjälp för Auriants nästa fas av tillväxt och utveckling, som förväntas etablera Bolaget som en medelstor guldproducent med ytterligare prospekterings- och utvecklingspotential. ”

Danilo Lange, nyutnämnd VD, kommenterade:

”Det gläder mig att få chansen att leda Auriants koncernledningen i nästa steg i Bolagets utveckling och bygga på de framsteg som gjorts de senaste åren. Jag ser fram emot att arbeta med ledningsgruppen som framgångsrikt fullgjorde Tardan-projektet samt styrelsen för att frigöra ytterligare värde från Bolagets tillgångsportfölj till förmån för alla våra intressenter och partners.”

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Daresbury, Ordförande
Tel.: +441948861900
E-post: peter.daresbury@daresburyltd.co.uk

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 20.15 den 4 september 2020.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt något provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

iTeos Therapeutics Announces New Preliminary Data Indicating Clinical Activity with its Anti-TIGIT Antibody, EOS-448, at the AACR Annual Meeting 202110.4.2021 14:30:00 CEST | Press release

Initial data from the Phase 1 dose escalation part of the Phase 1/2a trial in adult patients with advanced solid tumors indicated EOS-448 was generally well tolerated with no dose-limiting toxicities observed EOS-448 showed preliminary signs of clinical activity as a monotherapy, including a partial response in one pembrolizumab-resistant melanoma patient, and stable disease in multiple patients EOS-448 reduced TIGIT+ suppressive T regulatory cells and CD8 T cells considered to be exhausted at all tested doses, indicating engagement of FcγR, an essential component in many immune system effector functions Company to advance EOS-448 into combination trials with pembrolizumab and other novel agents in both checkpoint-naïve and resistant patients Company to host conference call on Monday, April 12th at 8:00 a.m. EDT to discuss results CAMBRIDGE, Mass. and GOSSELIES, Belgium, April 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), clinical-stage biopharmaceutical company

Notice to Annual General Meeting 20219.4.2021 21:45:00 CEST | Press release

Shareholders in MICRO SYSTEMATION AB (publ) are hereby given notice to attend the Annual General Meeting (AGM) on Tuesday, 11 May 2021, at 18.00 at MSAB’s premises at Hornsbruksgatan 28 in Stockholm. Registration for the AGM will commence at 17:15. Because of COVID-19 (the Corona virus), MSAB is prioritising health and safety and has thus decided to hold the AGM on Company premises, Hornsbruksgatan 28 in Stockholm, and keep the meeting as brief as possible and to provide the opportunity for shareholders to also vote by post. No food will be served. The demonstration and display of the Company’s products normally given in conjunction with the AGM are cancelled. Questions for Company management can be sent to info@msab.com. Against the backdrop of recommendations issued by Swedish authorities, all shareholders are encouraged to consider utilising the possibility of voting by mail via a form which will be available on the Company’s website (www.msab.com/investors) rather than physically a

Kallelse till årsstämma 20219.4.2021 21:45:00 CEST | Pressemelding

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 18.00 i MSABs lokaler på Hornsbruksgatan 28 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15. Med anledning av COVID-19 (Corona-viruset) har MSAB, för att sätta hälsa och säkerhet i första rummet, beslutat att hålla stämman i bolagets lokaler, Hornsbruksgatan 28 i Stockholm och att korta stämman så långt som möjligt, samt ge aktieägarna möjlighet att före stämman utöva sin rösträtt per post. Någon servering kommer inte att förekomma. Demonstration och visning av bolagets produkter som normalt görs i samband med stämman är inställd. Frågor till bolagsledningen kan skickas till info@msab.com . Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter uppmanas alla aktieägare att överväga att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att poströsta via formulär på bolagets hemsida www.msab.com/investors. RÄTT TILL DELTAGANDE Aktieägare i Micro Systemation AB (publ),

RomReal: Mandatory notification of insider trade - Chairman and CEO of RomReal Kjetil Gronskag9.4.2021 18:43:18 CEST | Press release

Kjetil Gronskag, Chairman and CEO of RomReal Ltd has today 09 April 2021, purchased 9 shares of RomReal at NOK 1.75 per share in RomReal Ltd. Following this trade, Kjetil Gronskag controls privately and through holding companies 4,475,739 shares in RomReal Ltd. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS9.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-14BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: VATTENFALL AB: XS0328561286, 2022-11-01 STANGASTADEN AB: SE0012193860, 2024-09-27 HEBA FASTIGHETS AB: SE0013882875, 2026-03-02 SWEDISH MATCH AB: XS1619638528, 2022-05-30 SWEDISH MATCH AB: XS2306815114, 2026-02-24 SVENSKA CELLULOSA AB SCA: SE0013882560, 2025-09-23 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-03-14Bid date2021-04-14Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS0328561286: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0012193860: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0013882875: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1619638528: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2306815114: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0013882560: 30 mln SEK +/-30 mln SEK Highest permi

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER9.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-14CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-10-14 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-04-02 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-04-14Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS9.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-16BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1053, SE0002829192, 2039-03-30 KINGDOM OF SWEDEN: REGS, XS2226974504, 2030-09-09 Bid date2021-04-16Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 750 mln SEK +/-400 mln SEK 1053: 500 mln SEK +/-250 mln SEK REGS: 250 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 750 mln SEK per bid 1053: 500 mln SEK per bid REGS: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-04-20Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-04-09 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation