GlobeNewswire

Auriant Mining AB (publ.) tillkännager utnämning av Danilo Lange som verkställande direktör

Dela

Styrelse för Auriant Mining AB (publ.) (Bolaget) har nöjet att tillkännage utnämningen av Danilo Lange till verkställande direktör för Bolaget. Han efterträder Sergey Ustimenko, verkställande direktör sedan januari 2016.

Danilo är tysk medborgare, född 1973. Han är en erfaren företagsledare och entreprenör med mer än 20 års internationell erfarenhet av att leda och bygga ledningsgrupper och företag.

En flytande ryska talare, från 2000 till 2003 utsågs han till det internationella huvudkontoret för Red Bull GmbH och ansvarar för Mellanöstern och Nordafrika, varefter han grundade Red Bull RUS, ett ryskt dotterbolag till Red Bull GmbH, Österrike. Som chef var han ansvarig för att etablera ett regionalt försäljningskontor och skapa ett landsomfattande distributionsnät. Under 2007 grundade han Louder Agency, Ryssland, som i 2014 förvärvades av Serviceplan Group International, en Münchenbaserad internationell reklamgrupp aktiv inom områdena Media, Digital, Creative & Communication. Danilo är för närvarande chef och chef för Serviceplan Group Ryssland. Danilo har en examen i naturvetenskap från University of Applied Science & Economics i München, Tyskland, och har genomfört en MBA och andra managementprogram vid INSEAD.

Sergey Ustimenko lämnar Auriant för att fullfölja andra möjligheter inom sektorn efter det framgångsrika slutförandet för Bolagets CIL-anläggning vid Tardan i slutet av 2019, vilket har följts av ett kraftigt produktionsresultat för H1 2020 som tillkännagavs den 31 augusti 2020.

Peter Daresbury, ordförande, kommenterade:

”På uppdrag av Auriant, vill jag tacka Sergey för hans ledning och engagemang för Bolaget under de senaste sex åren under vilka han har fullgjort rollerna som både VD och CFO och för hans ledning av teamet som är engagerat i, och så framgångsrikt bygga och driftsätta CIL-anläggningen vid Tardan som har uppfyllt alla mål. Vi önskar honom lycka till i framtiden.

Vi välkomnar Danilo Lange som vår nya VD, som har varit med i styrelsen sedan maj 2020. Danilo kommer att leda Bolaget i nästa steg av sin utveckling som fokuserar på att förbättra det omfattande Kara-Beldyr-projektet tillsammans med att upprätthålla våra ökade produktionsnivåer i Tardan, och andra projekt. Danilos erfarenhet av att leda och bygga internationella affärer och hans meritlista med att få ut det bästa av starka ledningsgrupper och bygga relationer med internationella partner och investerare kommer att vara till god hjälp för Auriants nästa fas av tillväxt och utveckling, som förväntas etablera Bolaget som en medelstor guldproducent med ytterligare prospekterings- och utvecklingspotential. ”

Danilo Lange, nyutnämnd VD, kommenterade:

”Det gläder mig att få chansen att leda Auriants koncernledningen i nästa steg i Bolagets utveckling och bygga på de framsteg som gjorts de senaste åren. Jag ser fram emot att arbeta med ledningsgruppen som framgångsrikt fullgjorde Tardan-projektet samt styrelsen för att frigöra ytterligare värde från Bolagets tillgångsportfölj till förmån för alla våra intressenter och partners.”

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Daresbury, Ordförande
Tel.: +441948861900
E-post: peter.daresbury@daresburyltd.co.uk

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 20.15 den 4 september 2020.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt något provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

NAXS har gjort ett investeringsåtagande till Nordic Capital Fund X1.10.2020 21:00:00 CESTPressemelding

NAXS har gjort ett åtagande till Nordic Capital Fund X (“Fonden”), den tionde fonden som rests av Nordic Capital. Med en storlek om 6,1 Mdr SEK är fonden den största som Nordic Capital etablerat sedan verksamheten grundades 1989. Fondresningen inleddes under april 2020, tog mindre än 6 månader och när fonden nådde sin maximala storlek (”hard cap”) var den kraftigt övertecknad. Fonden kommer att investera enligt Nordic Capitals strategi att göra majoritetsinvesteringar i icke-cykliska tillväxtföretag inom sektorerna Healthcare, Technology & Payments och Financial Services. NAXS är sedan tidigare investerare i Nordic Capital Fund VII och Nordic Capital CV1. Ytterligare information kommer vara tillgänglig i NAXS Q3 rapport som publiceras den 20 oktober. Kontaktinformation Lennart Svantesson, verkställande direktör Telefon: +46 73 311 00 11 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 kl. 21.00. Pressmeddelanden och ytterligare i

NAXS has made an investment commitment to Nordic Capital Fund X1.10.2020 21:00:00 CESTPress release

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Hong Kong, Canada, Japan or Australia, or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful. NAXS has made an investment commitment to Nordic Capital Fund X (the “Fund”), the tenth fund raised by Nordic Capital. At EUR 6.1 billion, the Fund is the largest that Nordic Capital has raised since its inception in 1989. The Fund, launched in April 2020, was oversubscribed at its hard cap, and was raised in less than 6 months. The Fund is set to continue Nordic Capital’s successful strategy of focusing on majority investments in non-cyclical growth companies in the Healthcare, Technology & Payments and Financial Services sectors. NAXS is an investor in Nordic Capital Fund VII and Nordic Capital CV1. More information will be available in NAXS’s Q3 2020 report, due October 20th. Contact information: Lennart Svantesson, CEO Telephone: +46 73 311 00 11 This information w

Major shareholder announcement – NOVO HOLDINGS A/S1.10.2020 20:16:07 CESTPress release

Company announcement 16-2020, COPENHAGEN, DENMARK Pursuant to Section 38 of the Danish Capital Markets Act, FLSmidth has been informed that NOVO HOLDINGS A/S has reduced his holding of FLSmidth shares to a total 2,455,584 FLSmidth & Co. A/S shares, which corresponds to 4.79% of the total nominal share capital and voting rights in FLSmidth & Co. A/S. Contacts Media Relations Rasmus Windfeld, +45 40 44 60 60, rwin@flsmidth.com Investor Relations Nicolai Mauritzen, +45 30 93 18 51, nicm@flsmidth.com FLSmidth provides sustainable productivity to the global mining and cement industries. We deliver market-leading engineering, equipment and service solutions that enable our customers to improve performance, drive down costs and reduce environmental impact. Our operations span the globe and our 11,765 employees are present in more than 60 countries. In 2019, FLSmidth generated revenue of DKK 20.6 billion. www.flsmidth.com Attachment Company announcement 16 Novo HOLDINGS

RCI Banque : PLACEMENT OF A 991.5 MILLION EURO SECURITIZATION BACKED BY FRENCH AUTO LEASES WITH PURCHASE OPTION “LOA”1.10.2020 19:18:09 CESTPress release

October 1st, 2020 PLACEMENT OF A 991.5 MILLION EURO SECURITIZATION BACKED BY FRENCH AUTO LEASES WITH PURCHASE OPTION “LOA” RCI Bank and Services announces the placement of its first securitization backed by auto lease monthly instalments (residual value component excluded) originated by its French subsidiary DIAC. FCT Cars Alliance Auto Leases V 2020-1 has placed 950m€(1) of Senior notes and 41.5m€ of Junior notes. These notes are rated AAA(sf) / Aaa(sf) and AA (low)(sf) / Aa3(sf) respectively by DBRS and Moody’s. The Senior tranche, with a WAL of 2.9 years, has a margin(2) of Euribor 1 month + 23bps. The Junior notes, with a WAL of 4.5 years, have a margin of Euribor 1 month + 100bps. This issuance is the Group first public lease ABS and a key milestone in its funding diversification policy. The success of this transaction demonstrates investors’ confidence in the quality of RCI assets and its servicing process. This transaction also confirms the diversified financing sources to which

PILLAR III RISK REPORT AS OF DECEMBER 31, 2019 (AMENDED VERSION DATED 2020-10-01)1.10.2020 19:00:00 CESTPress release

Thursday, October 1st, 2020 PILLAR III RISK REPORT AS OF DECEMBER 31, 2019 (AMENDED VERSION DATED 2020-10-01) An amended version of the Pillar III report as of 12/31/2019 is available on our website rcibs.com under the reference “PILLAR 3 DISCLOSURES 2019-12-31 (AMENDED VERSION DATED 2020-10-01)”. Changes versus initial release are listed below: Correction on own funds, total capital ratio, CET1 ratio, leverage ratio initially reported to reflect the cancellation of € 300 million planned dividend in respect of 2019 results. Such decision has been announced in our press release dated April 23, 2020 and intended to comply with ECB recommendations on dividend payments. Error corrections on tables IX-2 AE1 “Encumbered and unencumbered assets” and IX-3 AE2 “Collateral received” in page 85 and 86. This new version cancels and replaces Pillar III report published on our website on a stand-alone basis on 30/3/2020 and integrated in our annual report published on 29/04/2020. Contact Analysts an