GlobeNewswire by notified

Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 9 månader 2021

Dela

Auriant Mining AB (publ.) publicerar
verksamhetsuppdatering för 9 månader 2021

Viktiga händelser:

  • Den totala malmbaserade guldproduktionen under 9 månader 2021 uppgick till 680,0 kg (21 862 oz), jämfört med 750,0 kg (24 112 oz) under 9 månader 2020, en minskning med 9% eller 70 kg (2 250 oz), men i linje med produktionsplan 2021;
  • Under 9 månader 2021 uppgick guldförsäljning till 614,3 kg (19 749 oz), jämfört med 760,3 kg (24 443 oz) under 9 månader 2020, en minskning med 146 kg (4 694 oz) eller med 19%;
  • 324,2 kt malm bearbetades med snitthalt på 2,17 g/t;
  • CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet på 50 ton per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad på 93,1%;
  • 316,3 kt malm bröts under 9 månader 2021, jämfört med 273,8 kt under 9 månader 2020, en ökning med 42,5 kt eller 16%. Volymen för avrymningen uppgick till 1 299,3 km3 under 9 månader 2021 (+615,4 km3 eller 90% mer än under 9 månader 2020);
  • Snitthalten i malm som producerades under 9 månader 2021 var 2,16 g/t, jämfört med 2,47 g/t under 9 månader 2020, en minskning med 12%. Den brutna snitthalten motsvarar Bolagets mål.

Produktion

ProduktionsenhetQ3 2021Q3 2020Avvikelse9m 20219m 2020Avvikelse
kgozkgozkgoz%kgozkgozkgoz%
Malmbaserad
    Tardan (CIL)    233,7       7 513   229,0    7 363    4,7   150   2% 680,0    21 862   750,0   24 112   -70,0   -2 250   -9%
Alluvial
Staroverinskaya 6,8               217   5,4   172   1,4   45   26% 15,4    494   5,4   172   10,0   322   187%
 Total guldproduktion 240,4        7 730   234,4   7 535   6,1   196   3% 695,3    22 355   755,4   24 285  -60,0   -1 930   -8%

Tardan

EnhetQ3 2021Q3 2020Avvikelse9m 20219m 2020Avvikelse
Brytning
 Gråbergsproduktion  000 m3         525.5           255.1      270.4   106%     1 299.3           683.9      615.4   90%
 Bruten malm  000 tonnes        157.3           122.4         34.9   29%         316.3         273.8        42.5   16%
 Guld I malmen  kg        322.8           304.3         18.5   6%         684.3          676.4          7.9   1%
 Snitthalt  g/t           2.05             2.49   -0.44   -18%            2.16             2.47   -0.31   -12%
 CIL
 Malmbehandling  000 tonnes        117.3              95.3        22.0   23%         324.2         290.8        33.4   11%
 Halt  g/t           2.05              2.58   -0.53   -21%            2.17           2.77   -0.60   -22%
 Guld i malmbehandlingen  kg        240.2           245.4   -5.2   -2%         703.0         806.2   -103.2   -13%
 Guldproduktion CIL  kg        233.7           229.0           4.7   2%        680.0         750.0   -70.0   -9%
 Öppning WIP (guld)  kg           10.2             26.7  
 Stängning WIP (guld)  kg             1.2                1.2  
 Återvinning  % 93.5% 93.3% 0.2% 0.2% 93.1% 93.0% 0.1% 0.1%
Lager per den 30 sep
 Malm  000 tonnes           93.5              91.0           2.5   3%            93.5           91.0          2.5   3%
 Halt  g/t          2.00             2.02   -0.02   -1%           2.00      2.02   -0.02   -1%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se eller besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 18:00 den 13 oktober 2021.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Kitron: Vedlegg til tidligere meldinger om allokering av opsjoner til primærinnsidere21.10.2021 11:38:59 CEST | Pressemelding

(2021-10-21) Det vises til børsmeldingen offentliggjort av Kitron ASA ("Kitron") 20. oktober 2021 kl. 17:16 angående allokering av opsjoner til primærinnsidere. Vedlagt ligger meldinger om de samme transaksjonene i samsvar med markedsmisbruksforordningen artikkel 19. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Tuomo Lähdesmäki, styrets leder i Kitron Tel.: +358-50-5879648 E-post: investorrelations@kitron.com (mailto:investorrelations@kitron.com) Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. Denne informasjonen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12. Vedlegg KIT Primary insider notifications October 2021

Kitron: Attachment to previous notification of allocation of options to primary insiders21.10.2021 11:38:59 CEST | Press release

(2021-10-21) Reference is made to the stock exchange notification made public by Kitron ASA ("Kitron") on 20 October 2021 at 17:16 (CEST) regarding allocation of options to primary insiders. Attached are the notification of the same transactions in accordance with the Market Abuse Regulation Article 19. For further information, please contact: Tuomo Lähdesmäki, Chairman of the Board of Kitron Tel.: +358-50-5879648 E-mail: investorrelations@kitron.com Kitron is a leading Scandinavian electronics manufacturing services company for the Connectivity, Electrification, Industry, Medical devices and Defence/Aerospace sectors. The company is located in Norway, Sweden, Lithuania, Germany, Poland, China and the United States. Kitron had revenues of about NOK 4.0 billion in 2020 and has about 1 800 employees. www.kitron.com This information is subject to the disclosure requirements pursuant to the market abuse regulation article 19 and 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Attachment KIT

Scientific Beta welcomes updated TCFD guidance and renews criticism of EU Climate Transition and Paris-Aligned Benchmark Regulation21.10.2021 10:21:50 CEST | Press release

Press Release - Boston, London, Nice, Paris, Singapore, Tokyo, October 21, 2021 Scientific Beta welcomes updated TCFD guidance and renews criticism of EU Climate Transition and Paris-Aligned Benchmark Regulation Index provider reiterates warnings against use of enterprise-value based carbon intensity and regards integration of implied temperature rise metrics into portfolio construction as premature On 15 October 2021, the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) updated its 2017 guidelines on implementing its recommendations that aim to promote more informed financial decisions in relation to the risks of climate change.1 The updated guidance: Promotes more granular or explicit disclosure of risks and opportunities identified by reporting organisations and how these impact their strategiesIntroduces significant revisions to the disclosures of metrics and targets to: Encourage the uptake of indicators that are relevant across industries and of related targetsRequire d

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS21.10.2021 10:10:00 CEST | Press release

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS Auction date2021-10-21Loan194Coupon1.00 %ISIN-codeSE0012142206Maturity2024-09-18 Tendered volume, SEK mln500 +/- 250 Volume offered, SEK mln1,950 Volume bought, SEK mln500 Number of bids7 Number of accepted bids3 Average yield0.177 %Lowest accepted yield0.176 %Highest yield0.178 %% accepted at lowest yield 30.00 Auction date2021-10-21Loan1590Coupon1.00 %ISIN-codeSE0012676690Maturity2025-09-03 Tendered volume, SEK mln1,700 +/- 850 Volume offered, SEK mln4,200 Volume bought, SEK mln1,700 Number of bids6 Number of accepted bids2 Average yield0.378 %Lowest accepted yield0.378 %Highest yield0.381 %% accepted at lowest yield 85.29 Auction date2021-10-21Loan145Coupon1.00 %ISIN-codeSE0012481349Maturity2024-06-12 Tendered volume, SEK mln800 +/- 400 Volume offered, SEK mln2,400 Volume bought, SEK mln800 Number of bids5 Number of accepted bids1 Average yield0.115 %Lowest accepted yield0.115 %Highest yield0.115 %% accepted at lowest yield 100.

Kraftigere innsats kreves for kursendring mot klimamål21.10.2021 09:00:00 CEST | Pressemelding

(Oslo, 21. oktober 2021) -- Statkraft’s årlige Lavutslippsscenario maner til langt sterkere handling for å styre verden i retning av å nå 1,5-gradersmålet. Fornybar kraftproduksjon utgjør fortsatt kjernen i en slik strategi, men vi vil ikke lykkes uten utslippsfritt hydrogen, ifølge rapporten. - Verden er mobilisert til å samarbeide med ett mål for øyet – å redusere oppvarmingen av planeten vår. Dette er århundrets viktigste oppdrag, og vil definere vår generasjon. Med gradvis gjenåpning av samfunnet, stiger utslippene tilbake til nivåene fra før pandemien. Dette forsterker vårt syn om at en storstilt omlegging av energisystemet er helt nødvendig for å nærme oss en 1,5-gradersbane, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnessen i Statkraft. Hvert år utvikler Statkraft sitt Lavutslippsscenario, en omfattende analyse av utviklingen i verdens energimarkeder. Analysen danner grunnlaget for Statkrafts framtidige investeringer og for sjette året på rad deler vi nå våre nøkkelfunn: GRØNNE INVES

Greater action needed to shift global course to meet climate target21.10.2021 09:00:00 CEST | Press release

(Oslo, 21 October 2021) -- Statkraft’s annual Low Emissions Scenario urges greater action to shift global course to come close to a 1.5-degree climate target. Renewables remain at the core of this strategy, but we won’t succeed without clean hydrogen, according to the report. “The world has been called to arms, to work in unison to slow the warming of our planet. It’s the mission of a lifetime, one that will define our generation. With the world slowly re-opening, so too are emissions returning to pre-pandemic levels, reinforcing our belief that the only way towards a 1.5-degree path is through the energy transition,” says Statkraft Chief Executive Officer Christian Rynning-Tønnesen. Each year, Europe’s largest renewable energy generator develops its Low Emissions Scenario, analysing developments in the global energy markets. The analysis is used as a foundation for Statkraft’s future investments and for the sixth consecutive year, we now share our key findings: GREEN INVESTMENTS: Grow

Invitation to the press conference on Aspo's Interim report21.10.2021 09:00:00 CEST | Press release

Aspo Plc Press Release October 21, 2021 at 10 a.m. Invitation to the press conference on Aspo'sInterim report Aspo Plc will publish the Interim report for January-September 2021 on Wednesday, October 27, 2021, approximately at 9.30 a.m. Finnish time. A press conference for analysts, investors and media will be held at FLIK studio Eliel in Sanoma House (Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, entrance inside the Sanoma House) on Wednesday, October 27, 2021 at 2 p.m. The Interim report will be presented by CEO Rolf Jansson, and the event will be held in Finnish. The presentation material will be available at www.aspo.com before the press conference. Registration beforehand to johanna.suhonen@aspo.com, by Monday, October 25, 2021, at the latest. The press conference will be held in Finnish and it can also be followed by a live webcast at https://aspo.videosync.fi/2021-q3-results, or by calling +358 9 817 10310 (62598237#) 5 to 10 minutes before the beginning of the press conference. The recor