GlobeNewswire

Auriant Mining AB (publ) publicerar en uppdatering om Rosprirodnadzors inspektion av LLC Tardan Golds gruvrättigheter

Dela

Bolaget tillkännagav 20 augusti 2019 resultatet av en inspektion utförd från 17 juli till 13 augusti 2019 av den ryska tillståndsmyndigheten Naturskyddsinspektionen (Rosprirodnadzor) av företagets dotterbolag LLC Tardan Gold ("dotterbolag” eller ”Tardan Gold”). Bolaget ger nu en uppdatering av status:

  • Bolaget har meddelat Rosprirodnadzor att det bestrider  några av resultaten och Tardan Gold har nu tagit dessa till domstol.
  • Dotterbolaget har rättat till flera av överträdelserna och arbetar med att korrigera de återstående frågorna.
  • Rosnedra (Ryska Centrala Myndigheten för Naturresurser) har nu sett igenom dokumenten som inlämnats av Rosprirodnadzor och av Tardan Gold och har gjort de beslut som sammanfattas nedan:
  1. Rosnedra konstaterar att  resultaten beträffande gruvrättigheter KZL 00367 BR inte kräver några ytterligare åtgärder av Rosnedra. Detta bekräftar Bolagets ursprungliga bedömning att dotterbolaget inte begått några allvarliga överträdelser. Denna licens täcker det Större Tardan området inklusive Pravoberezhny-fyndigheten där nu pågår gruvdrift som kommer att leverera malm till den nya CIL-anläggningen. Bolaget är nöjd med detta resultat.
  2. Rosnedra har gett Tardan Gold 12 månader att korrigera överträdelserna beträffande den andra gruvrättigheten KZL 00322 BR som avser Tardan-fyndigheten. Om dotterbolaget inte korrigerar det som påpekats  kommer Rosnedra att fortsätta sina överväganden och kan möjligen säga upp licensen. Bolaget är dock säker på att inga överträdelser kan bevisas ha skett eller så kommer de att åtgärdas inom den fastställda tidsfristen. För närvarande finns det inga begränsningar för gruvdrift i enlighet med licensen.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se  eller besök www.mangold.se .

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 12:10 den 8 november 2019.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Prosafe SE: First quarter 2020 report – Adapting to a new reality26.5.2020 11:44:38 CESTPress release

(Figures in brackets refer to the corresponding period of 2019) After several years of low activity across the industry, the company has presented a business plan and a restructuring proposal to lenders which – if approved as proposed – will result in a sustainable balance sheet. The revised business plan reflects a new reality in light of Covid-19, structural changes, oil price collapse, oversupply and anticipated impact on future activity and performance. Consequently, an impairment of USD 810.5 million was made to the book value of vessels in the quarter resulting in a negative book equity of USD 858.9 million by the end of the quarter. The company has sufficient liquidity of USD 184 million at the end of the quarter and continues to operate on a going concern basis on the assumption that there is justified hope to agree a sustainable financial solution with lenders. Recent highlights Prosafe implemented Covid-19 plans early to safeguard people and assets, and this has proven succes

Result of Riksbank reversed auctions SEK Municipal Bonds26.5.2020 11:30:00 CESTPress release

Result of Riksbank reversed auctions SEK Municipal Bonds Results of auctions Municipal BondsAggregateAuction date5/26/2020Maturity2022Tendered volume, mln SEK750 +/- 750Volume offered, mln SEK1,600Volume bought, mln SEK100Number of bids4Number of accepted bids1Credit Class 1Maturity, QuarterQ1Maturity, QuarterQ2Maturity, QuarterQ3Maturity, QuarterQ4Volume Offered, mln SEK0Volume Offered, mln SEK0Volume Offered, mln SEK0Volume Offered, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Volume bought, mln SEK0Number of bids0Number of bids0Number of bids0Number of bids0Number of accepted bids0Number of accepted bids0Number of accepted bids0Number of accepted bids0Average yield-Average yield-Average yield-Average yield-Lowest accepted yield-Lowest accepted yield-Lowest accepted yield-Lowest accepted yield-Highest yield-Highest yield-Highest yield-Highest yield-% accepted at lowest yield-% accepted at lowest yield-% accepted at lowest yield-% accepted at lowest yie

CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES MAY 26, 202026.5.2020 09:30:00 CESTPress release

AUCTION DATE:MAY 26, 2020START DATE:MAY 27, 2020MATURITY DATE:JUN 3, 2020NOMINAL AMOUNT:380.0 BLNFIXED RATE:0.00 % PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD MAY 27 - JUN 3 2020: 738.5 BLN SEK. AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 358.5 BLN SEK FOR THE PERIOD MAY 27 - JUN 3 2020. ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON MAY 26 2020, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN. THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN. RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON MAY 26, 2020. COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

ZetaDisplay launches technology partnership with Kastus26.5.2020 09:00:00 CESTPress release

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) is launching a new partnership with Irish company Kastus® to provide its patented antimicrobial surface-coating technology . The new technology developed by Kastus® and soon to be integrated into the ZetaDisplay product portfolio has proven to be effective against surface bacteria on treated surfaces and can be applied to touchscreens and displays where multiple users will be sharing screens. Independent studies have shown that up to 99.99 per cent of surface bacteria and fungi including antibiotic-resistant superbugs such as MRSA and E. coli were blocked. Chief Commercial Officer of ZetaDisplay Laila Hede Jensen explains: “We are beginning to deploy solutions globally which are enabling retailers, offices and other shared spaces to mitigate risk for the teams and customers using them. A big area of concern are touchscreens and how they are better protected against transmitting surface bacteria. This new partnership enables us to re

ZetaDisplay lanserar teknologi partnerskap med Kastus26.5.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) lanserar ett nytt partnerskap med det irländska företaget Kastus® för att tillhandahålla dess patenterade antimikrobiella ytbeläggningsteknik. Den nya tekniken som utvecklats av Kastus® och snart kommer att integreras i ZetaDisplays produktportfölj har visat sig vara effektiv mot bakterier på ytor och kan appliceras på pekskärmar och displayer där flera användare kommer att dela dessa. Oberoende studier har visat upp till 99,99 procent av bakterierna och svampar inklusive antibiotikaresistenta superbakterier som MRSA och E. coli blev blockerade på skärmen. Laila Hede Jensen, Chief Commercial Officer för ZetaDisplay, förklarar: "Vi är i startgropen för att distribuera lösningen globalt som gör det möjligt för handeln, kontor och andra offentliga platser att minska riskerna för medarbetare och besökare som använder dessa lokaler. Ett stort problemområde är pekskärmar och hur de kan skyddas bättre mot överföring av bakterier. Detta nya