GlobeNewswire

Auriant Mining AB (publ.) meddelar datum och plats för årsstämma 2021 och Finansiell kalender 2021

Dela

Styrelsen beslutade att godkänna den 11 maj 2021 som datum för årsstämma 2021 och den 23 mars 2021 som slutdatum för aktieägare att lämna frågor till styrelsen som skall ingå i meddelandet till årsstämman.

Årsstämman 2021 kommer att hållas i Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85 Stockholm.

Rapporteringsdatum för 2021 är enligt följande:

Årsredovisning 2020: den 30 april 2021
Delårsrapport Q1 2021: den 31 maj 2021
Delårsrapport Q2 2021: den 30 augusti 2021
Delårsrapport Q3 2021: den 29 november 2021
Delårsrapport Q4 2021: den 28 februari 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
tel: +7 495 109 02 82
e-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Invitation to UPM’s webcast and press conference on Financial Statements for the year 202021.1.2021 09:00:00 CETPress release

(UPM, Helsinki, 21 January 2021 at 10:00 EET) – UPM will publish its fourth quarter results and Financial Statements for the year 2020 on 28 January 2021 at 09:30-10:00 EET. After publishing the report will be available on company's website at www.upm.com. A webcast and a conference call for analysts and investors in English language begins at 13:15 EET. UPM’s financial results will be presented by the President and CEO Jussi Pesonen and CFO Tapio Korpeinen. All participants can view the webcast online at www.upm.com or through this link, but participants who wish to ask questions must attend the conference call by dialling a number in the list below: Conference call title: Financial Statement Release for the year 2020 International telephone numbers: Argentina Toll: +54 1152526536 Australia Toll: +61 284058549 Austria Toll: +43 19287907 Belgium Toll: +32 24035814 Brazil Toll: +55 1133517266 Bulgaria Toll: +359 29358129 Canada Toll: +1 4162164189 Chile Toll: +56 226188227 China Toll: +

Cargotec’s financial statements review 2020 to be published on Thursday, 4 February 202121.1.2021 08:30:00 CETPress release

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 21 JANUARY 2021 AT 9:30 AM (EET) Cargotec’s financial statements review 2020 to be published on Thursday, 4 February 2021 Cargotec Corporation will publish its financial statements review 2020 on Thursday, 4 February 2021 at approximately 1:30 p.m. EET. The report will be available at www.cargotec.com after publication. A live international telephone conference for analysts, investors and media will be arranged on the publishing day at 3:00 p.m. EET. The event will be held in English. The report will be presented by CEO Mika Vehviläinen and Executive Vice President, CFO Mikko Puolakka. The presentation material will be available at www.cargotec.com by the latest 2:30 p.m. EET. The telephone conference, during which questions may be presented, can be accessed by registering here. The registration opens 15 minutes prior to the event. The event conferencing system will call the participant on the phone number provided and place the participant into the

NICE recommends Jyseleca® ▼(filgotinib) on NHS in landmark decision for rheumatoid arthritis21.1.2021 08:08:24 CETPress release

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED KINGDOM NICE guidance, for the first time in the UK, supports access to an advanced therapy for people with moderate as well as severe rheumatoid arthritis (RA) - aiming to avoid irreversible damage as early as possible1More than 400,000 people across the UK live with RA2 and around 70% have moderate or severe disease3 Mechelen, Belgium, 21 January 2021, 08:05 CET – Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) today welcomed the news that the National Institute for Health and Care Excellence (NICE) has issued a final appraisal determination (FAD) recommending the use of the daily oral pill, JYSELECA®▼ (filgotinib) on the National Health Service (NHS) in England for the treatment of eligible adult patients with moderate to severe active rheumatoid arthritis (RA).1 It is the first time in the UK that an advanced therapy has been recommended in people with moderate RA, offering thousands more the potential to achieve remission earlier - potentially slowing the

Conference call to present Kinnevik’s fourth quarter and full-year results 202021.1.2021 08:00:00 CETPress release

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") will publish financial results for the fourth quarter and full-year 2020 on Thursday 4 February 2021 at around 08.00 CET. A conference call will be held on the same day at 10.00 CET to present the results. The presentation will be held in English and also be made available via audiocast on Kinnevik’s website, www.kinnevik.com. Link to the audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/a97or8rx Those who wish to participate in the conference call are welcome to dial-in on the below numbers. To ensure that you are connected to the conference call, please dial in and register your attendance a few minutes before the conference call begins. Dial-in numbers: UK: +44 3333 000 804 SE: +46 8 566 426 51 US: +1 631 913 1422 Confirmation code: 69100644# For further information, visit www.kinnevik.com or contact: Torun Litzén, Director Investor Relations Phone +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik is an industry focused investment company with an ent

Telefonkonferens och presentation av Kinneviks resultat för fjärde kvartalet och helåret 202021.1.2021 08:00:00 CETPressemelding

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kommer att offentliggöra resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2020 torsdagen den 4 februari 2021 cirka kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com. Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/a97or8rx De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Telefonnummer: UK: +44 3333 000 804 SE: +46 8 566 426 51 US: +1 631 913 1422 Kod: 69100644# För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik är ett sektorfokuserat invest

Huhtamaki invests in new state-of-the-art manufacturing unit in Malaysia21.1.2021 08:00:00 CETPress release

HUHTAMÄKI OYJ PRESS RELEASE 21.1.2021 AT 09:00 Huhtamaki invests in new state-of-the-art manufacturing unit in Malaysia Huhtamaki, a key global provider of sustainable packaging solutions for consumers around the world, is investing in a new manufacturing site in Malaysia. In order to better serve its customers and respond to future growth of the sector in Southeast Asia, the company is transferring its Malaysian manufacturing base from Penang to Port Klang, Selangor State, the capital region of Malaysia. The new site is expected to be fully operational by the end of the second quarter of 2021. “By investing in a world-class facility in Malaysia we are creating a platform for future growth in Southeast Asia. The new site is strategically located, it is close to our key customers and has easy access to neighboring countries. We will also use the relocation as an opportunity to modernize our equipment and increase automation to improve efficiency. Our initial focus will be on manufacturi

Agfa-Gevaert: Agfa intends to reorganize its Offset Solutions activities – Regulated information21.1.2021 07:45:00 CETPress release

Mortsel, Belgium – January 21, 2021 – 7:45 a.m. CET This press release contains inside information. On January 20, 2021, the Board of Directors expressed the intention to organize the Offset Solutions activities into a stand-alone legal entity structure and organization within the Agfa-Gevaert Group. This intended reorganization is part of the strategic transformation program for the Agfa-Gevaert Group, To improve profitability and to address the significant decline in market demand, Agfa is reviewing its offset business model, simplifying its organization and streamlining its product offering. About Agfa The Agfa-Gevaert Group is a leading company in imaging technology and IT solutions with over 150 years of experience. The Group holds four divisions: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals and Offset Solutions. They develop, manufacture and market analogue and digital systems for the healthcare sector, for specific industrial applications and for the printing in