GlobeNewswire

Auriant Mining AB (publ.) Årsredovisningen för 2020

Dela

Årsredovisningen kan laddas ned från bolagets hemsida:

http://www.auriant.com/eng/reports-and-releases/2020

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas via post: Auriant Mining AB, Box 55696 102 15, Stockholm, telephone +46 707 277 097 eller via e-post: ir@auriant.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213
Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Marketunder beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.seeller besök www.mangold.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Volta Finance Limited - Net Asset Value as at 30 April 202112.5.2021 18:17:42 CEST | Press release

Volta Finance Limited (VTA / VTAS) –April2021 monthly report NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION, OR PUBLICATION, IN WHOLE OR PART, IN OR INTO THE UNITED STATES ***** Guernsey, 12May2021 AXA IM has published the Volta Finance Limited (the “Company” or “Volta Finance” or “Volta”) monthly report for April. The full report is attached to this release and will be available on Volta’s website shortly (www.voltafinance.com). PERFORMANCE and PORTFOLIO ACTIVITY Volta has continued to perform well with +2.1% in April, reaching a total return of 8.4% for the first four months of 2021. In April, Volta paid €0.14 per share dividend to shareholders (circa 8% annualized yield), a €0.02 increase relative to the January dividend payment, evidencing the improving situation of Volta. This time around, the performance was driven almost evenly by the solid performance from CLO equity and CLO debt tranches. This month, contrary to March, the USD depreciation cost almost 1% of the monthly performance. The monthly

Idorsia holds its Annual General Meeting of Shareholders12.5.2021 18:09:53 CEST | Press release

Allschwil, Switzerland – May12, 2021 All Board proposals approved by the Shareholders At today’s Annual General Meeting (AGM) of Idorsia Ltd (SIX: IDIA) held in Allschwil, Switzerland, shareholders voted in favor of all proposals by the Board of Directors with a large majority. The meeting was held in accordance with the requirements of the COVID‑19 Ordinance 3, issued by the Swiss Federal Council. As a result, attendance in person was not possible and voting took place by independent proxy. In total, 4,541 shareholders voted through the independent proxy, representing a total of 112,170,657 shares, or 67.13% of the total outstanding shares. Mathieu Simon, MD, Chairman of the Board of Directors of Idorsia, commented: “Despite the global pandemic, Idorsia looks back on an incredibly successful year and the future promises to not lose any momentum. The coming year will be crucial as we continue to build the foundation of Idorsia's future. I am very proud to have been re-elected as your C

All resolutions adopted at AGM Beter Bed Holding N.V.12.5.2021 18:00:00 CEST | Press release

Beter Bed Holding N.V. (BBH) – a sleep specialist operating in the European retail, wholesale and B2B sectors – held its 2021 Annual General Meeting (AGM) in virtual form today. BBH is pleased to announce that all resolutions including the 2020 financial statements were adopted as proposed. When the resolutions were voted on, 11,577,389shares were represented, corresponding to 44.12 % of the 26,240,397 shares issued. The details of the voting results can be found atwww.beterbedholding.com. During the AGM, John Kruijssen, CEO, and Gabrielle Reijnen, CFO, also presented the strategic direction going forward, inspired by major global trends which will shape the future of the bedding industry. A separate press release on the strategy update was published this morning. The AGM presentation as well as the analyst presentation regarding the strategy update can be found on the BBH website at www.beterbedholding.com. About Beter Bed Holding Beter Bed Holding N.V. is a sleep specialist operating

OPENING OF NEW BRANCH OFFICE IN PARIS12.5.2021 17:45:00 CEST | Press release

OPENING OF NEW BRANCH OFFICE IN PARIS Amsterdam, the Netherlands – 12May 2021. Flow Traders N.V. (“Flow Traders”) announces the opening of new branch office in Paris, France. Today, Flow Traders announces the opening of a new branch office in Paris. The opening of this new branch office is consistent with Flow Traders’ growth strategy to deepen its global footprint and it will enable Flow Traders to have a physical presence in another key EMEA market. This office, alongside those in Amsterdam, London and Milan, will together cover the EMEA region for Flow Traders. Flow Traders’ day-to-day operations in Paris will be headed by Pierre-Antoine Jaunatre. The branch office will report directly into Flow Traders B.V.’s Amsterdam office. Ron Heydenrijk, European Head of Sales and External Relations, stated: “Following the successful opening of our London and Milan branches in 2018 and 2020, we are extremely pleased to be opening a third European branch office in Paris. Flow Traders’ continued

Immunicum håller presentationer vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress12.5.2021 16:02:34 CEST | Pressemelding

Pressrelease 12 maj 2021 Immunicum håller presentationer vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag att bolaget kommer att hålla två posterpresentationer gällande sitt lagringsbara återfallsvaccin DCP-001 vid EHA 2021 Virtual Congress, som hålls den 9–17 juni 2021. Sammanfattningarna publiceras på konferensens webbplats och är även tillgängliga via www.ehaweb.org. Presentationerna innehåller interimsresultat från fas II ADVANCE II-studien, som visar DCP-001: s förmåga att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML), samt prekliniska resultat av förbättrad effekt vid kombinationen DCP-001 och etablerade AML-behandlingar. "De kliniska interimsresultat som publiceras i sammanfattningen idag gläder oss i och med att vi ser att DCP-001 inducerar en rad detekterbara immunsvar hos AML-patienter som deltar i den pågående ADVANCE II-studien", säger Jeroen

Immunicum Announces Presentations at the European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress12.5.2021 16:02:34 CEST | Press release

Press Release 12 May 2021 Immunicum Announces Presentations at the European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress Immunicum AB (publ; IMMU.ST) today announced that it will be presenting two posters on its off-the-shelf relapse vaccine DCP-001 at the EHA 2021 Virtual Congress, to be held from June 9-17, 2021. The accepted abstracts are now published on the conference website and accessible through www.ehaweb.org. The presentations include interim immunological results from the Phase II ADVANCE II study, demonstrating DCP-001’s ability to induce immune responses to a broad range of tumor-associated antigens in acute myeloid leukemia (AML) patients, as well as preclinical results of enhanced efficacy when combining DCP-001 with established AML treatment regimens. “From the interim clinical data published in the abstract today, we are excited to see that DCP-001 induces a range of detectable immune responses in AML patients participating in our ongoing ADVANCE II study,” said

GBT Announces Upcoming Data Presentations at European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress12.5.2021 16:00:00 CEST | Press release

New Oxbryta® (voxelotor) Data from Phase 2a HOPE-KIDS 1 Study Demonstrate Improvement in Hemoglobin and Hemolysis in Children Ages 4 to 11 Years with Sickle Cell Disease SOUTH SAN FRANCISCO, Calif., May 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Blood Therapeutics, Inc. (GBT) (NASDAQ: GBT) today announced that six abstracts related to its sickle cell disease (SCD) programs will be presented at the European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress, taking place online June 9-17, 2021. Results from an analysis of the Phase 2a HOPE-KIDS 1 Study (GBT440-007) in children with SCD ages 4 to 11 years treated with Oxbryta® (voxelotor) tablets will be presented for the first time in an oral session. The HOPE-KIDS 1 analysis, which evaluated 45 children treated with Oxbryta (1,500 mg or weight-based equivalent), found that 47 percent achieved a hemoglobin increase of >1 g/dL at 24 weeks. Reductions in markers of hemolysis were also observed. Oxbryta was well tolerated, and no new adverse safe