KPMG

Åtte nye partnere i KPMG

Del

KPMG henter inn fire nye spennende profiler som partnere innen digital, cybersikkerhet, regnskapsrådgivning og revisjon. I tillegg tas fire partnere opp gjennom internt opprykk.

Alle nye partnere 2018
Alle nye partnere 2018

- Det er alltid veldig hyggelig å ønske nye partnere velkommen, enten det er gjennom internt opprykk eller at vi henter inn dyktige fagfolk og ledere. En fellesnevner for alle partnere vi har tatt opp i år, er at de har en sterk drivkraft for teknologi og digitalisering, og ønsker å være med å utvikle KPMG videre, sier administrerende direktør i KPMG Norge, Arne Frogner.

Rolf Wangsholm, Advisory

Rolf leder KPMGs rådgivningsvirksomhet i Bergen. Han har mer enn 20 års erfaring fra konsulentbransjen og har også hatt roller som konserncontroller og økonomisjef og har vært involvert i børsnoteringer både på Oslo Børs og Nasdaq. I Bergen har han vært aktivt engasjert i det lokale næringsliv gjennom blant annet mange år som leder av ressursgruppe digitalisering i Bergen Næringsråd.

Rolf er utdannet fra Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole.

Hasse Kristiansen, Advisory

Hasse returnerte i august 2018 etter to år som CISO i Statnett. Han leder området Cyber- & Information Security. Hasse har lang erfaring fra informasjonssikkerhetsarbeid, spesielt fra bank og finans. I tillegg har han 18 års erfaring fra Forsvaret i en rekke stillinger, og meget god kjennskap til strategisk og operativ informasjonssikkerhet, herunder teknisk IT-sikkerhet i Forsvaret.

Hasse har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI, en bachelor fra Norges Informasjonstekniske Høyskole, i tillegg til befalsskolen for marinen. 

Paul M. Larsen, Audit

Paul er fagansvarlig for regnskap og rapportering i KPMG Norge. Paul har en variert bakgrunn og mer enn 20 års erfaring fra revisjon og transaksjonsrådgivning. Paul har jobbet spesielt mye med eiendom, detaljhandel og it-selskaper. Erfaring fra transaksjonsrådgivning innbefatter blant annet due diligence, børsnoteringer, fusjoner og fisjoner.

Paul er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Øystein A. Kvåse, Audit

Øystein er leder for KPMGs virksomhet på Sørlandet, og har over 25 års erfaring som revisor for store og mellomstore selskaper på Sørlandet. Han har også arbeidet mye med fisjon/fusjoner og øvrige omstruktureringer av selskapsgrupperinger. Øystein har erfaring fra rollen som CFO i et børsnotert selskap. Stillingen innebar utstrakt kontakt med kapitalmarkedene, nasjonalt og internasjonalt. Øystein legger vekt på å være tett involvert i revisjonsarbeidet, for på denne måten å være en ressurs som kjenner kundenes virksomhet og utfordringer.

Øystein er utdannet statsaurotisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Interne opprykk

Gjennom internt opprykk tas i fire partnere opp innenfor områdene Digital, Data & Analytics, Accounting og Forensic.

Kristine Bolstad, Advisory

Kristine leder området Digital Enterprise i KPMG Digital. Kristine og teamet hennes hjelper kunder med å realisere digitale styrings- og driftsmodellene. Hun har bred teknologisk bakgrunn og sterk forretningsforståelse og har mer enn 15 års erfaring med å lede komplekse omstillinger, hvor både organisasjon, prosesser og teknologi er i endring. Kristine har opparbeidet seg et meget godt innblikk i ulike bransjer; spesielt innen offentlig sektor, varehandel, bank og finans, olje- og gassindustrien, transportsektoren og telekommunikasjon.

Kristine har en master fra Universitetet i Oslo og en Executive MBA fra Norges Handelshøyskole.

Jo Sigurd Pedersen, Audit 

Jo Sigurd er leder av Data & Analytics (D&A) i revisjon, SAP GRC og i ledergruppen for Lighthouse-etableringen i Norge. Lighthouse server Audit, Advisory og Tax.  Jo Sigurd har spesialistkompetanse innen SAP og dataanalyser. Han har gjennomført og ledet prosjekter innen Risk & Compliance og Management Consulting. Dette inkluderer prosessforbedringsprosjekter og compliance gjennomganger inkludert IT-sikkerhetsprosjekter. Jo Sigurd har internasjonal erfaring fra Nederland og USA. I USA jobber Jo Sigurd for KPMGs globale R&D avdeling innen D&A.

Jo Sigurd er utdannet ved Northeastern University i Boston, USA. 

Jon Bevolden Andersen, Accounting

Jon er faglig leder for KPMG Accounting. I KPMG har han raskt bygd opp en stor kundeportefølje med selskap i forskjellige bransjer. Jon er en av de fremste ekspertene på SAF-T i KPMG, og leder SAF-T konverteringstjenesten til KPMG.

Jon er utdannet ved Handelshøyskolen BI og er autorisert regnskapsfører. 

Lars Wilberg, Advisory

Lars har spesialistkompetanse innenfor fagområdet digital etterforskning og eDiscovery, herunder sikring, søk og analyse av data gjennom bruk av avanserte dataetterforskningsverktøy. Han har også ved to anledninger vært engasjert som ressurs og bidragsyter i forbindelse med utredningsarbeid for offentlige granskingsutvalg oppnevnt av Stortinget, og benyttes som rettsoppnevnt og privat sakkyndig i tvistesaker som omhandler digital informasjon og IP. Han har erfaring fra flere år som deltaker i Interpol sin arbeidsgruppe for bekjempelse av internettrelatert kriminalitet (European Working Party on Information Technology Crime), og som gjesteforeleser på Høgskolen på Gjøvik (NTNU) i studiet Information Security / Digital Forensics.

Lars er utdannet politi, og har 13 års erfaring fra politietaten hvor han i det vesentlige jobbet med etterforsking av økonomiske straffesaker og datakriminalitet. Han har vært ansatt ved ØKOKRIM og Kripos, hvor han også var delaktig i etableringen av Politiets datakrimsenter.

Kontakter

Bilder

Alle nye partnere 2018
Alle nye partnere 2018
Last ned bilde
Kristine Bolstad
Kristine Bolstad
Last ned bilde
Jon Bevolden Andersen
Jon Bevolden Andersen
Last ned bilde
Jo Sigurd Pedersen
Jo Sigurd Pedersen
Last ned bilde
Hasse Kristiansen
Hasse Kristiansen
Last ned bilde
Lars Wilberg
Lars Wilberg
Last ned bilde
Øystein A. Kvåse
Øystein A. Kvåse
Last ned bilde
Paul M. Larsen
Paul M. Larsen
Last ned bilde
Rolf Wangsholm
Rolf Wangsholm
Last ned bilde

Om KPMG

KPMG
KPMG
Sørkedalsveien 6
0369 Oslo

+47 04063https://kpmg.no

KPMG er et globalt nettverk med selskaper som leverer profesjonelle tjenester innenfor revisjon, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjus. KPMG har rundt 219.000 ansatte i 147 land og i KPMG Norge jobber det mer enn 1200 ansatte fordelt på 25 kontorer. Fageksperter fra ulike forretningsområder og bransjer jobber side om side for å levere fremtidsrettede og innovative prosjekter som skaper verdi for virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Følg saker fra KPMG

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KPMG på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KPMG

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom