Asplan Viak

Asplan Viak styrker seg som regional samfunnsaktør

Del

Med ny organisering har et av landets største rådgivningsselskap ambisjon om å styrke sin posisjon som helhetlig samfunnsaktør og samarbeidspartner, med en tydelig lokal tilstedeværelse.

Asplan Viaks ledergruppe: 
Ola Svenningsen (CFO), Lars Line (Teknologidirektør), Anne Marie Villa (HR-direktør), Tor Gunnar Øverli (Divisjonsdirektør Digitale tjenester), Elisabeth Heggelund Tørstad (Administrerende direktør), Netten Østberg (Innovasjons- og markedsdirektør), Per Christian Randgaard (Divisjonsdirektør Infrastruktur), Lise Haaland Eriksen (Divisjonsdirektør Arkitektur og bygg) og Randi Svånå (Divisjonsdirektør Analyse, plan og landskap). Foto: Nina Rangøy
Asplan Viaks ledergruppe: Ola Svenningsen (CFO), Lars Line (Teknologidirektør), Anne Marie Villa (HR-direktør), Tor Gunnar Øverli (Divisjonsdirektør Digitale tjenester), Elisabeth Heggelund Tørstad (Administrerende direktør), Netten Østberg (Innovasjons- og markedsdirektør), Per Christian Randgaard (Divisjonsdirektør Infrastruktur), Lise Haaland Eriksen (Divisjonsdirektør Arkitektur og bygg) og Randi Svånå (Divisjonsdirektør Analyse, plan og landskap). Foto: Nina Rangøy

-Sammen med våre kunder skal vi skape verdier for et samfunn i endring. Skal vi få til dette, må vi komme enda tettere på våre kunder, samarbeidspartnere og på myndigheter som legger rammebetingelser for utvikling av samfunnet, sier administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad.

Asplan Viak har nettopp lansert en ny selskapsstrategi for perioden 2021 -2024. I tillegg til en videreføring av vår rolle som en tydelig nasjonal og tverrfaglig samfunnsutvikler, er et av suksesskriteriene i ny strategi er en sterkere regional satsting. Derfor har selskapet gjennomført en større organisasjonsendring.

- Denne endringen gir oss en mer markedsorientert organisering hvor vi er tettere på våre lokale kunder og dermed øker effekten av samhandling og medvirkning, sier Tørstad.

Fusjon med datterselskaper
Et viktig element i ny strategi er innfusjoneringen av de tidligere datterselskapene Urbanet Analyse og Asplan Viak Internet (Avinet) i morselskapet.

- Begge selskapene er sterke fagmiljøer med viktige markedsposisjoner. De har kompetanse innen henholdsvis samfunns- og transportanalyse og digitale tjenester knyttet til geomatikk. Områder som vi ønsker å forsterke i Asplan Viak, sier Tørstad.

Asplan Viak skal være i forkant i å forstå og utnytte teknologiske muligheter basert på faglig ekspertise.

- En strategisk satsing på teknologi i kombinasjon med denne innfusjoneringen gir oss en betydelig økt kraft til å drive innovasjon og utvikling sammen med våre kunder og partnere.

Selskapet deles inn i nye divisjoner
Det tidligere datterselskapet Avinet blir en egen divisjon i Asplan Viak, Digitale tjenester, som ledes av Tor Gunnar Øverli, som var daglig leder for Avinet.

Resterende konsernledelse for divisjoner har også fått ny sammensetting og våre divisjonsdirektører har fått endrede ansvarsområder.
Divisjonen for Arkitektur og bygg, ledes av Lise Haaland Eriksen, mens divisjonen for Infrastruktur ledes av Per Christian Randgaard.

- Urbanet Analyse vil i sin helhet inngå i divisjonen for Analyse, plan og landskap, som ledes av Randi Birgitte Svånå.

Asplan Viak som lokal samfunnsaktør

Våre markeder, bransje og samfunnet rundt oss er i sterk endring. Som framsynt kompetansebedrift som skal ligge i forkant, har vi derfor foretatt endringer i hvordan vi er organisert.
Den største endringen skjer under konsernledelsen. Her går vi fra nasjonale fagavdelinger til fem geografiske, tverrfaglige regioner.

- Det er opprettet 12 nye lederstillinger i regionene som vil forankre marked, oppdrag og ledelse i mye større grad lokalt, forteller Tørstad.

- På den måten kommer vi tettere på våre kunder og får en helhetlig forståelse for deres utfordringer og behov. Sammen vil vi dermed være bedre rustet til å utvikle de varige og bærekraftige løsningene vårt samfunn behøver, sier Elisabeth Heggelund Tørstad.

Kontakter

Bilder

Asplan Viaks ledergruppe: 
Ola Svenningsen (CFO), Lars Line (Teknologidirektør), Anne Marie Villa (HR-direktør), Tor Gunnar Øverli (Divisjonsdirektør Digitale tjenester), Elisabeth Heggelund Tørstad (Administrerende direktør), Netten Østberg (Innovasjons- og markedsdirektør), Per Christian Randgaard (Divisjonsdirektør Infrastruktur), Lise Haaland Eriksen (Divisjonsdirektør Arkitektur og bygg) og Randi Svånå (Divisjonsdirektør Analyse, plan og landskap). Foto: Nina Rangøy
Asplan Viaks ledergruppe: Ola Svenningsen (CFO), Lars Line (Teknologidirektør), Anne Marie Villa (HR-direktør), Tor Gunnar Øverli (Divisjonsdirektør Digitale tjenester), Elisabeth Heggelund Tørstad (Administrerende direktør), Netten Østberg (Innovasjons- og markedsdirektør), Per Christian Randgaard (Divisjonsdirektør Infrastruktur), Lise Haaland Eriksen (Divisjonsdirektør Arkitektur og bygg) og Randi Svånå (Divisjonsdirektør Analyse, plan og landskap). Foto: Nina Rangøy
Last ned bilde
Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør, Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy
Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør, Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy
Last ned bilde
Lise Haaland Eriksen, Divisjonsdirektør Arkitektur og bygg. Foto: Nina: Rangøy.  Lise har master i samfunnsøkonomi og har vært en del av Asplan Viak i 30 år, hvorav 10 av disse i konsernledergruppen. 
- Det er spennende å få lede en av landets største fagmiljøer innen arkitektur og bygg. Godt tverrfaglig samspill og lokal tilstedeværelse nært kunden, er en forutsetning for å få til bærekraftige løsninger, og gode og effektive arbeidsprosesser. Den nye tverrfaglige divisjonen er godt rustet til å møte fremtidens utfordringer, Sier Lise Haaland Eriksen, divisjonsdirektør for Arkitektur og bygg.
Lise Haaland Eriksen, Divisjonsdirektør Arkitektur og bygg. Foto: Nina: Rangøy. Lise har master i samfunnsøkonomi og har vært en del av Asplan Viak i 30 år, hvorav 10 av disse i konsernledergruppen. - Det er spennende å få lede en av landets største fagmiljøer innen arkitektur og bygg. Godt tverrfaglig samspill og lokal tilstedeværelse nært kunden, er en forutsetning for å få til bærekraftige løsninger, og gode og effektive arbeidsprosesser. Den nye tverrfaglige divisjonen er godt rustet til å møte fremtidens utfordringer, Sier Lise Haaland Eriksen, divisjonsdirektør for Arkitektur og bygg.
Last ned bilde
Per Christian Randgaard, Divisjonsdirektør Infrastruktur. Foto: Nina Rangøy.   Per Christian er utdannet sivilingeniør og kom fra stillingen som Direktør for prosjektledervirksomheten hos WSP før han i 2018 gikk inn i stillingen som divisjonsdirektør i konsernledergruppen hos Asplan Viak.
- Asplan Viak er en av landets ledene fagmiljø innen både vann og samferdsel. Fremover skal vi befeste vår posisjon som samfunnets viktigste pådriver for varige og framsynte løsninger innen infrastruktur, sier Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør Infrastruktur.
Per Christian Randgaard, Divisjonsdirektør Infrastruktur. Foto: Nina Rangøy. Per Christian er utdannet sivilingeniør og kom fra stillingen som Direktør for prosjektledervirksomheten hos WSP før han i 2018 gikk inn i stillingen som divisjonsdirektør i konsernledergruppen hos Asplan Viak. - Asplan Viak er en av landets ledene fagmiljø innen både vann og samferdsel. Fremover skal vi befeste vår posisjon som samfunnets viktigste pådriver for varige og framsynte løsninger innen infrastruktur, sier Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør Infrastruktur.
Last ned bilde
Randi Svånå, Divisjonsdirektør Analyse, plan og landskap. Foto: Nina Rangøy. Randi er utdannet sivilingeniør og har de siste 20 årene arbeidet i ulike posisjoner i Asplan Viak, hvorav de 4 siste årene i konsernledergruppen som direktør for Virksomhetsutvikling. 
- For å skape god livskvalitet for fremtidige generasjoner, skal Asplan Viak gi den fremste rådgivningen innen strategisk analyse og bærekraftig samfunnsutvikling. I denne divisjonen har vi medarbeidere med analytiske hoder, med kreativ kraft og med et brennende engasjement. Det gjør oss godt rustet til å nå våre målsetninger, sier Randi Birgitte Svånå, divisjonsdirektør for Analyse, plan og landskap.
Randi Svånå, Divisjonsdirektør Analyse, plan og landskap. Foto: Nina Rangøy. Randi er utdannet sivilingeniør og har de siste 20 årene arbeidet i ulike posisjoner i Asplan Viak, hvorav de 4 siste årene i konsernledergruppen som direktør for Virksomhetsutvikling. - For å skape god livskvalitet for fremtidige generasjoner, skal Asplan Viak gi den fremste rådgivningen innen strategisk analyse og bærekraftig samfunnsutvikling. I denne divisjonen har vi medarbeidere med analytiske hoder, med kreativ kraft og med et brennende engasjement. Det gjør oss godt rustet til å nå våre målsetninger, sier Randi Birgitte Svånå, divisjonsdirektør for Analyse, plan og landskap.
Last ned bilde
Tor Gunnar Øverli, Divisjonsdirektør Digitale tjenester. Foto: Nina Rangøy.  Tor Gunnar har en fartstid på 24 år i Asplan Viak, hvorav 10 av disse som administrerende direktør for Asplan Viak Internet AS (Avinet). Avinet ble i oktober fusjonert inn i morselskapet Asplan Viak, og utgjør her divisjonen for Digitale tjenester. 
- Fremover skal vi styrke vår posisjon som et av landets ledende fagmiljøer innen geomatikk og dermed være fremst i å nytte og levere stedfestet informasjon og tjenester til bærekraftig utvikling, sier Tor Gunnar Øverli, divisjonsdirektør for Digitale tjenester.
Tor Gunnar Øverli, Divisjonsdirektør Digitale tjenester. Foto: Nina Rangøy. Tor Gunnar har en fartstid på 24 år i Asplan Viak, hvorav 10 av disse som administrerende direktør for Asplan Viak Internet AS (Avinet). Avinet ble i oktober fusjonert inn i morselskapet Asplan Viak, og utgjør her divisjonen for Digitale tjenester. - Fremover skal vi styrke vår posisjon som et av landets ledende fagmiljøer innen geomatikk og dermed være fremst i å nytte og levere stedfestet informasjon og tjenester til bærekraftig utvikling, sier Tor Gunnar Øverli, divisjonsdirektør for Digitale tjenester.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Asplan Viak

Asplan Viak
Asplan Viak
Kjørboveien 20
1337 Sandvika

+47 417 99 417http://www.asplanviak.no

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør-, plan- og arkitektfirmaer, med over 1100 ansatte fordelt på 31 kontorsteder.
I snart 60 år har vi bidratt til samfunnsutviklingen gjennom vår tverrfaglige rådgivning til offentlige og private oppdragsgivere. Asplan Viak er eid av stiftelsen Asplan. 

Følg saker fra Asplan Viak

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Asplan Viak på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Asplan Viak

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom