NGI

Aspelin Ramm inn i utviklingen av Campus Ullevål

Del

Norges Geotekniske Institutt (NGI) inngår partnerskap med Aspelin Ramm i utviklingen av Campus Ullevål. Forskningssenteret er et av de første prosjektene i Oslo Science City, hovedstadens nye innovasjonsdistrikt.

Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Illustrasjon Schmidt Hammer Lassen
Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Illustrasjon Schmidt Hammer Lassen

Campus Ullevål blir en forskningsnode for klima, energi, miljø og geofag med 1500 arbeidsplasser i hjertet av Oslo. Nybygget skal eies og driftes av NGI og Aspelin Ramm, med eierandel på 50 prosent hver.

– Aspelin Ramm tilfører prosjektet en svært god kompetanse på eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. De vil være en solid og langsiktig partner for oss. De deler vår visjon om å bygge Campus Ullevål som et innovativt senter for forskning og næringsliv, og er et viktig bidrag inn i Oslo Science City, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

Byggeprosess blir forskningsprosjekt

Utviklingen av Campus Ullevål oppfyller NGIs behov for større lokaler i Oslo, og legger samtidig til rette for samarbeid med andre aktører. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir en betydningsfull leietaker, som allerede bidrar inn i utviklingen av Campus Ullevål.

– Campus Ullevål er en del av et viktig byutviklingsprosjekt, hvor næringsliv, offentlig forvaltning og akademia jobber sammen for å skape et kraftsenter for innovasjon og kunnskapsdeling. Vi gleder oss til samarbeidet med NGI, og ser frem til å utveksle kompetanse og erfaringer gjennom denne spennende satsingen, sier Gunnar Bøyum adm.direktør i Aspelin Ramm.

NGI skal blant annet bruke oppføringen og byggeperioden til å forske på energiopptak gjennom leire og spunt. NIVA skal forske på overvannshåndtering og bruk av restvann i forbindelse med driften av bygget og i området rundt.

– Forskningen vil gi verdifull innsikt til fremtidige prosjekter i tettbebygde strøk, sier Andresen.

Fra parkeringsplass til grønt torg

Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Bygget har 500 sykkelparkeringsplasser og ligger tett på kollektivknutepunktet Ullevål og Forskningsparken. Slik oppfyller prosjektet Oslos strategi om å fortette langs T-banelinjene.

Bygget har mange kvaliteter og høye ambisjoner for bærekraftige løsninger. For eksempel er formen på bygget optimal med tanke på lysinnslipp som gir svært gode arbeidsforhold inne i bygget.
– Vi har en dyktig arkitekt, Smith Hammer Lassen, som er opptatt av samspillet mellom design og funksjon. Vi oppnår at bygget gir lite skyggevirkninger på naboeiendommene, og at det også har en støydempende funksjon inn mot kolonihagen og bygulvet på Ullevål, sier Siri Steinbakk, administrerende direktør i utbyggingselskapet Campus Ullevål.

– Med Campus Ullevål og Livsvitenskapsbygget er vi for fullt i gang med realiseringen av Oslo Science City. Klima, energi og miljø er et satsingsområde for oss, og NGI vil sammen med Niva skape et attraktivt og dynamisk senter for bærekraftig kunnskap. Det er en styrke at Aspelin Ramm, som en av landets mest erfarne og anerkjente eiendomsutviklere, er med på laget. Vi gleder oss, og ser frem til fortsettelsen, sier Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør i Oslo Science City.

Akershus Eiendom har sørget for transaksjonen, Grette har vært selgers juridiske rådgiver og Thommessen har bistått kjøper. 

Om Campus Ullevål

Beliggenhet: Sognsveien 72
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen
Areal: 35.800 m2 BTA
Miljøprofil: BREEAM NOR Excellent
Oppstart: Vår 2023
Ferdigstilles: 2025

Kontakter

Bilder

Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Illustrasjon Schmidt Hammer Lassen
Når Campus Ullevål står ferdig i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Illustrasjon Schmidt Hammer Lassen
Last ned bilde

Om NGI

NGI
NGI
Sandakerveien 140
0484 Oslo

22 02 30 00http://www.ngi.no

På sikker grunn

NGI – Norges Geotekniske Institutt – er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, der vi integrerer kunnskap mellom geoteknikk, geologi og geofysikk. Vår forskning gir kunnskap som styrker norsk næringsliv til å løse noen av de viktigste utfordringene vi står overfor innenfor klima, miljø, energi og naturfarer.

Siden opprettelsen av NGI på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på bruk av geomaterialer som byggegrunn og byggemateriale, skredproblematikk og forurensning av grunnen. Utvikling og anvendelse av ny teknologi står helt sentralt i vår virksomhet for å finne bærekraftige løsninger og sikre at vi bygger et samfunn på sikker grunn. Vår ekspertise og løsninger er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er organisert som en privat stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, kontor i Stryn, og utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap og institusjoner i store deler av verden.

Som en av hovedpartnerne støtter NGI Ingeniører Uten Grenser (IUG) økonomisk og gjennom å bidra med ingeniørkompetanse til IUGs oppdrag for norske bistandsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra NGI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NGI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NGI

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom