Motvind Norge

ASKO satt på plass av Lillesand bystyre

Del

Lillesand bystyre gjorde onsdag kveld et banebrytende politisk arbeid da de avslo dispensasjon til ASKOeide Lillesand vindkraftverk. Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer. I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil?

Bystyremøte i Lillesand 10.2.2021. Foto: Motvind Norge
Bystyremøte i Lillesand 10.2.2021. Foto: Motvind Norge

Søknaden gjaldt utbedring av Nordbøveien frem til vindkraftverket i Nordbømarka i Lillesand kommune. Bystyret vedtok også å ta klage fra naboer og Motvind Norge til behandling. Klagen gjelder dispensasjon som kommunen ga til vindkraftverket i 2019. Dispensasjonen ble den gang hastebehandlet, hverken parter eller innbyggere var gjort kjent med saken i forkant. Fordi NVE hadde gitt konsesjon, oppfattet kommunen det slik at saken nærmest var unntatt saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Seksjonssjefen i NVE hadde personlig forsikret ordføreren om at utbygger ikke trengte bry seg om søknadsplikten etter plan- og bygningsloven.

Motvind Norge har påvist en rekke feil og mangler ved så vel søknad som behandling.
I ettertid har det vist seg at denne hastebehandlingen resulterte i grove feil og mangler ved dispensasjonsvedtaket. Utbygger har søknadsplikt, og søknadsplikten er ikke overholdt! NVE har nylig gjort vedtak om MTA- og detaljplan, tillatelse til ekspropriasjon og konsesjonsendringer. Alle vedtak er påklaget av en rekke parter og organisasjoner.

Utbygger har ført maskinparken inn på konsesjonsområdet og har bedyret at alle nødvendige tillatelser er på plass. Dette trass i at søknaden om tiltak og dispensasjon til atkomstvegen nå faktisk er avslått, den har ligget ubehandlet. Anleggsarbeidene har vært begrenset til hogst av vegtrasé, som også er å anse som anlegg som skal behandles etter plan- og bygningsloven.

Motvind Norge, Naturvernforbundet og La Naturen Leve har protestert foran gravemaskinene på Nordbø. Alt har gått fredelig for seg, og det har  vært en god tone mellom partene hele tiden. Motvind Norge, Miljøvernforbundet og Naturvernforbundet har arrangert støtteaksjoner ved ASKOanlegg i Trondheim, Bergen, på Jæren, i Lillesand og Oslo i flere uker.

Ifølge våre kilder blir maskinparken i denne stund transportert ut fra konsesjonsområdet på Nordbø.

Nøkkelord

Kontakter

Eivind Mauland
Mobil 906 60 770

Bilder

Bystyremøte i Lillesand 10.2.2021. Foto: Motvind Norge
Bystyremøte i Lillesand 10.2.2021. Foto: Motvind Norge
Last ned bilde
Foto: Irene Njå Gjellestad/ Motvind Norge
Foto: Irene Njå Gjellestad/ Motvind Norge
Last ned bilde
Gravemaskinene kommer, Nordbømarka. Foto: Kurt Pittman
Gravemaskinene kommer, Nordbømarka. Foto: Kurt Pittman
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Motvind Norges tredje landsmøte - fornying og ny tillit25.4.2021 13:53:56 CEST | Pressemelding

Med 144 delegater fra nord til sør ble møtet lørdag 24. april en manifestering av at Motvind Norge er en grasrotbevegelse. Eivind Salen fikk ny tillit som leder, Nils Utsi og Eivind Mauland gikk ut, og styret ble supplert med Torbjørn Lindseth fra Flatanger og Hedda Skår Indrebø fra Høyanger. Landsmøtet vedtok sju resolusjoner, og Motvind Norges motstand mot vindkraft både på land og hav, ble bekreftet. Det tekniske fungerte helt perfekt. Jevnt over et godt møte som ga styret et tydelig mandat til videre arbeid.

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CET | Pressemelding

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CET | Pressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom