Dun & Bradstreet

AS Norge-tallene: Norsk næringsliv har aldri tjent mer penger!

Del

Den norske gjennomsnittsbedriften oppnådde hele 7,48 prosent av omsetningen i overskudd siste hele regnskapsår. Det gjør pandemiåret 2021 til det beste året for norsk næringsliv noensinne. Den gode inntjeningen har også medført at næringslivet også har vært historisk solid ved inngangen til det turbulente 2022. Dette viser AS Norge-tallene fra Dun & Bradstreet.

Den norske gjennomsnittsbedriften oppnådde hele 7,48 prosent av omsetningen i overskudd siste hele regnskapsår. Det gjør pandemiåret 2021 til det beste året for norsk næringsliv noensinne, viser AS Norge-tallene fra Dun & Bradstreet.
Den norske gjennomsnittsbedriften oppnådde hele 7,48 prosent av omsetningen i overskudd siste hele regnskapsår. Det gjør pandemiåret 2021 til det beste året for norsk næringsliv noensinne, viser AS Norge-tallene fra Dun & Bradstreet.

Data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode) har analysert regnskapene til 143 369 aksjeselskaper med omsetning på over en million kroner. Disse tallene kalles AS Norge-tallene fordi det er en slags fasit på hvordan det har gått i et samlet næringsliv ved siste avlagte årsregnskap. I gjennomsnitt har resultatgraden, som er overskuddet i prosent av omsetningen, gått opp fra 5,44 i 2019 til hele 7,48 prosent i 2021, som er siste hele regnskapsår.

Toppen nådd?

– Selv om vi bare har utført analysen av AS Norge-tallene i ni år, er jeg rimelig sikker på at det aldri har vært mer lønnsomt å drive aksjeselskap i Norge enn i 2021. Det er et stort paradoks, fordi vi alle vel trodde på tøffe tider for næringslivet når pandemien satte inn, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Samtidig mener hun at mye tyder på at næringslivet nådde toppen i fjor: – Det vil forundre meg om næringslivet vil oppleve like gode tall i 2022. Mange opplever i år økte uunngåelige kostnader. Både strømpriser, økte innkjøpskostnader, høyere renter og økte skatter gjør sitt til at resultatene nå svekkes for mange bedrifter. For bedriftene gjelder det å overføre de økte kostnadene til sluttbruker i størst mulig grad, men dette vil i mange tilfeller føre til fall i etterspørselen. Våre analyser av konkurstallene viser også at antallet konkurser øker måned for måned mot fjoråret, selv om nivåene foreløpig er relativt lave til tiden før pandemien, forklarer Melhus.

Rekordhøy soliditet, men lite utbytte

Når pandemien inntraff i 2020 kuttet gjennomsnittsbedriften kraftig i kostnadene. Dette ble videreført i 2021. – De små bedriftene var raskt ute med kostnadskutt når pandemien inntraff i 2020. Litt senere kom det også kostnadskutt hos de store, noe vi ser vi effekten av nå. Med lavere kostnader samtidig med økt omsetning blir det penger igjen på bunnlinjen og til å styrke egenkapitalen, sier Melhus. I gjennomsnitt økte omsetningen med 1,2 prosent i 2021. Egenkapitalandelen har økt til hele 32,5 prosent som også er rekord. Egenkapitalandelen viser soliditeten til selskapet og hvor godt rustet virksomheten er til å møte nedgangstider. Selv med historisk gode resultater var det gjennomsnittlige utbyttet på moderate 23,88 prosent av årsresultatet i gjennomsnitt. I prosent av omsetning var utbyttet på 3,3 prosent. Dette er den laveste utbytteandelen siden 2017. – Dette viser at bedriftseierne har vist ansvarlighet og ikke har ønsket å tømme bedriftene for egenkapital i usikre tider, forklarer Melhus.

Oljeavhengig økonomi

For regnskapsåret 2021 har vi 693 selskaper innenfor bransjen Bergverksdrift og utvinning. Denne bransjen omfatter olje og gassutvinning og står for 20 prosent av omsetningen i norsk næringsliv i 2021. Hele 72 prosent av all betalt skatt fra et samlet næringsliv kommer fra denne bransjen. De sterke tallene skyldes en kombinasjon av høye olje- og gasspriser, samt høy dollarkurs mot svak norsk krone. I tillegg ser vi at selskapene kuttet kraftig i kostnadene gjennom pandemien. – På den ene siden er det gledelig å se hvilke enorme inntekter fellesskapet henter fra olje- og gassnæringen, men samtidig understreker analysen jo alvoret for fremtiden. Når vi ser at 72 prosent av all skatt fra næringslivet kommer fra denne bransjen, kan man spørre seg hvordan velferden skal finansieres når denne næringen skal trappes ned, sier Melhus i Dun & Bradstreet.

Den bransjen som overrasker mest er Hotell- og restaurant. Denne bransjen var hardt rammet av koronatiltakene. Likevel opplevde de tidenes beste gjennomsnittlige resultatgrad med 3,85 prosent. Normalt har denne bransjen lave marginer med resultatgrad rundt 2 prosent i gjennomsnitt. De overraskende gode resultatene til denne bransjen skyldes svært lave kostnader i 2021, men den var nok også blant bransjene som fikk mest koronastøtte dette året.

Om AS Norge-tallene

Ved å slå sammen og analysere alle regnskapene for norske bedrifter med over en million i omsetning kan man se ”fasiten” for et samlet norsk næringsliv. Dette kalles ”AS Norge- tallene” og utgis av Dun & Bradstreet årlig. Analysen er basert på regnskapene for 2021, som har blitt tilgjengelige nå i høst.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den norske gjennomsnittsbedriften oppnådde hele 7,48 prosent av omsetningen i overskudd siste hele regnskapsår. Det gjør pandemiåret 2021 til det beste året for norsk næringsliv noensinne, viser AS Norge-tallene fra Dun & Bradstreet.
Den norske gjennomsnittsbedriften oppnådde hele 7,48 prosent av omsetningen i overskudd siste hele regnskapsår. Det gjør pandemiåret 2021 til det beste året for norsk næringsliv noensinne, viser AS Norge-tallene fra Dun & Bradstreet.
Last ned bilde
I prosent av omsetning var utbyttet på 3,3 prosent. Dette er den laveste utbytteandelen siden 2017. – Dette viser at bedriftseierne har vist ansvarlighet og ikke har ønsket å tømme bedriftene for egenkapital i usikre tider, forklarer Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.
I prosent av omsetning var utbyttet på 3,3 prosent. Dette er den laveste utbytteandelen siden 2017. – Dette viser at bedriftseierne har vist ansvarlighet og ikke har ønsket å tømme bedriftene for egenkapital i usikre tider, forklarer Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.
Last ned bilde
Den norske gjennomsnittsbedriften oppnådde hele 7,48 prosent av omsetningen i overskudd siste hele regnskapsår. Det gjør pandemiåret 2021 til det beste året for norsk næringsliv noensinne, viser AS Norge-tallene fra Dun & Bradstreet.
Den norske gjennomsnittsbedriften oppnådde hele 7,48 prosent av omsetningen i overskudd siste hele regnskapsår. Det gjør pandemiåret 2021 til det beste året for norsk næringsliv noensinne, viser AS Norge-tallene fra Dun & Bradstreet.
Last ned bilde
Egenkapitalandelen til snittet av norsk næringsliv har økt til hele 32,5 prosent som  gjør næringslivet rekord-solid.
Egenkapitalandelen til snittet av norsk næringsliv har økt til hele 32,5 prosent som gjør næringslivet rekord-solid.
Last ned bilde

Om Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet
Langkaia 1
0150 Oslo

22 45 90 00http://www.dnb.com/no/

Dun & Bradstreet er en ledende global leverandør av forretningsdata og analyse som gjør det mulig for bedrifter i hele verden å forbedre forretningsresultatene. Dun & Bradstreets Data Cloud, driver løsninger og leverer innsikt som gir kunder mulighet til å akselerere inntektene, redusere kostnadene, redusere risikoen og transformere virksomheten. Siden 1841 har selskaper i alle størrelser hatt tillit til at Dun & Bradstreet hjelper dem med å håndtere risiko og avdekke muligheter. Se mer på www.dnb.com/no

Følg pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dun & Bradstreet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

Over 13 000 har mistet jobben etter konkurs hittil i år2.11.2022 10:40:48 CET | Pressemelding

Antallet konkurser har økt hver måned i 2022, bortsett fra i april. I oktober er økningen på 16,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det er også flere større bedrifter som går overende nå, noe som resulterer i at flere mister jobben. Hittil i år har 13 664 personer mistet jobben som følge av at arbeidsplassen har gått konkurs eller blitt tvangsavviklet. Dette viser de siste konkurstallene fra data og analyseselskapet Dun Bradstreet.

Flere mister jobben etter konkurs4.10.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

De siste månedene har vi sett en økning i antallet konkurser, og i september fortsatte utviklingen med 14,1 prosent flere konkurser enn i samme måned i fjor. – Det som kanskje er mest dramatisk er at det nå er flere større virksomheter som går over ende. Noe som medfører at det nå er langt flere som mister jobben etter konkurs. I september var dette hele 127,6 prosent flere enn i samme måned i fjor, sier Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet, som har analysert de siste konkurstallene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom