GlobeNewswire by notified

Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under onsdagen den 24 maj 2023 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Kjetil Solbraekke som ordinarie styrelseledamöter. Fabio Vassel omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av policy för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen att gälla tills vidare. Policyn gäller för avtal som ingås efter årsstämman samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt och ska utvärderas minst var fjärde år.

Med anledning av att aktieägare inför årsstämman inkommit med frågor till styrelsen avseende styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för anställda och konsulter genom emission av teckningsoptioner beslutade styrelsen att återkalla förslaget med avsikten att lämna mer utförlig information ifall styrelsen beslutar att föreslå ett motsvarande incitamentsprogram vid en framtida bolagsstämma.

Valberedningen har gjort motsvarande bedömning som styrelsen såvitt avser valberedningens förslag att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner och beslutade att återkalla förslaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24maj 2023, kl.16:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Telesis Bio Announces Closing of $28.0 Million Private Placement of Preferred Stock And Warrants to Purchase an Additional $46.2 Million of Common Stock5.6.2023 23:30:00 CEST | Press release

SAN DIEGO, June 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telesis Bio Inc. (NASDAQ: TBIO), a leader in molecular biology automation solutions for multi-omic and synthetic biology applications, today announced the closing of its private placement of redeemable convertible preferred stock and warrants resulting in initial gross proceeds of $28.0 million to Telesis Bio. The warrants issued in the private placement will provide Telesis Bio with approximately $46.2 million in additional gross proceeds if they are cash exercised. The financing was led by Novalis LifeSciences LLC with participation from Northpond Ventures, BroadOak Capital Partners and M-185 Corporation, an affiliate of the Company’s Chief Executive Officer and Founder, Todd R. Nelson, PhD. The Company also announced the appointment of Paul Meister, a partner at Novalis LifeSciences LLC, to the Company’s board of directors immediately following the closing. Please refer to the Company’s Form 8-K to be filed with the Securities and Exchang

Galapagos to showcase CAR-T point-of-care manufacturing and initial Phase 1/2 CLL data with CD19 CAR-T candidate, GLPG5201, at the EHA 2023 congress5.6.2023 22:01:00 CEST | Press release

All 7 out of 7 eligible patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia (rrCLL), with or without Richter’s Transformation (RT), responded to treatment (Objective Response Rate of 100%)1 GLPG5201 showed no cytokine release syndrome (CRS) higher than grade 2, or immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS)2 A functionally closed, automated manufacturing platform for cell therapies at the point-of-care will be shown at the Galapagos booth A.103at the EHA 2023 congress Mechelen, Belgium; 5 June 2023,22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) today announced that it will feature theCAR-T point-of-care manufacturing platform and willpresent previously disclosed initial Phase 1/2 data with CD19 CAR-T candidate, GLPG5201, at the European Hematology Association (EHA) 2023 congress, taking place from 8 June to 11June 2023 in Frankfurt, Germany. “Patients who develop rrCLL and become resistant to new agents have a very poor prognosis and a significant high

Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 20225.6.2023 21:15:00 CEST | Pressemelding

Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Truls Baklid, CEO, +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO, +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Adaptive Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum. För mer information: www.hoylu.com Kortnamn: Hoylu Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se Publicering Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 ju

Hoylu AB: Publishes its Annual Report for 20225.6.2023 21:15:00 CEST | Press release

Hoylu AB (publ) announced today that the Annual Report for 2022 is attached to this press release and is available on Hoylu's web site: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). For more information contact: Truls Baklid, CEO, +47 924 38 900 Email: tob@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO, +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com About Hoylu Hoylu’s visual collaboration technology empowers distributed teams to translate ideas into actions. Large enterprises as well as small and medium companies rely on Hoylu to run projects, programs, and initiatives across time zones and continents as seamlessly as when working in the same room. For more information: www.hoylu.com Try Hoylu for free: https://app.hoylu.com/ Ticker symbol: Hoylu Marketplace: Nasdaq First North Growth Market Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550, ca@mangold.se Publication The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 21:15 CE

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 05.06.20235.6.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 5 June 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 05.06.2023 Espoo, Finland – On 5 June 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL308,5933.85CEUX48,4053.86AQEU4,7293.86TQEX3,3733.87Total365,1003.86 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and en