Kronprinsparets Fond

Årsresultat 2015 for Kronprinsparets Fond

Del

Kronprinsparets Fond bidro i 2015 aktivt til fire utvalgte prosjekter, som hver gir ungdom en mulighet for tilhørighet, fellesskap og en opplevelse av mestring. Prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene utgjorde i 2015 mer enn 3,8 millioner kroner.

Kronprinsparets Fond er et annerledes fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I 2015 har Fondet støttet, og samarbeidet tett med, følgende organisasjoner og sosiale entreprenører: VIBRO, UngInvest AIB (tidl. Arbeidsinstituttet i Buskerud), Pøbelprosjektet og Trivselsleder. I tillegg til økonomisk støtte får prosjektene i Fondets portefølje kompetanse-, kunnskaps- og prosjektbidrag fra Fondets næringslivspartnere og fra Fondets sekretariat.

- Disse prosjektene gjør en fantastisk innsats for og med ungdom i Norge, og det er et privilegium å få jobbe sammen med dem. Samtidig ønsker Fondet å bidra til et samspill hvor flere aktører på tvers i samfunnet bidrar til gode, bærekraftige løsninger for og med ungdom. Sammen med våre næringslivspartnere jobber vi for å bidra til både langsiktig bærekraft og skalering av prosjektene, slik at deres arbeid kan komme enda flere ungdommer til gode, sier Irene L. Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

 

Resultat 2015

Kronprinsparets Fond hadde i 2015 inntekter på til sammen 5 609 750,- NOK. Inntektene kommer fra Fondets næringslivspartnere, samt ulike arrangementer.

Finansinntektene for 2015 utgjorde NOK 505 527,- NOK. Fra og med 2015 er det KLP-fondene som forvalter Fondets kapital, basert på Fondets investeringsinstruks. Målet med forvaltningen er å bidra til god verdiutvikling av Fondets midler innenfor strenge etiske krav.

Prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene utgjorde i 2015 3 862 676,- NOK. Fondets administrative driftskostnader var i 2015 på 128 338,- NOK.

Årsresultatet for 2015 endte på 1 631 740,- NOK.

- Tallene i 2015-regnskapet er på nivå med tidligere år, og vi er fornøyde med årsresultatet. Vårt mål vil alltid være å kunne bidra til prosjektene, og derigjennom ungdom i Norge, på en best mulig måte, sier Irene L. Lystrup.

Fullt årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig i Brønnøysundregisteret.

 

God effekt

En samfunnsnytteanalyse gjort av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) i 2014, viser at ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond bidrar til en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Resultatene viser videre en 70 % økning i utdanningseffekt og en 50 % økning av ungdom i jobb sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for å fange opp barn og unge som faller utenfor.

I løpet av 2015 startet på nytt arbeidet med å analysere samfunnsnytten av Fondets samarbeidsprosjekter i samarbeid med DNV GL. De nye resultatene vil bli presentert i løpet av 2016.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond
Kronprinsparets Fond
Madserud allé 34
0274 Oslo

+47 22 04 87 00http://kronprinsparetsfond.no

Kronprinsparets Fond arbeider for å styrke ungdom. Sammen med våre partnere  DNB, Egmont Fonden, MyCall, North Star, Selvaag, Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen DAM, og Wilstar støtter vi prosjektene UngInvest AIB, Sandwich Brothers, VIBRO og Catalysts, og driver utviklingsprogrammet Flyt. Vi får probonostøtte fra Apeland, McKinsey & Company, TRY og Wiersholm.

Følg saker fra Kronprinsparets Fond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kronprinsparets Fond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kronprinsparets Fond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom