Statens vegvesen

Årsrapport – Turistvegarbeidet 2021 | 2022

Del

Statens vegvesens Turistvegsatsing startet i 1994 med et prøveprosjekt langs fire veier. Gjennom et solid utviklingsarbeid i snart 30 år har Norge i dag 2240 km Nasjonale turistveger fordelt på 18 strekninger.

Ropeid NT Ryfylke - ny installasjon 2021. Ark: KAP. Foto Frid-Jorunn Stabell
Ropeid NT Ryfylke - ny installasjon 2021. Ark: KAP. Foto Frid-Jorunn Stabell

Ved utgangen av 2022 skal Statens vegvesen ha etablert i alt 176 arkitektur- og kunstinstallasjoner langs de 18 strekningene. Servicebygg, rasteplasser, utsiktspunkter, stier, trapper og møbler til nytte og glede for vegfarende. Former og uttrykk i unike landskapsrom som vekker interesse og oppmerksomhet langt utenfor landets grenser. Årets rapport «Turistvegarbeidet 2021 | 2022» forteller historien om Nasjonale turistveger frem til nå, og fortsettelsen (vedlegg).

Fra innholdet:

Turistvegkunst – tankevekkende verk i naturlige rammer (s. 6, 22)

Mens nyskapende og funksjonell arkitektur legger til rette for landskapsopplevelser, skal kunsten invitere til refleksjon, og fortelle andre historier enn de åpenbare. I 2021 ble installasjonen til den amerikanske kunstneren Roni Horn høytidelig åpnet i Havøysund. Med Matias Faldbakkens verk langs Nasjonal turistveg Rondane i 2022, vil i alt åtte turistvegstrekninger ha fått hvert sitt kunstverk på internasjonalt nivå.

«Landskapet er en forutsetning og grunnlaget for den kunsten Nasjonale turistveger realiserer».                                                                                                                             - Svein Rønning

Turistvegene – flere enn de 18? (s. 20)

Fra fire prøvestrekninger i 1994 – 1997, via turistvegstatus for 18 nøye utvalgte strekninger 2012, til vedtak i 2021 om å forlenge Nasjonal turistveg Jæren, kommer det stadig flere ønsker om veg nummer 19.

Dessuten:

Turistveganleggene 2021 – 2022 (s. 4)

Nye nasjonaleturistveger.no (s. 10)

Den politiske forankringa (s. 12)

Plansituasjonen / kommende anlegg (s. 18)

Kontakter

Per Ritzler; media og internasjonale kontakter, Nasjonale turistveger.
Epost: per.ritzler@vegvesen.no Tel: 91 10 44 80

Frid-Jorunn Stabell; fotoredaktør, Nasjonale turistveger.
Epost: frid-jorunn.stabell@vegvesen.no. Tel: 958 81 099

Bilder

Ropeid NT Ryfylke - ny installasjon 2021. Ark: KAP. Foto Frid-Jorunn Stabell
Ropeid NT Ryfylke - ny installasjon 2021. Ark: KAP. Foto Frid-Jorunn Stabell
Last ned bilde
Hestad NT Gaularfjellet - ny installasjon 2021. Ark: Fortunen. Foto Frid-Jorunn Stabell
Hestad NT Gaularfjellet - ny installasjon 2021. Ark: Fortunen. Foto Frid-Jorunn Stabell
Last ned bilde
NT Havøysund. Kunstner Roni Horn.  Foto Frid-Jorunn Stabell
NT Havøysund. Kunstner Roni Horn. Foto Frid-Jorunn Stabell
Last ned bilde
Steilneset NT Varanger. Kunstner Louise Bourgeois. Foto Jarle Wæhler
Steilneset NT Varanger. Kunstner Louise Bourgeois. Foto Jarle Wæhler
Last ned bilde
NT Sognefjellet. Kunstner Knut Wold.   Foto Hege Lysholm
NT Sognefjellet. Kunstner Knut Wold. Foto Hege Lysholm
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom