Arla Foods

Arla skal være nærmere naturen

Del

Arla Foods presenterer sin helt nye logotype, som fremover skal kjennetegne virksomheten. Logotypen markerer samtidig at Arla skal fokusere enda mer på naturen og det naturlige i produktene.

Den 7. november heiser Arla Foods meierier og kontor rundt forbi i verden et helt nytt flagg med den nye logotypen på - fra Japan og Vietnam til New Jersey og Buenos Aires. Under de neste månedene kommer den nye logotypen også gradvis til å introdu-seres på alt fra tankbiler til produkter.

Med den nye logotypen ønsker Arla Foods å bygge videre på de naturlige elementer som allerede finnes i virksomheten og la naturen stå som tydelig lederstjerne for
produktutvikling, produksjon, transport og forpakning - under slagordet "Nærmere naturen".

-Alle våre produkter bygger på våre naturlige råvarer fra kumelken. Vi vil gjerne omsette melken til produkter som er så naturlige som mulig, det vil si at de inneholder så
naturlige ingredienser som mulig og at de produseres med minst mulig miljøpåvirkning, sier Peder Tuborgh, konsernsjefen for Arla Foods.

Ett av målene med "Nærmere naturen" er derfor å minske bruken av tilsetningsstoffer.

- Det er en krevende oppgave som skal løses av våre innovasjonsmedarbeidere. Vi for-søker å ha naturlige ingredienser som er så nære det naturlige utgangspunktet som mulig. Vi ser på hvordan alle produkter forholder seg til det naturlige og hvis ikke får vi gjøre om produktene eller endre ingredienser eller produksjonsprosessen for å finne en løsninge som er like bra men mer naturlig, sier Robert Svaneberg, innovasjonsdirektør for Arla Foods ferskvarer.

Det handler om å bruke ny, moderne teknologi for å kunne tilby forbrukerene de mest naturlige produktene som er så frie fra tilsetningsstoffer som mulig, sier Robert Svane-berg.

Arla Foods fornyet fokus på produktenes naturlige innhold og dens produksjon, kommer i en tid da hele konsernet allerede er i gang med å redusere sine CO2-utslipp med 25 prosent innen 2020 i samsvar med Arlas nye klimastrategi, som ble lansert tidligere i år.

Det nye prinsippet "Nærmere naturen" innebærer også en ekstra innsats på transport-området samt et forsøk på å gjøre Arlas forpakninger enda mer miljøvennlige.


Arla Foods skal:

• Ta frem produkter uten kunstige farge- og smaksemne, redusere bruken av tilset-ningsstoffer.
• Ta hensyn til natur og miljø - både på gårdene, meieriene og når produktene transporteres til forbrukeren.
• Ha forpakninger som er brukervennlige og som tar hensyn til miljøet.
• Arbeide med å minske utslipp av bl.a. spillvann og CO2.
• Stille krav på at underleverandører handler etisk.

Les mer om "Nærmere naturen" og vår nye logotype på www.arla.com fra 7. november.

Bilder

Arla Foods  presenterer sin helt nye logotype, som fremover skal kjennetegne 
virksomheten. Logotypen markerer samtidig at Arla skal fokusere enda mer på naturen og det naturlige i produktene.
Arla Foods presenterer sin helt nye logotype, som fremover skal kjennetegne virksomheten. Logotypen markerer samtidig at Arla skal fokusere enda mer på naturen og det naturlige i produktene.
Last ned bilde

Om Arla Foods

Arla Foods
Arla Foods
Jerikoveien10 C
1067 OSLO

23 14 18 60 http://www.arla.no