Arkivverket

Arkivverkets utviklingsmidler 2020: Flere arkiver inn i Digitalarkivet - støtte til innovasjon

Del

Årets prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv støtter flere innovative prosjekter, som bruk av kunstig intelligens på arkiver fra 1500-tallet. Mange institusjoner over hele landet har fått støtte til å gjøre arkivene sine tilgjengelig i Digitalarkivet. Se listen over tildelinger.

Nobelkomiteens nominasjonsarkiv er en av flere privatarkiv som om kort tid vil bli tilgjengelig i Digitalarkivet (Foto: Copyright Det Norske Nobelinstitutt).
Nobelkomiteens nominasjonsarkiv er en av flere privatarkiv som om kort tid vil bli tilgjengelig i Digitalarkivet (Foto: Copyright Det Norske Nobelinstitutt).

Arkivverkets utviklingsmidler skal bidra til å sikre og tilgjengeliggjøre samfunnets arkiver. Midlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd og målgruppen for støtteordningen er institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv. I år kunne man søke tilskudd til utviklingstiltak innenfor tre innsatsområder:

 • Digitalarkivet i et økosystem
 • Digitalt skapte privatarkiv
 • Bevaring og digitalisering av privatarkiv

Arkivverket mottok 76 søknader fra museer, kommuner, byarkiv, fylkesarkiv, interkommunale arkiv, med mer, på til sammen 30,8 millioner kroner. Potten som skal fordeles er på 12 millioner.

Det er gitt støtte til en flere innovative prosjekter. Tidvis utvikling AS har fått støtte til å ta i bruk kunstig intelligens for å forstå materiale fra lensregnskapene fra Oslo og Christiania  fra 15- og 1600-tallet og gjøre det søkbart for et bredt publikum.  

Du kan lese mer om tildelingene på alle tre innsatsområder på arkivverket.no

Digitalarkivet fylles med mer innhold

Mange institusjoner over hele landet har fått støtte til å gjøre arkivene sine tilgjengelig i Digitalarkivet. Flere av prosjektene inkluderer publisering av kart, arkitekttegninger, skips- og båttegninger og industritegninger.

–  Vi kan se frem til mange nye og spennende arkiver i Digitalarkivet de neste årene. Jeg kan blant annet røpe at Det Norske Nobelinstitutt vil offentliggjøre nobelkomiteens nominasjonsarkiv i Digitalarkivet. Dette arkivet vil ha interesse langt utover Norges grenser, sier Bolstad.

– Tildelingen er en veldig gledelig nyhet for oss, sier Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad.  – Ved å digitalisere nominasjonsarkivet sikrer vi arkivets innhold for fremtiden, samtidig som vi kan gjøre det mye lettere tilgjengelig for forskere og andre interesserte fra hele verden, som ikke lenger vil trenge å reise til Oslo for å studere nominasjonene.

Eksempler på arkiver som ved hjelp av utviklingsmidler blir tilgjengelig i Digitalarkivet i løpet av 2021: 

 • Arkivet etter arkitekt Syver Nielsen (Oslo byarkiv/Kulturetaten Oslo kommune)
 • Tregaardens Julehus og arkivet Julenissen, 1440 Drøbak (MiA-Museene i Akershus)
 • Arkivene etter Berit Ås, Trine Eklund og Torild Skard (Anno kvinnemuseet)
 • Musikkmanuskripter (Opplandsarkivet/Mjøsmuseet)
 • Handelshuset Blehr 1762-1869 (Telemark Museum)
 • Aarsæther-arkivet i Kjøllefjord (Troms og Finnmark fylkesbibliotek)
 • Lulesamisk senters fotosamling/ Árran julevsáme guovdasj (Lulesamisk senter/Árran julevsáme guovdasj)
 • Kvensk/norskfinsk historie i Varanger (Varanger museum IKS)
 • Raufoss Ammunisjonsfabrikker (Raufoss Industrihistoriske samlinger AS)
 • Båtprodusenten Skibsplast (Aust-Agder museum og arkiv)
 • Skipsarkivet etter M/S "Anna Odland" og andre rederarkiver i krigs- og fredstid (Haugalandmuseet)
 • Arkiv etter bedrifter, organisasjoner og personer i Levanger (Varanger museum IKS)

Se listen over tildelinger som vedegg nederst i saken.

Bilder

Nobelkomiteens nominasjonsarkiv er en av flere privatarkiv som om kort tid vil bli tilgjengelig i Digitalarkivet (Foto: Copyright Det Norske Nobelinstitutt).
Nobelkomiteens nominasjonsarkiv er en av flere privatarkiv som om kort tid vil bli tilgjengelig i Digitalarkivet (Foto: Copyright Det Norske Nobelinstitutt).
Last ned bilde
Riksarkivar Inga Bolstad
Riksarkivar Inga Bolstad
Last ned bilde

Dokumenter

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom