Arkivverket

Arkivverket innfører gratis digitalisering av samisk kulturarv

Del

Samisk arkiv fyller 25 år i 2020. Det vil Arkivverket og Samisk arkiv markere med å innføre gratis digitalisering av samisk kulturarv.

Guođoheaddji sabehiiguin /Reingjeter med ski (foto: Eirik Borg/Arkivverket/Samisk arkiv/Eirik Borgs foto).
Guođoheaddji sabehiiguin /Reingjeter med ski (foto: Eirik Borg/Arkivverket/Samisk arkiv/Eirik Borgs foto).

Som en gave til det samiske folket i anledning Samisk arkiv sitt 25-årsjubileum, tilbyr Arkivverket gratis digitalisering av alle arkiver som oppbevares hos samiske museer og kulturinstitusjoner. 

– Dette er et historisk løft for samisk kulturarv. Jeg er veldig glad for å kunne tilby gratis digitalisering av uerstattelige kilder til samisk historie. De skriftlige sporene etter samisk kultur er få, og det er desto viktigere å ta godt vare på de som finnes, sier riksarkivar Inga Bolstad.

– Samisk arkiv tar vare på samisk historie og kultur, som dokumenter, brev, protokoller, foto, film og lydopptak. Dette er et meget viktig arbeid. Arkivverket skal digitalisere samisk kulturarv og gjøre det tilgjengelig i Digitalarkivet. Dokumentene blir da bedre kjent. Det er et godt tiltak som passer i regjeringens kraftak for mangfold, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en videohilsen til Samisk arkiv i anledning jubileet.

Tilbudet om digitalisering innføres permanent. Bolstad håper på stor pågang allerede fra neste år av. Arkivverket har planen klar for hvordan arkivene skal digitaliseres:

– Kulturinstitusjonene sender materialet til Samisk arkiv, som digitaliserer og publiserer innholdet på Digitalarkivet. Etter at arkivene er digitalisert, blir originalene returnert til opprinnelig institusjon, hvor de fortsatt skal oppbevares, forklarer Bolstad.

Når arkivene digitaliseres og legges ut på Digitalarkivet, bevares de for ettertiden. Da blir de også tilgjengelig for alle, uten at man må oppsøke arkivet for å se materialet. 

Fungerende leder ved Samisk arkiv, Stian Norli, sier at Arkivverket nå vil gå i dialog med de samiske kulturinstitusjonene.

– Vi vil bruke året som kommer til å få mer kunnskap om omfang og volum, og hvordan vi planmessig og forutsigbart kan organisere dette arbeidet i årene som kommer. Vi er opptatt av å finne gode løsninger sammen med de samiske kulturinstitusjonene, sier Norli.

Tilbudet er et ledd i Arkivverkets satsning på Samisk arkiv, som også styrkes med utvidet stab. 

Se pressemelding på Nord- og Sør-Samisk som vedlegg sist i saken.

Om Samisk arkiv:

Samisk arkiv i Kautokeino er en del av Arkivverket, og har i 25 åhatt det nasjonale ansvaret for å ta vare på samisk dokumentasjon. Her oppbevares arkiver etter politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt og bedrifter som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi. 

 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Guođoheaddji sabehiiguin /Reingjeter med ski (foto: Eirik Borg/Arkivverket/Samisk arkiv/Eirik Borgs foto).
Guođoheaddji sabehiiguin /Reingjeter med ski (foto: Eirik Borg/Arkivverket/Samisk arkiv/Eirik Borgs foto).
Last ned bilde
Ealenjárgga siida ráhkaneame johttát. Gárdi./ Ealenjárga siida forbereder seg på vårflyttingen. Provisorisk gjerde for reinskilling (Fotograf: Eirik Borg. Arkivverket/Samisk arkiv/Erik Borgs foto).
Ealenjárgga siida ráhkaneame johttát. Gárdi./ Ealenjárga siida forbereder seg på vårflyttingen. Provisorisk gjerde for reinskilling (Fotograf: Eirik Borg. Arkivverket/Samisk arkiv/Erik Borgs foto).
Last ned bilde
Kvaløya i Finnmark/Fála. Avbildet personer: Inga Karen Anne M. Sara,  Marit Kirsten Sara Triumf (Fotograf: Koji TSUDA. Arkivverket/Samisk arkiv).
Kvaløya i Finnmark/Fála. Avbildet personer: Inga Karen Anne M. Sara, Marit Kirsten Sara Triumf (Fotograf: Koji TSUDA. Arkivverket/Samisk arkiv).
Last ned bilde
Riksarkivar Inga Bolstad (Foto: Arkivverket/BERRE).
Riksarkivar Inga Bolstad (Foto: Arkivverket/BERRE).
Last ned bilde

Dokumenter

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom