Kystverket

Årets viktigste kystkonferanse!

Del

Hvordan kan vi legge til rette for at kyst-Norge skal stå best mulig rustet for fremtiden? Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg tar 27.-28. september tempen på den maritime utviklingen i nord.

Både fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, kystdirektør Einar Vik Arset og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen blir å finne på Kystverkets Kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg 27. og 28. september.
Både fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, kystdirektør Einar Vik Arset og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen blir å finne på Kystverkets Kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg 27. og 28. september.

Etter et par covid-tilpassede digitale konferanser har Kystverket 27.-28. september igjen gleden av å ønske velkommen til en fysisk utgave av den tradisjonsrike og viktige Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.

– Kyst- og havnekonferansen har blitt en sentral møteplass og arena for å diskutere havn, farvann, maritimt næringsliv og hvordan vi skal legge til rette for en best mulig fremtid for disse. Og selv om ikke hele programmet er spikret ennå så kan vi avsløre at vi i år slipper til både fiskeri- og havministeren, kystdirektøren og fiskeridirektøren på talerstolen, forteller fungerende avdelingsleder Ruben Vian Alseth i Kystverket.

Det endelige programmet skal foreligge tidlig i september, men brikkene begynner å falle på plass og konferansen byr på en rekke spennende tema; om ”leia og livet”, elektrifisering, maritimt næringsliv og gjeninnføringen av tilskudd til fiskerihavnetiltak.

– Vi legger til rette for bred deltagelse med paneldebatter og lokale kulturinnslag. Målgruppen for konferansen er administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesser og behov i maritim virksomhet og utvikling i nord – og for så vidt alle andre med et engasjement for fremtidens maritime Norge. Så bare meld deg på!, oppfordrer Alseth.

Mer informasjon og påmelding finner man på: https://www.kystverket.no/khk2022

Nøkkelord

Bilder

Både fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, kystdirektør Einar Vik Arset og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen blir å finne på Kystverkets Kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg 27. og 28. september.
Både fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, kystdirektør Einar Vik Arset og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen blir å finne på Kystverkets Kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg 27. og 28. september.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom