Kystverket

Årets tildeling av tilskudd til godsoverføring er klar

Del

Redere innenfor EØS kan søke om tilskudd til etablering av nye transporttilbud, og nå er årets tildeling avgjort. Smyril Line Cargo Aps og DFDS Logistics AS har tilsammen fått tilsagn om 44,4 millioner kroner.

Lossing av gods. Illustrasjonsfoto: Kystverket.
Lossing av gods. Illustrasjonsfoto: Kystverket.

Kystverket har siden 2017 forvaltet tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Tilskuddsordningen skal stimulere til etablering av nye sjøtransporttilbud, eller i særlige tilfeller oppgradering av eksisterende tilbud, mellom norske havner og øvrige havner i EØS-området.

‒ I år fikk vi relativt få, men gode søknader. Av de tre søknadene vi mottok var det prosjektene fra DFDS og Smyril Line som oppfylte alle kriteriene, opplyser avdelingsleder Thor Vartdal i Kystverket.

‒ DFDS Logistics AS får tilskudd til etablering av et nytt rutetilbud mellom Oslo og Hirtshals. Det danske selskapet Smyril Line Cargo Aps får tilskudd til drift av et sjøbasert alternativ for fremføring av at fersk fisk fra Midt-Norge til Europa.

DFDS Logistics AS tildeles 8 millioner kroner

Med prosjektet «Fra vei til sjø» etablerer DFDS Logistics en ny ro-ro rute mellom Oslo og Hirtshals. En ren ro-ro transport muliggjør lasting og lossing ved at lasten kjører på egne hjul og trekkes av en terminaltraktor, uten bruk av sjåfører ombord. DFDS er en stor ro-ro operatør i Europa, og med ruten vil det være mulig å flytte betydelige godsmengder fra vei til sjø, samt avlaste tungtrafikken spesielt via Svinesund, men også via Langesund og Larvik inn til Oslo. DFDS har selv estimert at 700 000 tonn gods kan flyttes fra vei til sjø i løpet av støtteperioden.

Smyril Line Cargo Aps tildeles 36,4 millioner kroner

Prosjektet «Lakseruta» innebærer at dagens pilotrute mellom Rørvik/Hitra omgjøres til et fast ordinært transporttilbud fra 1.oktober 2021. Ambisjonen er å kunne øke regulariteten til to avganger per uke. Nærmere 350 000 tonn fersk fisk og frukt og grønt anslås å kunne flyttes fra vei til sjø i løpet av støtteperioden. Også dette er en rute som trafikkeres med Roro-skip.

‒ Med begrenset tilgang på tilskuddsmidler er vi godt fornøyd med tildelingen, og ser frem til at de to prosjektene nå kan realiseres, avslutter Vartdal.

Nøkkelord

Kontakter

Erika Marlen Støylen
Seniorrådgiver i Kystverket
Telefon: 41 14 60 11
E-post: erika.marlen.stoylen@kystverket.no

Bilder

Lossing av gods. Illustrasjonsfoto: Kystverket.
Lossing av gods. Illustrasjonsfoto: Kystverket.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Øvelse Barents 2021 gjennomføres 2. juni1.6.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var usikkert om årets øvelse kunne gjennomføres. Det er nå klart at den gjennomføres som planlagt onsdag 2. juni.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom