TYR

Årets ammekuprodusent

Del

Utmerkelsen «Årets ammekuprodusent” er opprettet av Nortura, Animalia, KLF og TYR for å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen. Produsenten som kåres til «Årets ammekuprodusent» får overrakt det synlige beviset i form av en plakett samt et reisestipend på kroner 10 000 NOK under TYRs årsmøte.

Styreleder Erling Gresseth deler ut den jeve prisen til Frode Størseth
Styreleder Erling Gresseth deler ut den jeve prisen til Frode Størseth

Frode Størseth driver gården Hegnes som ligger i Meråker, Trøndelag. Han tok over gården i 2008 etter sine foreldre. Frode har alltid vært med på det meste som skjedde på gården, og familien er også i dag til stor hjelp med gårdsdrifta. Spesielt far har vært en stor ressurs. Gården er på rundt 800 daa dyrka mark, med tilgang til store utmarksarealer. I tillegg til ammeku er det 74 vinterfôra sau på Hegnes.

Frode Størseth er godkjent aktiv avlsbesetning på Simmental. Foreldrene startet opp med 2 kyr, 1 kvige og 1 okse i 1997. I dag har Frode rundt 100 mordyr med salg av en del avlsokser og drektige kviger/kyr, resten går til fremfôring av slakt. Han bygde nytt fjøs i 2017 som ivaretar god dyrevelferd og HMS, bl.a. med eget utlastingsrom til dyra. Han inseminerer alle dyra selv og har fokus på god drift. Frode er opptatt av å utnytte gårdens ressurser best mulig og en stor del av besetningen går derfor på utmarksbeite. I 2021 var det 180 storfe som ble sluppet på beite i utmarka.

Besetningen hadde i 2021 86,2 årskyr med 86 kalvinger og 95 levendefødte kalver. Det gir 1,1 levendefødte kalver per årsku. De oppnådde et kalvingsintervall på 12,1 mnd. Innkalvingsalder var 23,8 mnd og andel førstegangskalvere var 11,8 %.  Besetningen hadde ingen kreperte eller dødfødte kalver i 2021. Gjennomsnittlig 200 dagersvekt per årsku var 370 kg. Korrigert for mordyrstørrelsen avvente hver ku 82,0 kg kalv per 100 kg årsku. Dette plasserte Frode Størseth på toppen av årets rangering av de beste ammekuprodusentene.

Om årets vinner uttaler lokal veterinær følgende: Årets ammekuprodusent har en besetning med tillitsfulle og nysgjerrige kalver, og rolige og harmoniske kyr. Kalvene vokser godt, og han har rene og fine dyr. Det brukes mye tid i fjøset og på dyrene, og han søker aktivt kunnskap for å forbedre driften. Sykdom blir raskt oppdaget og tatt tak i og det er gode rutiner for smittevern. Fjøset er i god stand og fremstår som ryddig og i orden ved hvert besøk. Et trivelig fjøs å komme til som veterinær.

Nortura, Animalia, KLF og TYR gratulerer med utmerkelsen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Styreleder Erling Gresseth deler ut den jeve prisen til Frode Størseth
Styreleder Erling Gresseth deler ut den jeve prisen til Frode Størseth
Last ned bilde

Lenker

Om TYR

TYR
TYR
Storhamargata 44
2317 Hamar

952 90 855https://www.tyr.no/

Følg pressemeldinger fra TYR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TYR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra TYR

Endelig prioriteres ammekua1.4.2022 14:30:43 CEST | Pressemelding

Bondelagets representantskap har vedtatt at Bondelaget blant annet skal prioritere ammekuproduksjonen i de kommende jordbruksforhandlingene. Bondelaget har spesifisert dette med at de ønsker et tilskudd for ku med kalv på beite, som har vært et av flere innspill fra TYR til faglagene i flere år. « Vi er veldig glade for at ammekua endelig prioriteres, men det må mere til for å få til en inntektsutjevning innenfor landbruket» uttaler styreleder i TYR Erling Gresseth

Nødvendig krafttak for ammekua16.2.2022 08:53:39 CET | Pressemelding

Det er nødvendig med et krafttak for ammekua, og vi krever en tydelig prioritering av ammekua i årets krav fra Jordbruket, uttaler styreleder Erling Gresseth i TYR. Vi krever over 250.000,- i økt inntekt, som er en dobling av inntekten til ammkubonden. Dette er nødvendig for at vi skal komme opp på gjennomsnittet i landbruket. Skal vi i tillegg ha en utjevning til andre grupper i samfunnet, må det enda mere til, sier Gresseth.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom