COWI AS

Arendalsuka: Pengesekken snurpes igjen – hvordan får vi mest for samferdselspengene?

Del

Vei-Norge står i en ny økonomisk virkelighet. Mens budsjettene krymper og prisene skyter til værs, har behovet for å løse samtidas veidilemmaer kanskje aldri vært større.

SSBs oversikt viser at byggekostnadene for veianlegg har økt med 17,2 prosent det siste året. Siden referanseåret 2004 har prisene mer enn doblet seg, noe som er langt over den generelle prisveksten som i samme periode har vært på 53,3 prosent.

– Det har relativt sett blitt dyrere å bygge veier og veianlegg. Det gjør at vi enten må bygge mindre eller finne vesentlige rimeligere måter å bygge veier av høy kvalitet, som tetter vedlikeholdsetterslepet og øker trafikksikkerheten, uten å forringe naturen for mye.

Det sier Jesper Asferg, divisjonsdirektør for Transport og byutvikling i COWI. Han deltar i debatten som finner sted på Madam Reiersen under Arendalsuka, onsdag 17.august kl.10.00-kl.10.40.

Sammen med ham på scenen er også utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens Vegvesen og Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge. Les mer om arrangementet her.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland  har allerede varslet kutt. Men det er ikke bare Vegvesenet som vil kjenne kuttene. Hele verdikjeden rammes: Fra lastebilsjåførene som frakter gods gjennom landet, til politikernes prestisjeprosjekter i nasjonal transportplan og utførende på anleggssiden.

Å ikke utbedre veiene våre, er ikke et reelt alternativ, forteller Asferg. Han sier at svaret ligger i å finne måter å planlegge og bygge vei på, som presser kostnadene ned.

Han berømmer blant annet et tiltak Statens Vegvesen gikk med i sommer, der de åpnet for å myke opp dagens regelverk knyttet til veibygging.

– I tillegg er verdioptimalisering helt avgjørende for å se på alternative traseer og løsninger, inkludert de veityper som ligger utenfor dagens veinormaler. Det fordrer at vi som rådgivere og ingeniører må få lov til å utfordre og være kreative, forteller Asferg.

På debatten vil deltakerne dele hvilke løsninger som er viktigst på «deres side av bordet»; fra rådgivernes, entreprenørens og utbyggerens perspektiv.

Hvordan går det med veiene våre?

  • Rådgivende ingeniørers Forening (RIF) gir ut rapporten State of the Nation som tar et dypdykk ned i norsk infrastrukturs tilstand.
  • Siste rapport ble utgitt i 2021 og så nærmere på blant annet norske veiers tilstand.
  • Kommunale veier har en gjenanskaffelsesverdi grovt estimert til 500 milliarder kroner. Store deler av veinettet er av svært dårlig tilstand med behov for oppgradering for å ivareta funksjonalitet.
  • Fylkesveinettet har en gjenanskaffelsesverdi estimert til 700 milliarder kroner. Fremtidsutsikten er rød og nedadgående. Det er gjennomgående store vedlikeholdsetterslep og store deler av veinettet har en standard som ikke tilfredsstiller veinormalene. Smal og svingete vei med dårlig bæreevne er ikke i samsvar med befolkningens og næringslivets krav til framkommelighet.
  • Gjenanskaffelsesverdien for riksveinettet er grovt estimert til 1000 milliarder, basert på oppdatert tallgrunnlag og erfaringer. Det er store investeringsbehov før veinettet kan ivareta funksjonen som hovedårer mellom landsdelene. Det er i bygget opp et meget stort vedlikeholdsetterslep, etter mange tiår med lave bevilgningsrammer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om COWI AS

COWI AS
COWI AS
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo

http://www.cowi.no

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering knyttet til bygninger, samferdsel, industri, energi, miljø og vann. 

Følg pressemeldinger fra COWI AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra COWI AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra COWI AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom