Bilimportørenes Landsforening

Arendalsuka: Bli med til fremtidens by!

Del

Hva betyr bompengeopprør, elektrifisering, bypakker og nullvekstmål for morgendagens politikk? Hvordan blir mobiliteten i fremtidens byer? Hør hva Ruter, Zero, Norges Lastebileier-Forbund, Vegdirektoratet og Scania sier om saken på vårt seminar!

Onsdag 14.8. klokken 10.00 på Christian Radich i Pollen, Arendal, eller via strøm på BILs Facebook-side:

Urban mobilitet er et område der utviklingen går lynraskt.

Flere utviklingstrekk vil prege byplanleggingen:

  • En rask overgang fra fossilt til fornybart drivstoff
  • Selvkjørende transport gjennom autonome løsninger
  • Intelligente transportsystemer som samhandler
  • Delingsmobilitet som ny forretningsmodell

Bompengeopprøret setter sitt preg på politikken, og gjør at vi kanskje må tenke nytt om de ulike bypakkene.

Årets store farsott, el-sparkesyklene, har dessuten gitt mikromobilitet et nytt ansikt. Hvem så dette komme bare for et par år siden?

Ny teknologi gjør at vi må tenke nytt om såkaltnullvekstmålet, der det heter at byenes transportvekst skal skje gjennom kollektivreiser, sykkel og gange.

Hva betyr dette for morgendagens politikk? Hvordan blir mobiliteten i fremtidens byer?

Til å belyse disse viktige problemstillingene har vi fått med oss en rekke sentrale foredragsholdere:

  • Bernt Reitan Jensen i Ruter
  • Marit Brandtsegg i Vegdirektoratet
  • Geir Mo i Lastebileierforbundet
  • Jenny Skagestad i Zero
  • Jonas Nordh i Scania

I tillegg blir det en panelsamtale mellom innlederne og ordstyrer Anne Grosvold.

Velkommen!

Arrangementet begynner presis kl. 10.00 onsdag 14.8. på dekk på Christian Radich i Pollen i Arendal.

Kontakter

Erik Andresen, direktør i BIL: erik@bilimportorene.no, 91566982.
Benjamin Strandquist, kommunikasjonsrådgiver i BIL: benjamin@bilimportorene.no, 95993262.

Bilder

Lenker

Om Bilimportørenes Landsforening

Bilimportørenes Landsforening
Økernveien 99
0579 Oslo

http://www.bilimportorene.no

Bilimportørenes Landforening er en interessepolitisk organisasjon som representerer importører av person-, vare- og lastebiler samt busser i Norge.