Arcus

Arcus ASA planlegger å søke om notering på Oslo Børs

Del

(Oslo, 4. november 2016) Arcus ASA er et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin. Selskapet er verdens største produsent av akevitt, og har sterke markedsposisjoner innen vin og brennevin i hele Norden. Arcus ASA planlegger å søke om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Da Arcus ble skilt ut fra Vinmonopolet i 1996, hadde selskapet fokus på Norge. 20 år senere er Arcus den største importøren av vin i Norge, nest størst i Sverige og tredje størst i Finland. Arcus er den største brennevinsprodusenten i Norge, og etter overtagelsen av Aalborg-akevittene og Gammel Dansk i 2013, er Arcus nest størst også i Danmark.

- Arcus har hatt omsetningsvekst 17 år på rad. Dedikerte ansatte med høy kompetanse er en av de aller viktigste grunnene til det. Arcus eier noen av Nordens mest kjente brennevinsmerker, og samarbeider med noen av verdens beste vinprodusenter, sier konsernsjef Kenneth Hamnes i Arcus ASA.

Siden 2005 har den årlige omsetningsveksten i gjennomsnitt vært 11 prosent. I 2015 hadde Arcus en omsetning på nesten 2,5 milliarder kroner (2,471 millioner kroner), og justert driftsresultat før avskrivninger (justert EBITDA) på 274 millioner kroner. Arcus har en klar strategi om fortsatt vekst, både organisk og ved oppkjøp.

- Sammen med Arcus-teamet er jeg entusiastisk med tanke på våre videre vekstmuligheter, og ser frem til å ønske nye aksjeeiere velkommen gjennom den planlagte børsnoteringen, sier Michael Holm Johansen, styreleder i Arcus ASA.
Investeringsselskapet Ratos AB eier 83% av Arcus ASA, og vil redusere sin eierandel ved en eventuell børsnotering.

For mer informasjon, kontakt: 
Per Bjørkum, konserndirektør kommunikasjon og IR, tlf.: 922 55 777| per.bjorkum@arcus.no 

Fakta om Arcus

  • Arcus er verdens største produsent av akevitt og er ledende i Norge på vin og brennevin. Selskapet er i tillegg nest største importør av vin i Sverige, tredje størst i Finland, og nest størst innen brennevin i Danmark.
  • Forretningsområdet vin står for rundt 57 prosent av inntektene (2015), der datterselskaper i Sverige, Norge og Finland forvalter til sammen ca 450 vinagenturer fra hele verden. I tillegg utvikler Arcus egne merkevarer på vin, blant annet Norges mest-selgende rødvin hittil i år; Falling Feather
  • Forretningsområdet brennevin utgjør rundt 33 prosent av inntektene (2015) og inkluderer Arcus' portefølje av ikoniske merker som LINIE, Gammel Opland, Gammel Dansk og Aalborg-akevittene.
  • Forretningsområdet distribusjon (Vectura), som står for de resterende 10 prosent av inntektene, distribuerer alkoholholdige drikker til hele Norge, både for Arcus og andre importører. Vectura er tett integrert med Arcus’ produksjonsanlegg på Gjelleråsen.
  • Arcus har et av Europas mest moderne anlegg for produksjon, tapping og lagring av vin- og brennevin, lokalisert på Gjelleråsen utenfor Oslo, innviet i 2012.
  • Arcus promoterer ansvarlig alkoholkonsum overfor alle ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Viktig informasjon
Hverken denne pressemeldingen eller informasjonen som fremkommer her kan distribueres, helt eller delvis, direkte eller indirekte, i eller inn i eller fra USA, Australia, Canada, Japan eller noen annen jurisdiksjon der dette vil utgjøre et brudd på relevant lovgivning. Publikasjon og distribusjon av denne pressemeldingen kan være forbudt eller begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner og personer som kommer i besittelse av ethvert dokument eller annen informasjon som er nevnt her, bør sette seg inn i og etterleve slike begrensninger.

Informasjonen i denne pressemeldingen inneholder ikke fullstendig informasjon om den planlagte børsnoteringen, og kan ikke brukes som en uttømmende informasjonskilde. Informasjonen i denne pressemeldingen er videre gitt per denne dato, og kan endres uten varsel.

Denne pressemeldingen inneholder ikke, og utgjør ikke, et tilbud om, eller en oppfordring til, å kjøpe eller tegne noen verdipapirer omtalt i denne pressemeldingen. Ethvert tilbud av verdipapirene som er nevnt i denne pressemeldingen vil bli gjort gjennom et prospekt. Investorer bør ikke tegne noen verdipapirer omtalt i denne pressemeldingen unntatt på grunnlag av de opplysningene som fremkommer av et slikt prospekt.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Dokumenter

Om Arcus

Arcus
Arcus
Destilleriveien 11
1481 Hagan

+47 67 06 50 00https://www.arcus.no/